OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Näyttelijäntaide

Viitteet 21-27 / 27

  • Samainen : tarmosta ja teatterista 

   Rokka, Otto (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytteessäni yritän jäsennellä omia tapojani valmistautua rooliin ja esitykseen, sekä avata näyttämöllä tapahtuvaa ajatteluani. Opinnäyte on luotu fiktiivisen kehyskertomuksen ympärille, joka sijoittuu ...
  • Teatterintekijä: Dokumentaatio teatteriesityksen tekoprosessista 

   Blick, Ola (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 20.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessäni dokumentoin oman teatteriesityksen tekemistä. Dokumentointi rajautuu tutkimaan taiteellisesta työskentelyäni esityksessä Olen yhä täällä – Salaisuuksia Seilin saarelta. Opinnäytteessäni tutkin ...
  • Tekijäidentiteetti 

   Timonen, Juuso (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Millainen näyttelijä olen ja miksi? Miten lähestyn näyttelemistä? Mitä arvoja pidän teatterin tekemisessä tärkeänä? Mistä tekijäidentiteettini muodostuu? Tällaisten kysymysten äärellä olen opinnäytteessäni. Näyttelijän ...
  • Totuuden illuusio 

   Osman, Jasir (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 25.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Totuus, tarkemmin sanottuna näyttämöllinen totuus ja näyttelijän totuus, on yksi pääaiheistani, jota lähden tutkimaan opinnäytetyössäni. Käyttäessäni sanaa totuus tarkoitan sillä omaa uskoa siihen, mitä tekee. Tarkoitan ...
  • Tunnustuksia prosessin varrelta 

   Terävä, Mauno (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 20.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä kirjallisessa opinnäytteessäni kuvaan esityksen harjoitus- ja esitysprosessia sekä siihen liittyviä haasteita. Samalla tarkastelen omaa identiteettiäni juuri ammattiin valmistuvana näyttelijänä. Opinnäytetyöni rakentuu ...
  • Vaarallinen näyttelijä: Miten olla elossa näyttämöllä? 

   Mustanoja, Isla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 04.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni pohdin, mitä tarkoittaa ”vaarallinen näyttelijä” ja miten vaarantunteesta voi luoda työkalun näyttelijälle. Vaara ei ole minulle näyttelemisen käsitteenä negatiivinen, vaan kuvastaa näyttämöllä vapaata ...
  • Ystäväni jännittäminen - Yhteisiä muistoja ja kokemuksia 

   Knuuttila, Petri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 15.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytetyö on kuvaus matkastani jännittämisen kanssa elämäni eri vaiheissa tähän päivään asti. Kiinnostus jännittämistä kohtaan on syntynyt vuosien saatossa, kun olen kokenut sen ensin hyvin ahdistavana tunteena ja ...