Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

Viitteet 4292-4311 / 4887

  • Three Nocturnes 

   Debussy, Claude, säv. (Mercury Classics, 1952)
   musiikkiäänite
  • Three Nouvelles Etudes 

   Chopin, Frédéric, säv. (RCA, 1950)
   musiikkiäänite
  • Throws of dice : between experience and explanation 

   Halonen, Henna-Riikka (2019)
   opinnäyte (tohtori)
   Kuvataiteen tohtorin opinnäytetyöni on spekulatiivinen ja tilallinen konstruktio, vaihtoehtoinen labyrinttimainen infrastruktuuri, joka on rakennettu sekä siihen sisältyvien taideteosten varaan että vastauksena ...
  • [Tie auki!] 

   Latann, Carl, säv. (09.04.2014)
   musiikkiäänite
   Aineisto on käytettävissä vain Sibelius-Akatemian kirjastossa.
  • Tiedostava esittäminen: ohjeita 1700-luvun barokkiohjelmistoa soittaville nuorille harmonikansoittajille 

   Lhermet, Vincent (Tampereen yliopisto, 2012)
   opinnäyte
   Tiedostava esittäminen -tutkimuksen tavoite oli tuoda esiin musiikin teorian ja historian mahdollinen merkitys tulkinnan rakentamisessa ja löytää sitä varten konkreettisia ratkaisuja harmonikansoittajille, jotka esittävät ...
  • Tiedän, että taidan ja tahdon tehdä : ajatuksia tanssin ammattilaisuudesta ja ammattielämästä 

   Rantala, Eeva (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteen kirjallista osiota sitoo kolme pääteemaa: taito, tanssijan taito ja tanssin ammattikenttä erilaisine mahdollisuuksineen ja vaatimuksineen. Suhtautuminen tanssiin ja käsitykset tanssijuudesta ja tanssin amma ...
  • Tiellä teokseen: fenomenologinen tutkimus muusikon ja musiikin suhteesta länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa. 

   Arho, Anneli
   Studia musica : 21 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2004)
   opinnäyte (tohtori)
   Tarkastelen väitöskirjassani muusikon ja musiikin suhdetta ilmiönä, joka muotoutuu sekä kulttuurisesti että henkilökohtaisesti. Kuvaukseni musiikillisesta maailmasta perustuu ensisijaisesti omiin kokemuksiini. Tutkimusprojektin ...
  • Tietokone pianonsoiton alkeisopetuksessa 

   Saarelainen, Niina (Sibelius-Akatemia, 2005)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielmassa on perehdytty pianonsoiton alkeita opettavien tietokonesovellusten mahdollisuuksiin auttaa lapsen oppimistapahtumaa. Tutkimalla kolmea yksittäistä, markkinoilla olevaa PC-sovellusta saadaan yksityiskohtaisempaa ...
  • Tihentymiä : dramaturgia kuratoinnin työkaluna 

   Thitz, Riikka (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on tapaustutkimus, joka tarkastelee dramaturgiaa kuratoinnin työkaluna. Tutkin, miten dramaturginen ajattelu auttaa hahmottamaan näyttelyn kontekstiin asetettujen kokonaisuuksien ajallisia suhteita ja ...
  • [Tiina Palmun kuvataiteen maisterin opinnäytetyö] 

   Palmu, Tiina (2016)
   opinnäyte (maisteri)
  • Tiivistynyt aika 

   Vainionpää, Anniina (2018)
   opinnäyte (maisteri)
  • Tila uhkaa paikkaa : videokuvan kokemuksellisuudesta 

   Paananen, Ilmari (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin opinnäytteeni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun maisteriohjelmassa käsittää taiteellisen työn sekä tämän kirjallisen osion. Taiteellinen työni oli esitys High Definition Earth ...
  • Tila, kuva, aatteet 

   Miettinen, Jukka O.
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 49 (2016)
   oppimateriaali
   Tämä oppimateriaali on tarkoitettu Teatterikorkeakoulun "Tila, kuva, aatteet" -luentosarjan oheismateriaaliksi. Kymmenestä luentokokonaisuudesta rakentuva sarja on suunniteltu nimenomaan teatterin ja tanssin opiskelijoille. ...
  • Tila. Hiljaisuus. Sakeus. : taidetekijyyden elementit 

   Männistö, Tanja (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä on opinnäytetyöni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Teatteriopettajan maisteriohjelmasta. Opinnäytetyöni on taidepedagoginen tutkielma ja se vastaa kysymykseen: Mitä elementit tila, hiljaisuus ja sakeus mahdollistavat ...
  • Tilan koreografiaa, koregrafioitu tila 

   Partanen, Jarkko (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkielmassa käyn läpi kahta edellistä koreografista työtäni: ZOOaside ja Kommandobiisi aka Space Invaders. Teosten käsittelyssä keskityn erityisesti tarkastelemaan kolmea prosessien aikana kehittynyttä lähestymistapaa ...
  • Tilanteita - situations : esityksen ehdottama pedagogiikka 

   Pennanen, Merja (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tilanteita - Situations valmistui elokuussa 2010 Teatterikorkeakoulun Studio 3:seen minun ja Anna Orkolaisen taiteellis-pedagogisena opinnäytetyönä. Opiskelimme tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella, minä teatteria ...
  • Tilanteita - situations : ryhmä ja minä 

   Orkolainen, Anna (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen työni on toinen osa Tanssitaiteen maisterin opinnäytettäni Teatterikorkeakouluun. Toinen ja yhtä tärkeä osa opinnäytettäni oli Tilanteita- Situation esitys, joka sai ensi-iltansa Teatterikorkeakoulussa ...
  • Tilastojen sinfonia - musiikkielämä numeroina 

   Tolvanen, Hannu
   Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja : 14 (Sibelius-Akatemia, 2012)
   raportti
  • Tilaäänentoiston haasteita suurissa konserttisaleissa 

   Kurkikangas, Timo (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   opinnäyte
   Raportissa esitellään tilaäänentoiston haasteita ja käytännön kokemuksia suurissa yli tuhannen hengen konserttisaleissa. Tarkastelun kohteena ovat tilaääntä hyödyntävien taidemusiikkiteosten realisointi ja ratkaisut. ...