Organisaatioyksiköt

Viitteet 1-17 / 17

  • Ajankäyttö taiteellisissa prosesseissa : omaa ajankäyttöä etsimässä 

   Outakoski, Joonas (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Olen aina ollut melko huoleton ajankäyttäjä. Olen luottanut intuitioon ja kokemuksen tuomaan varmuuteen siitä, että sovitut työt tulevat aina tehdyksi. Olen käyttänyt aikaa taiteellisten töiden loputtomaan hiomiseen ja ...
  • Dry storm 

   Lönnqvist, Tom (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   The work Dry Strom, is the theoretical part of my thesis. It contains a theoretical frame work and a process description of my artistic part of the thesis, the piece Dry Strom. The theory of the work aims to create an ...
  • Elämänpalvelus keinoluonnossa : ritualistisuus Titled - tittelöity -esityksessä 

   Päivärinne, Aki (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni kirjallinen osio käsittelee Titled-tittelöity -esityksestä kumpuavaa ritualistisuutta vertaamalla sitä esihistoriallisiin sekä luonnonuskontojen rituaaleihin, niiden tiloihin, akustiikkaan sekä infraäänellisiin ...
  • Keinopäitä metatiloissa : äänisuunnittelun tilalliset prosessit 

   Brunou, Miki (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin tutkintoon kuuluvan opinnäytetyöni kirjallinen osio käsittelee esitystilan ja äänisuunnittelun suhdetta draaman jälkeisen nykyteatterin kontekstissa. Keskityn työssäni avaamaan äänellisen esittämisen ...
  • Kempin kisat - Suunnittelijalähtöinen teos 

   Kemppi, Antero (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen kirjallisessa opinnäytetyössäni, mihin ongelmakohtiin olen törmännyt äänisuunnittelijana niin Teatterikorkeakoulussa kuin taiteen ammattikentällä, ja mitkä syyt ajoivat minut toteuttamaan suunnittelijalähtöisen ...
  • Lending one's soul : äänisuunnittelijan identiteetti 

   Matikainen, Jussi (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyössäni käsittelen omia kokemuksiani kahdesta eri produktiosta Homo!, 2011 ja Kommandobiisi, 2012, joissa molemmissa koin olevani roolissa, joka asettaa perinteisen suunnittelijan tulokulman haasteelliseksi. Tahdon ...
  • Leningradin kohtalosinfonia : havaintoja oppimisestani 

   Lukinmaa, Juho (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on äänisuunnittelu Lappeenrannan kaupunginteatterin esitykseen Leningradin kohtalosinfonia. Esitys sai ensi-iltansa 19.2.2011. Leningradin kohtalosinfonia on Paavo Rintalan samannimiseen romaaniin pohjautuva ...
  • Loppukevennys 

   Tolonen, Ilkka (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputöni Loppukevennys koostuu kymmenestä esseestä, joissa käsittelen tekijyyttäni äänisuunnittelijana ja rumpalina. Laveana teemana on sopeutuminen kaikessa moninaisuudessaan. Sopeutuminen olosuhteisiin, ...
  • Mahdollisia maailmoja : tilat ja materiaalit Kansallisteatterin Vanja-enon äänidramaturgiassa 

   Salmenkallio, Sanna (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterin opinnäytteeni kirjallinen osuus käsittelee tilojen ja materiaalien osuutta äänidramaturgian rakentumisessa Kansallisteatterin Vanja-enossa. Haen vastauksia sille, miten tilat ja materiaalit tässä esityksessä ...
  • Mahdollisuushorisontti : mikä on mahdollista teatterin kontekstissa? 

   Lindén, Markus (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Mahdollisuushorisontti – Mikä on mahdollista teatterin kontekstissa? asettaa vastakkain teatterin mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisen tiedon tuottamisen ja päätöksenteon alustana ja hegemonian, joka rajaa niitä ...
  • Omaa ääntä etsimässä - Äänisuunnittelijana teknologian ja taiteen rajapinnalla 

   Kiiliäinen, Pekka (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa käsittelen omaa äänisuunnittelijuuttani, taustaani ääniteknikkona ja teknologiasuhdettani. Nämä teemat kulkevat läpi koko opinnäytteen. Työni koostuu kolmesta osiosta: henkilöesittelystä, ...
  • Teatterin rakenteelliset haasteet äänisuunnittelijalle : työ suurella ja pienellä näyttämöllä 

   Österman, Jussi (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäyte tarkastelee teatterityön rakenteellisia ominaisuuksia äänisuunnittelijan näkökulmasta. Kirjoittaja esittelee äänisuunnittelun prosessia omien kokemuksien ja havaintojen kautta. Arvioinnin viitekehyksenä ovat ...
  • Tekno pakenee merkityksiä 

   Nylund, Mitja (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Minkä tahansa taiteellisen teon voi kategorisoida edustamaan rajattua tyyliä, vähimmillään persoonallista tyyliä. Taiteilijan persoonallinen tyyli rakentuu kokoelmasta taiteilijalle merkityksellisiä kokemuksia, oppimiaan ...
  • Todellisuuden rakentaja : äänimaisema esityksessä 

   Auvinen, Eero (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa käsittelen äänimaiseman käsitettä todellisuuden ilmentymänä ja ilmentäjänä esityskontekstissa. Äänisuunnitteluun liittyy aina tavalla tai toisella äänimaiseman huomiointia tai sellaisen ...
  • Virtuaalisen ja fyysisen rajalla 

   Rasinkangas, Kalle (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen tässä opinnäytteessä havaintojani vuorovaikutteisen taiteen tekemisestä sekä erilaisten medioiden ja teknologioiden käyttämisestä osana taideteoksia. Lisäksi esittelen taiteellisen opinnäytteeni osat Kempin Kisat ...
  • Äänisuunnittelijan ruumiissa : sukellus tekijyyteen havainnon ja kokemuksen näkökulmasta 

   Orbinski, Jani (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen opinnäytetyö käsittelee äänisuunnittelua ja äänisuunnittelijana toimimista ottaen näkökulmaksi havainnon ja kokemuksen käsitteet. Kirjallisen työn lähtökohta on nimenomaan subjektiivisissa havainnoissani ...
  • Äänisuunnittelun prosesseja : koreografia äänelle ajassa ja tilassa 

   Moriwaki, Anna (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäyte tarkastelee äänisuunnittelijan työprosessia. Keskustelussa etsitään sekä työhön vaikuttavia käytännön tekijöitä että tutkitaan luovan työn tyypillisiä ominaisuuksia. Äänisuunnittelijan tehtävä on toteuttaa ...