OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Äänisuunnittelu

Viitteet 1-7 / 7

  • girlsound: tyttöydestä, feminismistä ja äänisuunnittelusta 

   Hägglund, Iida (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä kirjoitan feministisestä sad girl -estetiikkaan nojaavasta äänisuunnittelun praktiikastani, girlsoundista, taiteellisen opinnäytetyöni kontekstissa. Opinnäytetyö alkaa johdannolla, toinen ...
  • Kuroma: yksi äänitaiteen prosessi 

   Sulalampi, Johanna (16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän kirjallisen opinnäytteen tavoitteena on avata Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun maisteriopintoni päättävää taiteellista opinnäyteprosessia, joka toteutui koulun tuotantorakenteen ulkopuolella ilman työryhmää ...
  • Laitoin kaikki kartat päällekkäin: Harhailu äänisuunnittelijan taiteellisena tutkimusvälineenä 

   Tikka, Timo (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetutkielmassani tutustun harhailun potentiaaliin taiteellista ajattelua ja luovuutta tuottavana menetelmänä. Työssä kehitän omaa päämäärättömään ja ennalta määrittämättömään avaruudelliseen liikkeeseen perustuvaa ...
  • Miltä kuulostaa olla turvassa? Yksilön keinoja havainnoida ja edistää turvallisuuden kokemusta esittävän taiteen ryhmätyössä 

   Kankkonen, Satu (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä työssä kirjoitan turvallisuuden kokemuksen huomioimisesta ja ylläpitämisestä taiteellisessa ryhmätyössä. Taustoitan turvallisuuden kokemuksen tärkeyttä sekä sen roolia edellytyksenä sekä luovalle työlle että ryhmätyölle. ...
  • Repivä kohina : synteettisen ja abstraktin äänen kokemuksellisuudesta ja merkityksenannosta 

   Kantonen, Atte (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisen osuuden ensimmäisessä osassa tarkastelen synteettisen ja abstraktin äänen kokemuksellisuutta ja niiden tulkintaan liittyviä merkityksenannon prosesseja. Pohdin ja ehdotan ominaisuuksia ja nimittäjiä, ...
  • Sirkus, musiikki ja energia : miten antaa energiaa sirkustaiteiljialle? 

   Rajanti, Veli Petteri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia äänisuunnittelua ja musiikin tekemistä nykysirkuksessa. Työssä esitellään aluksi tekijän omaa suhdetta musiikkiin, äänisuunnitteluun ja sirkukseen, sekä päätymistä tekemään ...
  • Äänijäänteet ja varjokuvat: tallenteiden tekemisestä ja kokemisesta 

   Kainulainen, Antti (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä pyrin kuvaamaan omaa työskentelyäni ja ajatteluani suhteessa tallenteiden tekemiseen ja käyttämiseen osana taiteellisten töiden prosesseja. Hahmotan eri työtapoja yhteen liittyvänä ...