OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Näyttelijäntaide

Viitteet 1-20 / 21

  • A Love Letter to Accents – Näyttelijän näkökulma englannin kielen aksentteihin ja niiden transformatiiviseen voimaan 

   Hyvärinen, Susanna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee englannin kielen aksentteja näyttelijäntaiteessa ja niiden transformatiivista voimaa. Englannin kielen puhuminen on aina ollut minulle nautinnollista. Koen, että englantia puhuessani ...
  • Dionyysinen peto – vaiko kissanpentu? 

   Lusenberg, Kate (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 25.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   *
  • Elämä minussa : Näyttelijän hermosto 

   Paju, Tuuli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni ”Elämä minussa – Näyttelijän hermosto” tutkin ihmisen autonomisen hermoston, erityisesti vagushermon, toimintaa suhteessa näyttelijäntaiteeseen. Autonominen hermosto säätelee kehossa monia ...
  • Hikinen taidenörtti : näyttelijäntaide videopeleissä ja liike ruudulla 

   Nilsson, Tuomas (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen tässä työssä näyttelijäntyötä videopeleissä. Pyrin avaamaan erilaisia työtehtäviä, joita näyttelijä voi kohdata videopeliproduktiossa. Kerron peleissä käytetystä teknologiasta, sen kehityksestä ja sen kanssa ...
  • IHANA KAMALA KEHO 

   Lymi, Ella (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Suhteeni itseeni ja omaan ulkonäkööni on tullut usein tielle näyttelijänammattia harjoittaessa. Minulle oli ollut selvää jo pitkään, että haluaisin kirjoittaa ja tutkia näyttelijän kehosuhdetta ja sitä miten se voi ...
  • Kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä näyttelijäntyössä 

   Hutchings, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 21.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni kehon ja mielen yhteyttä näyttelijäntyössä. Tutkin traumaperäisen stressihäiriön vaikutusta tähän yhteyteen ja näyttelijän ilmaisuun. Etsin vastauksia kehon kuuntelun parantamiseen sekä omien ...
  • KOKEMUSTA RIKKAAMPI, Armottomuus, epävarmuus, itsekriittisyys. 

   Rapatti, Karim; Rapatti, Karim (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessäni käsittelen monipuolisesti kokemuksiani kameratyöstä ja teatterinalalta ammattikentältä. Vertailen niitä toisiinsa ja pohdin mitä olen oppinut ja minkälaisten asioiden kanssa työskentelen edelleen. ...
  • Leikisti oikeesti 

   Kaihola, Eeva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 20.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni käsittelen leikkiä osana näyttelijäntaidetta. Kysymyksiäni ovat: Mitä leikki on? Onko näytteleminen leikkiä? Millaista leikkiä leikin, kun näyttelen? Miten leikki syntyy? Mitä on leikin ...
  • Miten minä voisin kertoa tämän? 

   Snyder, Denisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen opinnäytteeni pääotsikko on “Miten voisin kertoa tämän.” Pohdin opinnäytteessäni sitä, miten näyttelijä kertoo tarinaa, ja miten näyttelijöistä kerrotaan tarinoita. Minkälaisia tarinoita minun mielessäni ...
  • Muuntautuja – Kikkailua ja kokemista roolihenkilöissä; Näyttelijä A. Lehtinen pakinoi viimeaikaisista teatteritöistään 

   Lehtinen, Akseli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee roolihenkilöksi muuntumista näytellessä. Aihe on minulle merkityksellinen, koska tahdon olla muuntautumiskykyinen näyttelijä ja nautin suunnattomasti, kun saan näytellessäni leikkiä ...
  • Näyttämön maailma : läsnäolo, kauneus, pyhyys ja haavoittuvaisuus 

   Palanne, Rebekka (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee näyttämön maailmaa ja minulle sen merkittävimpiä osa-alueita, jotka ovat läsnäolo, kauneus, pyhyys ja haavoittuvaisuus. Pohdin työssäni, mitä tarkoittaa olla läsnä? Mitä tarkoittaa ...
  • Onnistumisen paradoksi – Ajatuksia oman työn arvioimisesta näyttelijäntyössä 

   Lommi, Aksinja (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytteessäni Onnistumisen paradoksi – Ajatuksia oman työn arvioimisesta näyttelijäntyössä, käsittelen onnistumista, oman työn arvioimista ja niiden vaikutuksia näyttelijäntyössä. Pohdin mitä onnistuminen ...
  • Pizzaläheteistä, näyttelemisestä ja rakkaudesta: Ajatuksia ryhmästä näyttelijäntaiteen koulutuksessa 

   Saijets, Nana (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Sain lahjan. Oman näyttelijäntaiteen vuosikurssini. Joka kerta, kun minulta on kysytty, millainen vuosikurssi miellä on ollut, olen vastannut että ”Aivan ihana! Uskomaton!”. Tämä on kiitoskirje. Tämä on nostalgiamatka. ...
  • Pukuleikki - vaatteiden fantasiamaailma 

   Anttila, Veera (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Pukuleikki – vaatteiden fantasiamaailma lähentelee runokokoelmaa, vaatekaappia, josta avautuu Narnian kaltainen maailma. Haluan työni olevan kokonainen leikki. Koska tämä on Näyttelijäntaiteen Maisterin opinnäytteeni, tämän ...
  • Punaista valoa: Näyttelijän kokemuksia epäonnistumisen pelosta improvisaatiossa 

   Tikka, Onerva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessä käsittelen kokemuksiani epäonnistumisen pelosta näyttelijänä improvisaation kontekstissa. Aloitan suuntaamalla katseeni epäonnistumisen pelkoon. Pohdin, miten epäonnistumisen pelko on tullut minulle ...
  • rakastava kuriton halu - tämän näyttelijän ruumiinavauksia 

   Kuikka, Milla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytetyöni kirjallinen osa, rakastava kuriton halu -tämän näyttelijän ruumiinavauksia, on ajattelua kysymyksen ääreltä: mitä jos näyttelijän työssäni olisikin kyse nautinnosta? Tämän kysymyksen kautta ja kanssa ...
  • Samainen : tarmosta ja teatterista 

   Rokka, Otto (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytteessäni yritän jäsennellä omia tapojani valmistautua rooliin ja esitykseen, sekä avata näyttämöllä tapahtuvaa ajatteluani. Opinnäyte on luotu fiktiivisen kehyskertomuksen ympärille, joka sijoittuu ...
  • Teatterintekijä: Dokumentaatio teatteriesityksen tekoprosessista 

   Blick, Ola (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 20.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessäni dokumentoin oman teatteriesityksen tekemistä. Dokumentointi rajautuu tutkimaan taiteellisesta työskentelyäni esityksessä Olen yhä täällä – Salaisuuksia Seilin saarelta. Opinnäytteessäni tutkin ...
  • Tekijäidentiteetti 

   Timonen, Juuso (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Millainen näyttelijä olen ja miksi? Miten lähestyn näyttelemistä? Mitä arvoja pidän teatterin tekemisessä tärkeänä? Mistä tekijäidentiteettini muodostuu? Tällaisten kysymysten äärellä olen opinnäytteessäni. Näyttelijän ...
  • Vaarallinen näyttelijä: Miten olla elossa näyttämöllä? 

   Mustanoja, Isla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 04.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni pohdin, mitä tarkoittaa ”vaarallinen näyttelijä” ja miten vaarantunteesta voi luoda työkalun näyttelijälle. Vaara ei ole minulle näyttelemisen käsitteenä negatiivinen, vaan kuvastaa näyttämöllä vapaata ...