OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Ruotsinkielinen näyttelijäntaide

Viitteet 1-18 / 18

  • Dear beloved, we are gathered here today… - Fenomenologinen tutkielma läsnäolosta näyttelijäntaiteessa 

   Pirhonen, Sara-Maria (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Dear beloved, we are gathered here today… - Fenomenologinen tutkielma läsnäolosta näyttelijäntaiteessa tutkii läsnäoloa esiintyjäntyöllisenä työkaluna. Lähestyn läsnäoloa seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Mitä läsnäolo ...
  • Den abjekta kroppen : en subjektiv studie i kroppslig emancipation 

   Jansson, Emilia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Under min utbildning på teaterhögskolan har jag påbörjat tankeprocesser gällande min kropp i förhållande till kvinnokroppens historia som bl.a. häxor och hysteri, och hur det västerländska konsumtionssamhället i åratal har ...
  • Den funktionsvarierade skådespelaren - you are already a professional in being exposed 

   Linnea, Sundblom (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 27.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Den här uppsatsen handlar om funktionsnedsättning och performativitet, med utgångspunkt från mitt konstnärliga slutarbete Body Talks, en föreställning som handlar om att vara ett barn och att växa upp med en funktionsvariation. ...
  • Det är mitt jobb att bli förälskad: Att arbeta i konstnärliga processer i scenkonstsammanhang 

   Lignell, Greta (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna konstnärstext blickar tillbaka och reflekterar över min studietid på Teaterhögskolan i Helsingfors 2018–2023. Genom självreflektion och andra skådespelare undersöker texten vilka element som är de mest väsentliga för ...
  • En postdramatisk föreställning dissekerad : den konstnärliga processen bakom verket Fuckgirl 

   Henn, Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Uppsatsen är en studie i arbetsprocessen bakom föreställningen Fuckgirl som framfördes på Teater Viirus gästscen i november 2020. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tekniker och metoder jag använder mig av i mitt ...
  • Häxan: om häxan som karaktär och arketyp 

   Kruse, Mathilda (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Vad är en häxa och vem är häxan för mig? Vad har häxan för koppling till mitt konstnärskap och varför inspirerar häxan mig så mycket? I min uppsats Häxan: Om häxan som karaktär och arketyp, undersöker jag min subjektiva ...
  • Jag spelar ingen roll: en essä om rollen och jaget 

   Fransson, Jesper (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 23.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   I min uppsats har jag behandlat relationen mellan jaget och rollen på scenen samt diskuterat kring autenticiteten i samband med detta. I den konstnärliga delen, vilken skedde i Gertrude-material i regi av Aune Kallinen ...
  • Lättja och performativitet : om att vara lat på scenen 

   Paul, Martin (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Syftet med detta arbete är att undersöka begreppet lättja i en performativ kontext. Som bakgrund för detta ligger min personliga upplevelse av att jag som skådespelare är lat. I arbetets inledning förtydligar jag min ...
  • Mindfulness näyttelijäntyön apuna: Selviytymisopas peilikuvalleni 

   Surma-aho, Karoliina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 24.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni käsittelee mindfulnessia, tietoisen läsnäolon soveltamista näyttelijäntyöllisiin haasteisiin. Tutkin voiko mindfulnessilla saada apua, kun näyttelemisen esteenä on liika itsetietoisuus. Näyttelijäntyöllisillä ...
  • Njutning och metod 

   Kumpulainen, Patrik (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 06.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna magisteravhandling behandlar njutning som ett verktyg för skådespelarens arbete. Specifikt behandlar uppsatsen mina (Patrik Kumpulainen) erfarenheter med njutning i mitt arbete. Texten behandlar erfarenheter från ...
  • Pippi som arbetsverktyg för utvecklandet av min konstnärliga praktik 

   Gustafsson, Alexandra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Jag har i detta skriftliga lärdomsprov utmanat mig själv att sätta ord på mitt eget konstnärskap. Jag har försökt formulera en utveckling av en självkännedom både som blivande skådespelare på scenkonstfältet och som ...
  • PLEASURE PLAceYS : om njutning i en konstnärlig praktik 

   Stenberg, Astrid (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteruppsats PLEASURE PLAceYS: Om njutning i en konstnärlig praktik undersöker jag njutning. Vad är det och hur fungerar det i min konstnärliga praktik? Kan njutning vara en källa för information och kreativitet ...
  • Professionalitet : Att vara professionell som skådespelare 

   Ruokolahti, Walter (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 27.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Min uppsats Professionalitet: Att vara professionell som skådespelare handlar om en process som påbörjats första gången jag spelade teater och aldrig kommer att avslutas. Processen handlar om att förstå och inse vad som ...
  • Ribban lågt & hoppa högt 

   Salminen, Tom (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   I uppsatsen behandlar jag konceptet ”att sänka ribban” och vad det innebär i en konstnärlig kontext. Oftast ses det som något positivt och motiverande att höja ribban. Det är dock ett fåtal människor som klarar av att uppnå ...
  • Så skriver skådespelaren 

   Narin, Folke (20.09.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna magisteruppsats handlar om skrivande. Den handlar om hur en skådespelare skriver en föreställning åt sig själv. Med kurshelheterna ”Kreativt skrivande” och ”Fritt arbete” i ryggen ger jag läsaren en genomgång av mitt ...
  • The Actor Trick : skådespelarkonst som ett epistemologiskt redskap i ett kunskapande 

   Forsbacka, Joel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna uppsats diskuterar skådespelarkonstens metodik i tema-baserat scenkonstnärligt arbete. Skådespelartekniker inom europeisk kanon förutsätter att rollen har en subjektivitet, men i temabaserad scenframställning behöver ...
  • Vad skulle Dolly Parton göra? En skådespelares tankar kring rollarbete 

   Edlund, Ellen (31.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   I denna uppsats dyker jag ner i olika ingångar till en skådespelares rollarbete och vad det kan vara. Med hjälp av olika personer, citat som jag burit med mig under åren samt egen erfarenhet vill jag resonera kring olika ...
  • Verkligheten vi behöver- en processbeskriving och reflektering 

   Atarah, Amaale Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   I min uppsats beskriver jag min konstnärliga process för mitt verk "Don't thank for the food- a performative installation" som var en del av utbildningsprogrammets kurs : Fritt arbete 4. Vid sidan om detta bearbetar jag ...