OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Tanssinopettaja

Viitteet 1-9 / 9

  • Being with care: dance practice in times of ecosocial crisis 

   Ojanen, Wilhelmina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis aims to examine how dance practice can provide a way of being with care. The research methodology focuses on how one can develop a caring relationship with other worlds through dance practice. The main research ...
  • Häive : jaetun tekijyyden muovaama tanssielokuvaprojekti 

   Nevalainen, Moona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen jaetun tekemisen mahdollisuuksia taidepedagogisesta näkökulmasta. Kollektiivisen työskentelyn ollessa yleistä tanssin ammattikentällä, ryhmän potentiaalia hyödynnetään harvemmin tanssin opetuksen ...
  • Keho äänessä – tanssipedagogin merkintöjä kehoäänen potentiaalista 

   Rautakorpi, Marja (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 31.01.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma kehoäänen potentiaalista. Syvennyn aiheeseen kollektiivisen taiteellisen tutkimisen ja kirjoittamisen keinoin. Keskiössä on kehon äänellinen vapautuminen. Kehoäänen ...
  • Kohtaamisen taidetta - Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille 

   Kulin, Piia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni Kohtaamisen taidetta - Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille tarkastelen yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläisen ajatuksia ja kokemuksia yhteisötanssin opettamisesta ikäihmisille. Kohderyhmänä ...
  • Lasten tanssipedagogiikka yhteydessä olemisen praktiikkana 

   Uotila-Kraatz, Maikki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni keskiössä on lasten tanssipedagogiikka. Pohdin tanssinopetuksen merkitystä ympäristökriisin aikakaudella kysyen, miten tanssinopetus varhaiskasvatuksen kontekstissa voisi tukea lasten kokonaisvaltaista ...
  • Raising artists : dreaming up more holistic dance education 

   Rauhala, Reettaleena (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In my thesis, I aim to answer the question “How does one raise artists?” by dreaming up and applying a pedagogical practice called raising artists. The research question stems from my experience and observation that dance ...
  • Taiteellis-pedagoginen praktiikka oliona : tanssipedagogi pohtii työnsä suhdetta mahdollisten merkitysten ilmaantumiseen 

   Kortelainen, Mari (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni sisältää tarkastettavan käytännön osan ja kirjallisen osan. Kirjallisessa osassa tarkastelen opetusharjoittelun, taiteellisen työskentelyn ja kirjoittamisen näkökulmasta taiteellis- ...
  • Tanssin merkitys kouluvalmiuden tukemisessa 

   Posio, Satu (09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on tutkielma, jossa tarkastelen tanssin vaikutuksia esikouluikäisten lasten kouluvalmiuden kehittymisessä. Opinnäytetyöni pedagogisen osion kohderyhmänä olivat yhden rovaniemeläisen varhaiskasvatusyksikön ...
  • Tanssinopettajan vaellus ideaalien peilimaailmassa 

   Kitti, Eevamari (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytteeni koostuu kolmesta tasaveroisesta osasta: tanssia ja opettamista käsittelevistä omakohtaisista kirjoitelmista, kirjoitelmiin pohjautuneesta esityksestä Vai jotain muuta? sekä näiden myötä ...