OrganisaatioyksikötTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Valosuunnittelu

Viitteet 1-5 / 5

  • Ei väliaplodeja, kiitos : pohdintoja nykysirkuksen valosuunnittelusta. 

   Horton-White, June (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Valosuunnittelun maisteritutkinnon opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta ja taiteellisesta työstä. Taiteellisen työni toteutin yhteistyössä Turun Taideakatemian sirkukseen erikoistuneiden teatteri-ilmaisun ...
  • Fokus-konteksti : kolmen tähden paradigma 

   Sivén, Veli-Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni pyrin havainnollistamaan, millä tavoin teatteriesityksen merkitykset syntyvät. Tutkielmani lähtökohdat ovat syntyneet kiinnostuksestani tarkastella katsojan kokemuksen muodostumista: miten katsojan ...
  • Jotta olisi jotain mitä muokata : huomioita valosuunnittelijan ennakkosuunnittelusta 

   Sirainen, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni käsittelen valosuunittelijan ennakkosuunnittelua, sen työkaluja ja merkitystä. Pohdin sitä miksi ennakkosuunnittelu kannattaa tehdä ja miten se vaikuttaa lopulliseen suunnitteluun. Puhun ennakkosuunnittelun ...
  • Kohti katsojaa : valosuunnittelija empatiaa etsimässä 

   Hietala, Lauri (2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen ja kirjallisen osion sisältävässä opinnäytetyössäni pohdin katsojan ja valosuunnittelijan suhdetta empatian käsitteen avulla. Empatia mielletään usein esityksissä tarinallisuuteen liittyväksi, mutta se on ...
  • Samoissa : improvisoinnista valoilla 

   Pakkala Petterberg, Pyry (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osio koostuu kahdesta pääaiheesta. Toinen on improvisointi valoilla ja toinen on taiteellisen lopputyöni valosuunnittelun prosessi. Tajusin improvisaation olleen läsnä melkein kaikessa tähänastisessa ...