Oppiaineetdramaturgia

Viitteet 1-20 / 21

  • Dramaattiset linnut : Hänen olivat linnut -romaanin dramatisointiprosessi näyttämötekstiksi 

   Halonen, Eeva-Maaria (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen opinnäytetyö kuvaa taiteellisen opinnäytteeni tekoprosessia. Tein taiteellisena opinnäytteenä dramatisoinnin Marja-Liisa Vartion romaanista Hänen olivat linnut. Kuvaan dramatisoinnin tekemisen prosessia ...
  • Dramatisointi: Näkökulma draaman kirjoittamiseen 

   Arikka, Rasmus (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni on sarja tekstejä, joissa käsittelen erityisesti draaman kirjoittamista ja dramatisointia. Tässä työssä dramatisointi tarkoittaa ennen kaikkea romaanin dramatisoimista näyttämölle. Opinnäytetyöni ...
  • Ekologisen surun poetiikkaa 

   Maunuksela, Klaus (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Ekologisen surun poetiikkaa käsittelee sitä, miten ekologinen kriisi vaikuttaa näytelmien kirjoittamiseen, katsomiseen ja lukemiseen. Se lähestyy ekologista kriisiä ajattelun ja taiteen tekemisen kriisinä, joka tuo esiin ...
  • Förändrade yrkesbilder (och dramaturgi som kollektiv process) 

   Ehrström, Per (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete ser jag tillbaka på min egen bakgrund som skådespelare och funderar över hur denna bakgrund påverkar mitt arbete som dramaturg. I inledningen försöker jag tydliggöra min synvinkel och i vilken kontext jag ...
  • Haamuista ja noidista - Dramaturgina ja ohjaajana toimimisesta 

   Orenius, Michelle Siriya (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 04.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Lähdin pohtimaan jatkumoa, johon kuulun dramaturgina, näytelmien kirjoittajana ja ohjaajana. Kirjoitan haamujen ja noitien kautta. Kaanon tulee kreikan sanasta kanōn, joka tarkoittaa mittatikkua. Kaanonia käytetään ...
  • Havaintoja traumaturgisesta ajattelusta 

   Rantanen, Camilla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä pohdin dramaturgin ja kirjoittajan työtä suhteessa traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Käytän argumentoinnissani apuna muutamien kirjallisuuden, psykologian ja lääketieteen tutkijoiden ajattelua. ...
  • Katkoksia 

   Lehtinen, Ilja (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni koostuu sarjasta pohdintoja, joiden aiheena ovat dramaturgisen ajattelun prosessit – sellaisina, kun olen ne itselleni kuuden vuoden mittaisten opintojeni aikana onnistunut itselleni hahmottamaan. ...
  • Kolmas 

   Ihlberg, Anni (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 23.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisen opinnäytteeni alkusysäyksenä on toiminut kysymys siitä, miten taideteokseen ja sen tekemiseen liittyviin poliittisiin Taiteellisesta osiosta ei ole tallennetta ulottuvuuksiin tulisi suhtautua, jos kavahtaa ...
  • Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete 

   Sandqvist, Otto (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete har jag valt att juxtapositionera kuratering som metod och dramaturgiskt/dramaturgens arbete. Jag har gjort detta för att reflektera över mitt eget arbete som dramaturg och föreställningsgörare och för att ...
  • Me emme tiedä 

   Louhivuori, Ronja (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pyrin haromaan kohti jälkifossiilisen esittävän taiteen mahdollisuuksia. Keskeinen kysymykseni on, miten globaali ekologinen kriisi ja jälkifossiilinen diskurssi ovat vaikuttaneet ...
  • Muodonmuutoksia : erään dramaturgin tähänastinen prosessi 

   Gröndahl, Juho (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkin opinnäytteeni kirjallisessa osiossa sitä, millaisina omat työnkuvani ja työtapani näyttäytyvät maisteriksi valmistumisen kynnyksellä. Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa todetaan, että koulutus ...
  • Näytelmien parenteeseista 

   Valkama, Laura (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputyöni käsittelee näytelmien parenteeseja. Haluan tietää, mitä parenteesit merkitsevät minulle erityisesti kirjoittajana ja lukijana. Jonkin verran pohdin asioita myös esityksen tekijän ja yleisön näkökulmasta. ...
  • Paikan dramaturgioita 

   Tiainen, Hanna-Kaisa (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni paikkaa, paikkasidonnaista taidetta ja dramaturgiaa. Yritän hahmottaa ensin mikä paikka on suhteessa tilaan ja sitten, miten paikka vaikuttaa esitysten tekemiseen niin teatteritiloissa kuin ...
  • Poeettinen näyttämö 

   Luhtaniemi, Milka (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee näyttämöllisen olemisen poetiikkaa, ymmärtäen poetiikan laajemminkin todellisuutta jäsentäväksi rakenteeksi. Kirjoitan, kuinka olen päätynyt ajattelemaan runoutta ja näyttämöä yhdessä ...
  • Provokaatio 

   Turunen, Saara (2009)
   opinnäyte (maisteri)
   Tarkastelen provokaatiota lähinnä taiteessa. Lähestyn aihetta joidenkin valitsemieni esimerkkien kautta. Niitä ovat mm. Marcel Duchamp, Wienin aktionistit, Ulla Karttunen, Paul Mc Carthy, Bertolt Brecht, Britney Spears, ...
  • Sietämättömän kokoinen hetki : transformaatiotoive esityksessä yhdelle 

   Luukka, Louna-Tuuli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisen osan aihe on transformaatiotoive esityksessä yhdelle. Esitys yhdelle on ehdotukseni suomennokseksi käsitteille One, One on One, sekä Audience of One, jotka tarkoittavat esitysmuotoa, jossa on yhden ...
  • Sinun kirjallinen opinnäytetyösi : havaintoja masennuksen representaatiosta 

   Lehtinen, Antti (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellinen opinnäytetyöni, Sinun näytelmäsi, on näytelmäteksti masennuksesta. Teos kuvaa maailmaa yhden päähenkilön, vakavaan depressioon sairastuneen ihmisen, näkökulmasta. Sinun näytelmäsi tuo näyttämölle yhden arkipäivän ...
  • Solullistumisen dramaturgia 

   Minn, Even (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjoitan ekosomaattisesta harjoittamisesta suhteessa taiteelliseen opinnäytetyöhöni Hydraan, joka on kokemuksellinen esitys tulevaisuuden ruumiista. Esityksessä osallistujat eläytyvät merisienen ja ihmisen geeneistä ...
  • Täysii! : lastenteatteri ja taiteellisen teatterin haaste 

   Kuuluvainen, Vappu (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni kirjallinen osio käsittelee lastenteatteria taiteellisena teatterina ja teatterin tekijän kiinnostuksen kohteena. Kyseenalaistan lastenteatterin marginaalisen aseman suomalaisen teatterin kentässä, etsin syitä ...