Oppiaineetlavastus

Viitteet 1-11 / 11

  • Eläinten representaatio esittävissä taiteissa 

   Väisänen, Aino (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäyte tutkii eläinten representaatiota esittävissä taiteissa. Käsittely rajautuu suomalaiselle taidekentälle viimeisen viiden vuoden ajalle. Työ rakentaa kokonaiskuvaa monimuotoisesta ja vaikeasti hahmotettavasta ...
  • HUKASSA – tilaa tuntemattomalle 

   Nieminen, Virpi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellista työskentelyäni määrittää epäsuora lähestymistapa, jonka ytimessä on yritys oman tiedon, taiteellisen tahdon, ennakkoluulojen, oletusten ja odotusten väistämiseksi – yritys kohti tuntematonta. Opinnäytteessäni ...
  • Kolme esseetä oopperoiden lavastamisesta 

   Tuoresmäki, Reeta (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kolmen esseen kokoelma käsittelee oopperoiden lavastamista. Ensimmäisessä esseessä Soiva tila pohditaan musiikin merkitystä oopperan tilallisuudessa. Mitä musiikki tuo lavastussuunnitteluun? Mikä virittää tilan soimaan? ...
  • Kurkistusluukku - Sirkuksen lavasteista 

   Jeker, Tuula (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee suomalaisen nykysirkuksen lavastusta ja sen yhtymäkohtia nykyteatterin kehitykseen. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta, joka taustoittaa taiteellisen osan prosessia. ...
  • Lavastus topobiografisena karttana 

   Kujala, Miina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Lavastus topobiografisena karttana lähestyy lavastuksen materiaalisuutta elämäkerrallisesti merkityksellisten paikkojen lävitse. Opinnäytteen tärkeimmät käsitteet ovat topobiografia ja topofilia. Ensimmäinen kuvaa paikkojen ...
  • Mistä tässä kaikessa on kysymys? Rajaukset ja kysymykset lavastuksen työkaluina 

   Johansson, Ruusa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytteen kirjallinen osa pyrkii vastaamaan kysymykseen mistä tässä kaikessa on kysymys. Tarkoituksena on tuoda esille mahdottomien kysymysten tärkeyttä ja liikkeellä pitävää voimaa. Vastapainona ja apuna monimutkaisten ...
  • pieniä eleitä puille ja muille kanssaoleville - tutkielma monilajisesta toimijuudesta ja jälkifossiilisen taiteen mahdollisuuksista 

   Susihukka, Teija Maa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.06.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteen maisterin opinnäytetyö pieniä eleitä puille ja muille kanssaoleville tutkii monilajisen toimijuuden ja jälkifossiilisen taiteen mahdollisuuksia esittävien taiteiden lavastajana. Opinnäyte käsittelee ekologisten ...
  • Suhteellisen turvallinen tila : kehosuhtautumisesta, kollektiivisuudesta ja nautinnosta 

   Rajahalme, Kaisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen opinnäyte koostuu kolmesta osiosta: Kollektiivi, Pleasure Ride ja Kehosuhtautuminen. Nämä kolme osiota voi lukea lineaarisesti tai yksittäin, melko itsenäisinä kokonaisuuksina. Ensimmäisessä osiossa avaan ...
  • Tilan, ruumiin ja runon kohtaamisia tiladramaturgisessa praktiikassani 

   Kontinen, Aino (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 01.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa tarkastelen opinnäytteeni taiteellisen osan Huoneen (2023) rakentumista tiladramaturgiseksi praktiikaksi kutsumani työskentelyn kautta, sekä kartoitan materiaaleja, joiden jäsentelystä ...
  • Töitä Tekijälle NYT! : Valmistuvan lavastajan työllistymismahdollisuuksien kartoitusta 

   Salminen, Mikko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä tutkielma käsittelee sitä, millaiset ovat valmistuvan lavastajan työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä. Tutkimus taustoittaa aihetta ja tutkielman nykyhetkisyyttä kolmen 2000-, 2010- ja 2020-luvun muutoksen kautta, ...
  • Vyyhti limittyvästä lavastamisesta 

   Saariniemi, Helka (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Vyyhti limittyvästä lavastamisesta kumpuaa lavastajantyöllisestä kipuilusta ja haaveilee runouden ja lavastamisen limittämisestä. Lavastusopintoni ja henkilökohtainen historiani taiteen parissa toimivat autoetnografisena ...