Oppiaineetnäyttelijäntaide

Viitteet 1-20 / 68

  • A Love Letter to Accents – Näyttelijän näkökulma englannin kielen aksentteihin ja niiden transformatiiviseen voimaan 

   Hyvärinen, Susanna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee englannin kielen aksentteja näyttelijäntaiteessa ja niiden transformatiivista voimaa. Englannin kielen puhuminen on aina ollut minulle nautinnollista. Koen, että englantia puhuessani ...
  • Annatko minulle jotain kaunista? : näyttelijyys hoitolaitoskiertueella 

   Kuustonen, Iina (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Miksi näyttelen? en ole koskaan osannut vastata tähän kysymykseen. Se on vaivannut mieltäni. ensimmäisen kerran elämässäni tunsin tekeväni mitä minun pitää, kukn olin viime syksynä monologikiertueella terveydenhuollon ja ...
  • Dionyysinen peto – vaiko kissanpentu? 

   Lusenberg, Kate (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 25.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   *
  • Elämä minussa : Näyttelijän hermosto 

   Paju, Tuuli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni ”Elämä minussa – Näyttelijän hermosto” tutkin ihmisen autonomisen hermoston, erityisesti vagushermon, toimintaa suhteessa näyttelijäntaiteeseen. Autonominen hermosto säätelee kehossa monia ...
  • Emma, Barbara & Majakka : kurotuksia kohti teoksen sisäistä pedagogiikkaa 

   Kauppala, Katri (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä on opinnäytteeni Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan maisteriohjelmasta. Olen halunnut tässä työssä tutkia, mitä tarkoittaa teoksen sisäinen pedagogisuus. Minkälaisia keinoja taiteella on kurottaa kohti yleisöä ...
  • Empatian voima : teatterin parantava potentiaali 

   Herranen, Veera (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen teatterin parantavaa potentiaalia, eli teatterintekemiseen sisältyviä parantamisen ja parantumisen mahdollisuuksia. Työssäni keskityn tutkimaan, mistä kokemus ...
  • Fokus, fiilis ja flow : ajatuksia läsnäolosta, keskittymisestä, kontrolloinnista, itsetarkkailusta, luovuttamisesta ja luovasta tilasta 

   Saari, Jonas (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Minua kiinnostaa tutkia ja pohtia kirjallisessa opinnäytteessäni näyttelijäntyötäni ennen kaikkea omien havaintojeni ja oppimiskokemusteni valossa. Tukeudun kuitenkin myös ajatuksiani mielestäni olennaisesti tukevaan ...
  • Hankala näyttelijä : feministinen puheenvuoro 

   Noroila, Fanni (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni on esiin astuminen, ulostulo, tilan ottaminen, puheenvuoro. Se on yritys ja hahmotelma, kurotus uuteen, unelmia. Pyrin avaamaan ajatteluani, sen prosessia häpeästä ja itseni pienentämisestä ...
  • Hikinen taidenörtti : näyttelijäntaide videopeleissä ja liike ruudulla 

   Nilsson, Tuomas (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen tässä työssä näyttelijäntyötä videopeleissä. Pyrin avaamaan erilaisia työtehtäviä, joita näyttelijä voi kohdata videopeliproduktiossa. Kerron peleissä käytetystä teknologiasta, sen kehityksestä ja sen kanssa ...
  • Hulluuden korkeampi aste 

   Riipinen, Olli (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen mieltäni ja mielikuvitustani, sekä kerron siihen liittyvistä teemoista. Mielikuvituksen haittoja ja hyötyjä suhteessa näyttelijän taiteeseen, ihmisenä olemiseen, ymmärtämiseen ...
  • Hyvä työ : kohti ihmistä, kohti rakkautta 

   Niskanen, Karoliina (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni pohdin teatteritaiteen parantavia ja eheyttäviä mahdollisuuksia. Minä uskon, että teatteriesitys voi toimia ikään kuin energiahoitona ihmiselle. Taiteen kautta koettu puhdistumisen hetki, katharsis, voi ...
  • Hyvästi, rakas : eli miten luopua tästä kaikesta 

   Rahkonen, Olli (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputyöni "Hyvästi, rakas." kertoo luopumisen prosessistani Teatterikorkeakoulusta. Halusin tällä työllä tarkentaa itselleni ennen kaikkea missä olen nyt. Mitkä ovat omat arvoni taiteilijana ja minkälaiseksi ...
  • IHANA KAMALA KEHO 

   Lymi, Ella (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Suhteeni itseeni ja omaan ulkonäkööni on tullut usein tielle näyttelijänammattia harjoittaessa. Minulle oli ollut selvää jo pitkään, että haluaisin kirjoittaa ja tutkia näyttelijän kehosuhdetta ja sitä miten se voi ...
  • Kan det vara farligt? - Om ansvar i mötet mellan scenaktör och publik. 

   Blad, Liisa (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   I samband med en föreställning uttryckte en person i publiken att en scenaktör alltid är ansvarig för scenrummet och antydde att publiken inte kan ställas till svars för sitt agerande om inte hen fått klara anvisningar i ...
  • Kateuden siivittämänä - Kasvutarina suhteestani kateuteen 

   Susimäki, Julius (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 25.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjoitan kirjallisessa opinnäytteessäni suhteestani kateuden tunteeseen, joka mielestäni kumpuaa riittämättömyyden kokemuksesta. Käsittelen sitä, mistä kokemani kateuden tunne ja riittämättömyyden kokemus ovat mahdollisesti ...
  • Katsokaa! Ihminen! : taidepedagogisia kurotuksia kohti syvempää minää 

   Nuora, Leena (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössäni tarkastelen teatteripedagogisten opintojeni aikana toteuttamiani Albumi-työpajoja. Olen toiminut ohjaajana kahdessa työpajassa, talvella 2017 Porissa, sekä talvella 2018 Helsingissä. Molemmat työpajat ...
  • Keskeneräisiä ajatuksia – Pohdintoja taiteesta ja näyttelemisestä 

   Hirvonen, Joel (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni koostuu kuudesta osasta. Ensimmäinen osio on nimeltään prologi ja se sisältää elokuvakäsikirjoitusmuotoon kirjoitetun kohtauksen, joka pohjustaa kysymyksiäni liittyen näyttelijäntaiteeseen ja ...
  • Keskeneräisyyden sietämisestä ja nauttimisesta - Erään näyttelijän tuskaa ja oivalluksia harjoitusprosessissa 

   Kaitalahti, Milla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 22.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen keskeneräisyyden hyväksymistä harjoitus- ja esityskaudella. Pohdin erityisesti keskeneräisyyden sietämistä näyttelijäntyössä, valmiin materiaalin kanssa työskentelyyn liittyviä haasteita ja ...
  • Kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä näyttelijäntyössä 

   Hutchings, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 21.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni kehon ja mielen yhteyttä näyttelijäntyössä. Tutkin traumaperäisen stressihäiriön vaikutusta tähän yhteyteen ja näyttelijän ilmaisuun. Etsin vastauksia kehon kuuntelun parantamiseen sekä omien ...
  • KOKEMUSTA RIKKAAMPI, Armottomuus, epävarmuus, itsekriittisyys. 

   Rapatti, Karim; Rapatti, Karim (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessäni käsittelen monipuolisesti kokemuksiani kameratyöstä ja teatterinalalta ammattikentältä. Vertailen niitä toisiinsa ja pohdin mitä olen oppinut ja minkälaisten asioiden kanssa työskentelen edelleen. ...