Oppiaineetruotsinkielinen näyttelijäntaide

Viitteet 1-18 / 18

  • Ansvarslöst : ansvarsfulla jag tar mig friheten att vara ansvarslös 

   Heinonen, Tuuli (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna essä behandlar ansvar och ansvarslöshet. Främst mitt personliga behov av att vara ansvarslös i en konstnärlig kontext, och varifrån detta behov har fötts. Huvudteman är "Ansvarslöshet som metod i en konstnärlig ...
  • Att sörja för 

   Wenner Tångring, Klara (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   blicken Jag vill skriva om att bli sedd och avsaknaden av att bli sedd. Jag vill undersöka hur jag förhåller mig till blicken i olika sammanhang: på scenen, i naturen, i äldrevården. Vad som sker i mig. I min kropp. Jag ...
  • Att vara kvinna på scen : "you’re born naked and the rest is drag” 

   Björkholm, Andrea (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt examensarbete vill jag dela med mig av mina personliga upplevelser av att vara kvinna under min skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Helsingfors. Jag reflekterar över hur normer samt min egen och andras syn ...
  • Den abjekta kroppen : en subjektiv studie i kroppslig emancipation 

   Jansson, Emilia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Under min utbildning på teaterhögskolan har jag påbörjat tankeprocesser gällande min kropp i förhållande till kvinnokroppens historia som bl.a. häxor och hysteri, och hur det västerländska konsumtionssamhället i åratal har ...
  • Den skapande inspirationen : nyckeln till (konstnärs)livet 

   Nyman, Amanda (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt examensarbete har jag undersökt kreativiteten och viljan att skapa. Eftersom jag studerar skådespelarkonst har jag för det mesta använt mig av exempel från teaterns värld. Jag anser ändå att kreativiteten finns ...
  • Detta är en uppsatts om påverkan! 

   Grudemo El Hayek, Emil (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Jag har med denna essä velat bredda, och fördjupa mig i, mina ideer om att påverka. Det jag har kommit att intressera mig för handlar om ett utforskande och letande i att förstå hur människors kroppar kan uppleva och ...
  • En postdramatisk föreställning dissekerad : den konstnärliga processen bakom verket Fuckgirl 

   Henn, Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Uppsatsen är en studie i arbetsprocessen bakom föreställningen Fuckgirl som framfördes på Teater Viirus gästscen i november 2020. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tekniker och metoder jag använder mig av i mitt ...
  • En resa tillbaka till möjligheternas landskap : om giftig kommunikation och icke-giftig kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer 

   Hyvärinen, Mari-Helen (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt arbete reflekterar jag kring giftig och icke-giftig kommunikation inom kollektiva, konstnärliga processer. Jag skriver om mina erfarenheter inom teatern, främst skådespelarutbildningen vid Konstuniversitetets ...
  • Fassbinder och kärleken : utgående från arbetet med föreställningen I only want you to love me or: Fascism will triumph! 

   Pohtokari, Kira-Emmi (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   I ”Fassbinder och kärleken – utgående från arbetet med föreställningen I ONLY WANT YOU TO LOVE ME or: Fascism will triumph!” har jag skrivit om mina upplevelser och iakttagelser under repetitions- och spelperioden. Målsättningen ...
  • God intuition? : en moralfilosofisk utredning 

   Holmlund, Alexander (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   'God intuition?' är en moralfilosofisk essä där jag reder ut begreppet intuition. Under min utbildning på teaterhögskolan har olika pedagoger sagt på olika sätt att jag har god intuition. Mot slutet av min utbildning ...
  • Häxan: om häxan som karaktär och arketyp 

   Kruse, Mathilda (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Vad är en häxa och vem är häxan för mig? Vad har häxan för koppling till mitt konstnärskap och varför inspirerar häxan mig så mycket? I min uppsats Häxan: Om häxan som karaktär och arketyp, undersöker jag min subjektiva ...
  • Inre bilder : en essä om hur jag använder mig av mentala representationer i mitt skådespelararbete 

   Makarevitch, Elisa (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Det här är en essä som undersöker inre bilder som en del av skådespelarens arbete. Att se mentala bilder för sitt inre kan vara att känna rörelse i form av bilder, uppleva en bild av lukt, smak eller ljud, utan att dessa ...
  • Kvinnornas teaterhistoria : om kvinnans krokiga väg mot människostatus på scenen 

   Laine, Stella (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteruppsats går jag igenom teaterhistorien från antiken till viktoriansk tid ur kvinnans perspektiv. Jag skriver om hur kvinnan gjorde teater under epoker där "kvinnan inte gjorde teater", och om kvinnans roll i ...
  • Lättja och performativitet : om att vara lat på scenen 

   Paul, Martin (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Syftet med detta arbete är att undersöka begreppet lättja i en performativ kontext. Som bakgrund för detta ligger min personliga upplevelse av att jag som skådespelare är lat. I arbetets inledning förtydligar jag min ...
  • oberoende : tankar om en autonom teaterkonst 

   Rejström, Tom (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Mitt skriftliga lärdomsprov oberoende – Tankar om en autonom teaterkonst behandlar frågor om självständighet och individualitet utifrån en skådespelarstuderandes synvinkel. Jag avhandlar teaterkonstens strukturella och ...
  • PLEASURE PLAceYS : om njutning i en konstnärlig praktik 

   Stenberg, Astrid (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteruppsats PLEASURE PLAceYS: Om njutning i en konstnärlig praktik undersöker jag njutning. Vad är det och hur fungerar det i min konstnärliga praktik? Kan njutning vara en källa för information och kreativitet ...
  • Ribban lågt & hoppa högt 

   Salminen, Tom (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   I uppsatsen behandlar jag konceptet ”att sänka ribban” och vad det innebär i en konstnärlig kontext. Oftast ses det som något positivt och motiverande att höja ribban. Det är dock ett fåtal människor som klarar av att uppnå ...
  • The Actor Trick : skådespelarkonst som ett epistemologiskt redskap i ett kunskapande 

   Forsbacka, Joel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna uppsats diskuterar skådespelarkonstens metodik i tema-baserat scenkonstnärligt arbete. Skådespelartekniker inom europeisk kanon förutsätter att rollen har en subjektivitet, men i temabaserad scenframställning behöver ...