Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "itseohjautuvuus"

Viitteet 1-3 / 3

  • Oppilaan sisäisen motivaation tukeminen musiikinopetuksessa 

   Ollinen, Severi (2020)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sisäisen motivaation merkitystä musiikinopiskelussa, sekä eritellä niitä tekijöitä, jotka liittyvät sisäisen motivaation syntymiseen ja säilymiseen. Tutkin tapoja, joilla musiikinopettaja ...
  • Tarvitaanko soitonopettajia 2020-luvulla? : itseohjautuvan oppimisen tukeminen pop/jazz-pedagogiikassa 

   Pirhonen, Marius (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkin tässä työssä itseohjautuvuuden tukemista pop/jazz-instrumenttipedagogiikassa. Pop/jazz-musiikin muodollinen koulutus on maailmanlaajuisesti nuori ilmiö, joten sen käytänteet ovat yhä vahvasti kiinni klassisen ...
  • Tilanteita - situations : esityksen ehdottama pedagogiikka 

   Pennanen, Merja (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tilanteita - Situations valmistui elokuussa 2010 Teatterikorkeakoulun Studio 3:seen minun ja Anna Orkolaisen taiteellis-pedagogisena opinnäytetyönä. Opiskelimme tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella, minä teatteria ...