Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "lahjakkuus"

Viitteet 1-3 / 3

  • Erityislahjakkaiden oppilaiden motivointi : harmonikansoiton opettajien näkökulmia 

   Kanerva, Juho (2019)
   opinnäyte
   Seminaarityössä tutkittiin erityislahjakkaiden motivaatiota ja opettajan vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi selvitettiin musiikkioppilaitosten ja opetussuunnitelmien uudistumisten vaikutusta lahjakkaisiin oppilaihin. Tutkimus ...
  • Kaiken lähde : inspiraation merkitys säveltäjälle 

   Partanen, Siiri (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkimukseni käsittelee inspiraatiota ja sen vaikutusta sävellysprosessiin. Aineistoni koostuu teemahaastatteluista ja lähdekirjallisuudesta. Tutkielmaani varten haastattelin viittä lähtökohdiltaan ja ikäjakaumaltaan ...
  • Viuluakatemia 

   Pulakka, Pekko (2020)
   opinnäyte
   Seminaarityössä tutkittiin Viuluakatemian toimintaa vuosina 2009–2015, jolloin toiminta oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa. Tämä toteutettiin haastattelemalla Viuluakatemian perustajia, viulutaiteilijoita, viulumusiikin ...