Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "vallankäyttö"

Viitteet 1-7 / 7

  • En resa tillbaka till möjligheternas landskap : om giftig kommunikation och icke-giftig kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer 

   Hyvärinen, Mari-Helen (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt arbete reflekterar jag kring giftig och icke-giftig kommunikation inom kollektiva, konstnärliga processer. Jag skriver om mina erfarenheter inom teatern, främst skådespelarutbildningen vid Konstuniversitetets ...
  • Kenen kertomus? : kertomukset vallankäyttönä yhteisöllisen teatterintekijän näkökulmasta 

   Jäärni, Heidi (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kenen kertomus? – Kertomukset vallankäyttönä yhteisöllisen teatterintekijän näkökulmasta käsittelee kertomuksia vallankäyttönä eri teorioita tutkien. Työn tutkimuskysymys on: Miten kertomukset näyttäytyvät vallankäyttönä ...
  • Mestari, kisälli, oppipoika-hiljainen tieto vallankäytön välineenä 

   Hakulinen, Juha (Sibelius-Akatemia, 2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Taidemaailman kokeneet osaajat, mestarit, ovat omaksuneet valtavan määrän hiljaista tietoa uransa aikana. Taiteen ystävien harmiksi tuo arvokas ja ainutkertainen osaaminen katoaa suureksi osaksi heidän mukanaan heidän ...
  • ”Muistan, että on jäänyt tahroja sieluun” : kolmen musiikinopettajan näkemyksiä omasta vallankäytöstään 

   Kilpi, Jenni (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Suomen peruskoulun (POPS 2014) ja lukion (LOPS 2015) opetussuunnitelmien mukaan opetuksen tulee tukea oppilaan kasvua osaksi yhteiskuntaa. Opettajalla on luokkahuoneessa oikeus ja velvollisuus toimia vallankäyttäjänä ...
  • Tangleteezer, mutta maaperälle 

   Kuivalahti, Onni (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 31.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   "Tangleteezer, mutta maaperälle" on hanke, joka pyrkii varovasti tunnustelemaan omaa vallankäyttöäni erästä maaperäyhteisöä kohtaan samalla kun rakennan sadepuutarhaa hulevesien hallintaa varten. Hanketta ja siihen liittyviä ...
  • Tilan koreografiaa, koregrafioitu tila 

   Partanen, Jarkko (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkielmassa käyn läpi kahta edellistä koreografista työtäni: ZOOaside ja Kommandobiisi aka Space Invaders. Teosten käsittelyssä keskityn erityisesti tarkastelemaan kolmea prosessien aikana kehittynyttä lähestymistapaa ...
  • Vallankumous ja kapina 

   Liira, Juho (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa “Vallankumous ja kapina” käsittelen teatteriohjaajan valtaa ja auktoriteettikysymyksiä, näyttelijän ohjaamista, taiteilijuutta ja ohjaajan moninaistuvaa kuvaa muuttuvassa ympäristössä. ...