Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "yhteiskunta"

Viitteet 1-9 / 9

  • ArtsEqual : equality as the future path for the arts and arts education services. 

   Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   The ArtsEqual project, funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland (2015–2021), investigated factors that discouraged people’s participation in the arts and arts education. The project proposed to ...
  • ArtsEqual : tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana 

   Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   ArtsEqual-hankkeessa, jota Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoitti (2015–2021), tutkittiin osallistumisen esteitä taiteissa ja taidekasvatuksessa. Hankkeessa ehdotettiin huono-osaisuuden kehän murtamista ...
  • Isä Peloton 

   Hagelin, Elina (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Isä Peloton on matka isään, mieheen sekä yritys laajempaan keskusteluun isyydestä ja äitiydestä perheen roolista käsin. Teksti on koostettu isien ja isoisien haastatteluista ja omista pohdinnoista suhteessa lasten vanhempien ...
  • Keskeytetyn yhdynnän näyttämöllä 

   Wallgren, Linda (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Lähestyn kirjallisessa opinnäytteessäni nk. ohjaajan oman aiheen rakentumista. Opinnäytteeni painopiste sijoittuu henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen väliin. Näen henkilökohtaisuuden ja yhteiskunnallisuuden olevan ne ...
  • Pelkään ja haaveilen : hetkeä ennen työelämää 

   Markkula, Outi (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä kirjallisessa opinnäytteessä aiheenani on työ. Pitkien opintojen jälkeen olen vihdoin valmistumassa ammattiin: tanssitaiteilijaksi. Valmistumisen kynnyksellä yritän hahmottaa, mitä ammatissa toimiminen käytännössä ...
  • Sosiaalisesti osallistava taide terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä : näkökulmia kulttuurihyvinvointiin 

   Lehikoinen, Kai (Suomen Semiotiikan Seura ry, 2021)
   lehtiartikkeli
   Taide on kytköksissä yhteiskuntaan: se muuttuu ja uusiutuu historiallisesti ja kulttuurisesti erityisten diskurssien vaikutuksesta ja voi myös haastaa niitä, vaikuttaa niihin ja edistää yhteiskunnallista ja poliittista ...
  • Taidekasvatus notkeassa modernissa : Systeeminen visio suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tulevaisuuteen 

   Westerlund, Heidi (Suomen Semiotiikan Seura ry, 2021)
   lehtiartikkeli
   Yksi sosiologian merkittävimpiä aikalaisdiagnostisia käsityksiä on Zygmunt Baumanin (2002) moderniin liittyvien instituutioiden ”notkeutuminen” (liquid modernity) – käsite, joka haastaa yhteiskunnan eri alueiden tulevaisuuden ...
  • Taidemusiikin yhteiskunnallisesta arvosta nykykulttuurissamme 

   Heikkilä, Kreeta-Julia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   opinnäyte
   Tässä kirjallisessa työssä pyritään pohtimaan taidemusiikin vaikutusta ihmiseen sekä sen asemaa ja arvoa yhteiskunnassamme. Lähtökohtana ovat nyky-yhteiskunnassamme vallitsevat arvot, kuten nopea tuottavuus, kulutus, ...
  • Vastuu vapaudesta : valosuunnittelijan eettisestä vastuusta 

   Karjalainen, Riikka (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäytteeni kirjallinen osio Vastuu vapaudesta käsittelee valosuunnittelijan eettistä vastuuta niin työryhmän jäsenenä, kuin itsenäisesti toimivana taiteilijanakin. Työni liittyy osaksi ...