Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 4554

  • The almost manual : on asynchrony, time lapse, choreography, and extravagant details in life and creative process 

   Gaudreau, Lynda
   Nivel : 16 (2021)
   kirja
   The Almost Manual is envisioned as a tool and a handbook. It is intended to be a useful to artists during their creative process, offering a reflection on the concept of asynchrony. This reflection stems from a choreographic ...
  • Bävrar och fåglar 

   Lernhammar, Philip (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Min uppsats består av reflektioner om vad som format och inspirerat mina arbeten och mitt konstnärsskap. Uppsatsen innehåller också analyser av metoder i skapandet som jag använder mig av. Eftersom jag tecknar och målar, ...
  • Kuorolaulajien keskinäisen järjestyksen vaikutus soivaan lopputulokseen 

   Kontkanen, Viena (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Kirjallisessa työssäni tutkin kuorolaulajien keskinäisen järjestyksen vaikutusta yhteissointiin. Pyrin selvittämään tekijöitä, mitkä mahdollisesti vaikuttavat kuorolaisten järjestämisperiaatteisiin ja edistävät kuorolaisten ...
  • Flux 

   Broms, Anna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   My Master of Fine Arts thesis project consists of the artistic part of two exhibitions: Spaces between the Spinal Bones, and Noste – Buoyancy, and of flux, the written part of the thesis. The first part of the artistic ...
  • “Conversations about life, cultural heritage, VR, and projects” : a case study on the management of a virtual heritage project 

   Hernandez, Joaquin (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   The case study examines the production of a Virtual Heritage experience in the Maritime Centre Vellamo in Kotka in 2019-2020 as part of the Fateful Svensksund exhibition from the perspective of project management. The aim ...
  • Pieninä palasina maailmalla? : tapaustutkimus suomalaisten kulttuuri-instituuttien varainhankintamuotojen strategisesta monipuolistamisesta 

   Siukonen, Tytti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä taidehallinnon pro gradu -tutkimus tarkastelee kolmen suomalaisen kulttuuri- instituutin varainhankinnan strategisuutta. Lähtökohtana on tutkia minkälainen strateginen rooli varainhankinnalla on kulttuuri-instituuttien ...
  • Sateenkaaren päätä etsimässä : kuvaus kasvusta kohti omaa 

   Valkeapää, Ella (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa keskityn pohtimaan taiteellista opinnäytettäni, joka oli esillä Kuvan Keväässä 2009. Kyseisessä ryhmänäyttelyssä minulta oli esillä kaksi öljyvärimaalausta, Aarre ja Unessa. Maalauksissani ...
  • Tihentymiä : dramaturgia kuratoinnin työkaluna 

   Thitz, Riikka (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on tapaustutkimus, joka tarkastelee dramaturgiaa kuratoinnin työkaluna. Tutkin, miten dramaturginen ajattelu auttaa hahmottamaan näyttelyn kontekstiin asetettujen kokonaisuuksien ajallisia suhteita ja ...
  • Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osa 

   Tanner, Emilia (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Opinnäytteeni taiteellinen osa pitää sisällään Kuvan Kevät 2020 -ryhmänäyttelyssä (10.10.–8.11.2020) esillä olleen teoskokonaisuuden sekä ...
  • Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osio 

   Joki, Verna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni kostuu taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa on kirja, jonka olen tehnyt yhteistyössä runoilija Henrik Pathiranen kanssa. Kirjan nimi on Mmmurica ja se koostuu ...
  • Kontrabassotuubat Suomessa 

   Wendelin, Joel (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Seminaarityöni tarkoitus on avata suomalaista kontrabassotuubakulttuuria. Toivon tutkimuksestani olevan apua kaikille tuubansoittajille, jotka ovat hankkimassa tai käyttävät kontrabassotuubia työssään tai harrastuksessaan. ...
  • Digitaalisen kulttuurin kasvatti : Opinnäytteen taiteellisen osuuden dokumentaatio ja taiteilijuuteni kartoittaminen 

   Hyvönen, Einari (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteen taiteellinen osuus sisältää seitsemän teosta ja kaksi julkista esiintymistä. Ensimmäisen esiintymisen teokset ovat valikoima syyslukukaudella 2020 valmistuneita maalauksia, joita yhdistävät aikanaan esiin ...
  • A Curator’s Report of 19 Studio Visits 

   Lin, Chih Tung (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   The thesis project comprises a practical project and a written thesis. The practical component, a participatory performative-curatorial project, is titled Studio Visits by Chih Tung Lin. The project was operated in the ...
  • Aural Weather Etude : Installing Atmosphere 

   Norilo, Vesa; Moreno, Josué
   Proceedings of the International Computer Music Conference (International Computer Music Association, 2021)
   kirjan osa
   The Aural Weather Etude is a collaborative work that explores the spatial dimension as the primary means of organizing music and the devolution of narrative agency to the audience, inspired by the wall drawings by Sol ...
  • ”Siis no se on aika iso kysymys!” : laadullinen tapaustutkimus kolmen musiikinopettajan toteuttamasta arvioinnista 

   Jolkkonen, Vesa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkielmassa tarkastelen yläkoulun musiikinopettajien toteuttamaa oppilasarviointia. Selvitän, miten opettajat toteuttavat arviointia lukuvuoden aikana ja minkälaisia arviointikäytänteitä heillä on. Lisäksi tutkin, ...
  • Taiteen kanssa maailman äärellä : kirjoituksia ihmiskeskeisestä ajattelusta ja ilmastonmuutoksesta 

   Johansson, Hanna; Seppä, Anita
   Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta : 13 (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   kirja
   Elämme historiallista murroskautta, joka on alkanut tuottaa myös uudenlaista taidetta ja taidepuhetta. Ilmastonmuutos, lähestyvän ekokatastrofin uhka, demokratioita horjuttava poliittinen kuohunta sekä lisääntyvä siirtolaisuus ...
  • ”Muuten hyvä, mutta yhteys meni välissä poikki…” : haastattelututkimus klarinetinsoiton etäopetuksen työvälineistä, haasteista sekä hyödyistä 

   Karjalainen, Juhana (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tutkin seminaarityössäni klarinetinsoiton etäopetuksessa käytettäviä työvälineitä sekä siihen liittyviä haasteita mutta myös hyötyjä. Lähestyin kolmea eriasteisissa koulutuslaitoksissa työskentelevää opettajaa, jotka ...
  • Artist Career in Music: Stakeholders Requirement Report 

   REACT - Rethinking Music Performance in European Higher Education Institutions; Correia, Jorge Salgado; Dalagna, Gilvano; Foletto, Clarissa; Papageorgi, Ioulia; Stavrou, Natassa Economidou; Constantinou, Nicolas; Westerlund, Heidi; Kanno, Mieko; López-Íñiguez, Guadalupe; Östersjö, Stefan; Holmgren, Carl; Eidsaa, Randi; Orning, Tanja (UA Editora, 2021)
   raportti
  • Pi-Shaker : A New Workflow for Augmented Instruments 

   Norilo, Vesa; Brown, Andrew R.
   Proceedings of the International Computer Music Conference (International Computer Music Association, 2021)
   kirjan osa
   We present a project that explores the application of efficient digital signal processing techniques for interactive music applications across a range of devices and platforms, focusing on visual programming. As a test ...