Rinnakkaistallennetut julkaisut

 

Kokoelma sisältää rinnakkaistallennettuja Open Access -versioita artikkeleista, monografioista, konferenssijulkaisuista jne.

Uusimmat viitteet

 • Singing Language : Integrating Second Language Learning into Choir Practice 

  Lehtinen-Schnabel, Johanna; Levänen, Sari (Sage, 2024)
  lehtiartikkeli
  Language and music are closely tied in singing. It has even been argued that without language there is no song. However, can music and language learning through singing also be seen as being closely tied without first ...
 • Contemporary composers’ changing “practice in context” : What can higher music education learn from Theodore Schatzki’s practice theory? 

  Westerlund, Heidi; López-Íñiguez, Guadalupe (Sage, 2024)
  lehtiartikkeli
  While musical practice is more often than not considered through musical repertoires, genres, and traditions, in higher music education, musical practices are further narrowed down to music profession-specific, craft-based ...
 • Museums as Intersectional Spaces for Artivist Solidarity 

  Haapalainen, Riikka; Suominen, Anniina; Pusa, Tiina; Järvinen, Jasmin; Orenius, Melanie (Intellect, 2024)
  kirjan osa
  This chapter responds to the themes of pedagogical sensibilities and anticolonial museum work by exploring two separate, but intertwined art education projects (cases) carried out in collaboration between the Art Education ...
 • Background Music Cultures in Finnish Urban Life 

  Uimonen, Heikki; Kilpiö, Kaarina; Kytö, Meri
  Elements in Music and the City (Cambridge University Press, 2024)
  kirja
  The book focuses on how music is experienced, articulated, and reclaimed in urban commercial environments. Special attention is paid to listeners, spaces, and music, co- and re-produced continuously in their triangular ...
 • Institutional collaboration creating new spaces for young people's musical authorship : The case of G Songlab 

  Kuoppamäki, Anna (Routledge, 2024)
  kirjan osa
  Music schools are in a vital position when designing social innovations for opening new opportunities to learn music. Taking the G Songlab initiative as an example, this chapter discusses the potentials of cross-sectoral ...
 • Helpommin nähty kuin sanottu? Pohdintoja kuvan ja sanan dialektiikasta 

  Närhinen, Tuula (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Kuvataiteilijan työ tarjoaa minulle tutkimuskentän, jolla näköilmiöitä voi testata käytännössä. Kuvia tekemällä yritän selvittää, miten näköaisti jäsentää elämismaailmaa ja miten kuvalliset esitykset rakentavat havaitsemaamme ...
 • Sirpaleinen kirjoittaminen : Median käyttö taiteellisen tutkimuksen RUUKKU-verkkojulkaisussa 

  Heikkinen, Tero (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Mediatiedostojen käytön mahdollisuudet verkkojulkaisemisessa ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntyneet taiteellisen tutkimuksen vertaisarvioidussa julkaisussa. Sen sijaan että paperimuotoisia julkaisuja levitettäisiin ...
 • Esipuhe : Taidekirjoittaminen tutkimuksena 

  Elo, Mika; Rantanen, Saijaleena; Rouhiainen, Leena (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Taidekirjoittaminen on perinteisesti mielletty pääasiassa taiteen asiantuntijoiden ja ammattikirjoittajien, kuten kuraattorien, esseistien, kriitikoiden ja taiteen tutkijoiden työsaraksi. Taiteellisen tutkimuksen myötä ...
 • Rakas mänty, tervehdys mänty, päivää mänty : Puhetta puille taiteen kontekstissa 

  Arlander, Annette (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Tässä tekstissä lähtökohtani on kirjoittamisen ja puhumisen suhde, kirjoitetun lukeminen ja puhutun litteroiminen tekstiksi mediataiteen ja taiteellisen tutkimuksen kontekstissa, videoteosten yhteydessä.
 • Taiteellinen tutkimus, kirjallisuus ja jälki-disiplinääriset kirjoittamisen muodot 

  Seppä, Anita (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Taiteellinen tutkimus otti Pohjoismaisissa korkeakouluissa ensiaskeleensa vuosituhannen taitteessa, kun musiikin, visuaalisen ja esittävien taiteiden akatemiat avasivat ovensa uudenlaisen taiteilijavetoisen tutkimusparadigman ...
 • Esteettinen päiväkirja : Reflektio taiteilijan praktiikan tukena sosiaalisesti osallistavassa taiteessa 

  Lehikoinen, Kai (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Tässä artikkelissa tarkastelen esteettistä päiväkirjaa sosiaalisesti osallistavan taiteen kontekstissa yhtenä taidekirjoittamisen muotona ja erityisesti taiteilijan oman työn reflektoinnin ja ammatillisen kasvun välineenä.
 • Nauraa ja kirjoittaa : Performatiivisesta kirjoittamisesta ja lukemisesta taiteellisessa tutkimuksessa 

  Porkola, Pilvi (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  ”Sanoin ystävilleni: on meidän tehtävämme nauraa. Nauraa ja kirjoittaa”, toteaa ranskalainen filosofi ja kirjailija Hélène Cixous (2013/2010, 23) ja lisää, että kirjoittaminen on ”tutkimusmenetelmistä intiimein, mahtavin, ...
 • Kaivopuistonranta 

  Heimonen, Kirsi; Rouhiainen, Leena (Suomen Semiotiikan Seura, 2023)
  lehtiartikkeli
  Teksti muodostaa paikkasidonnaisen koreografian, joka sai sysäyksen liikkuessamme Helsingin Kaivopuiston rannalla kesällä 2023.
 • Using a music microanalysis protocol to enhance instrumental practice 

  López-Íñiguez, Guadalupe; McPherson, Gary E. (Frontiers, 2024)
  lehtiartikkeli
  The strategies that enable musicians to adapt their behaviors so that they can break through, feel energized, and perform well collectively distinguish what it is to be a self-regulated learner. These strategies range from ...
 • Outside the rules, outside the boundaries 

  Erkkilä-Hill, Jaana (Amsterdam University Press, 2024)
  lehtiartikkeli
  The following contribution is a written account of Jaana Erkkila-Hill’s keynote lecture at the FORUM+ symposium The art school as an ecosystem: Future perspectives on higher arts education, co-organised with ARIA during ...
 • Factors associated with psychological distress of workers in the Finnish Evangelical Lutheran Church 

  Kuusi, Tuire; Tervo-Niemelä, Kati; Viertiö, Satu (BioMed Central, 2024)
  lehtiartikkeli
  Background The work of church employees contains many elements causing symptoms of stress and anxiety. They can lead into psychological distress and possibly indicate the beginning of a more serious psychological state. ...
 • Artistic Thinking and Societal Change 

  Erkkilä-Hill, Jaana (Bloomsbury, 2024)
  kirjan osa
  The meaning of art has changed through centuries and even during the past decades. Some of the old meanings have kept their status quo and new ones have taken their place alongside the old and tried ones. Art has always ...
 • Urban spaces between norms and dreams 

  Loukola, Maiju
  Routledge Advances in Art and Visual Studies (Routledge, 2023)
  kirjan osa
  Urban space is not a predetermined order, but a relative space-time that evolves and becomes created and re-structured in a polemical relationship between different actors, interests, and goals. City space is increasingly ...
 • Kirkkomuusikot, koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut työroolin ja työhyvinvoinnin näkökulmista 

  Lampinen, Leena; Korkalainen, Samuli (Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2023)
  kirjan osa
  Keväällä 2020 alkanut koronapandemia muutti ratkaisevalla tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa, kun totutulla tavalla järjestetyt seurakuntien tilaisuudet eivät olleet mahdollisia erilaisten kokoontumis ...
 • Young people navigating musical lives : Considering arts participation as agency in cultural authorship 

  Kuoppamäki, Anna; Vilmilä, Fanny (Sage, 2023)
  lehtiartikkeli
  This study explores young people’s arts participation through music-making in Finland and the factors that may regulate that participation. It seeks to understand the construction of active modes of arts participation in ...

Näytä lisää