Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Julkaisusarjat ja erillisjulkaisut

Viitteet 53-72 / 337

  • “HER CREATIVE PROCESS”: pathways to music history and performance: festschrift for Anne Kauppala 


   Talasniemi, Johanna (toim.); Broman-Kananen, Ulla-Britta (toim.); Koivisto-Kaasik, Nuppu (toim.)
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 22 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   kirja
   This Festschrift honors Professor Anne Kauppala’s long-standing and groundbreaking work in music research, both in Finland and internationally. Its thirteen articles are written in four different languages by Kauppala’s ...
  • Herkulesta odottaessa : Martin Wegelius – uraauurtava musiikkipedagogi 

   Bonsdorff, Lena von
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 11 (Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia, 2019)
   kirja
  • Hommage à Rolf Bergroth : kappale suomalaisen pianismin hirtoriaa 

   Lehmus, Anna
   Sibelius-Akatemian julkaisuja : 28 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2024)
   kirja
  • Hymnologian peruskurssi 

   Pajamo, Reijo
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 2 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1991)
   kirja
   Liturgisen laulun opetus on perinteisesti kuulunut kirkkomuu­sikoiden koulutuksen perusaineisiin ja toiminut siten pohjana koko liturgisen musiikin opetukselle: jumalanpalvelussoitolle, urkuimprovisaatiolle ja käytännön ...
  • I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience.Experience and experimentality in artistic work and research 


   Ziegler, Denise (toim.) (Taideyliopiston Kuvataideakatemia / Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, 2019)
   kirja
   I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience brings together thoughts on the origin of an artwork and on the need for making it. In the 17 texts in this collection, the authors discuss how (or why) their ...
  • Ihminen liikkeessä : kirjoituksia Feldenkrais-menetelmän käytöstä 


   Vennamo, Raisa (toim.); Karhunen, Maija (toim.)
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 63 (2018)
   kirja
   Moshe Feldenkraisia (1904-1984) pidetään yhtenä somatiikan alan perustajista ja johtohahmoista. Hän kehitti menetelmäänsä 1940-luvulta lähtien kuolemaansa saakka. Menetelmä elää ja kehittyy harjoittajiensa kautta edelleen. ...
  • Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa 

   Anttila, Eeva; Pohjola, Hanna; Löytönen, Teija; Kauppila, Heli; Foster, Raisa
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 58 (2017)
   oppimateriaali
   Tämä verkko-oppimateriaali on laadittu erityisesti osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssia. Materiaalin tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua, ...
  • "Ijäisen nuoruuden" musiikkia : kirjoituksia 1920-luvun modernismista 


   Huttunen, Matti (toim.); Konttori-Gustafsson, Annikka (toim.)
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 7 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   kirja
  • "Ikkunat auki itään!" : 100 vuotta Aasiaa Suomen näyttämöillä 

   Thuring, Anna; Miettinen, Jukka O.; Rosenberg, Veli
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 65 (2018)
   kirja
   "Ikkunat auki itään!" - 100 vuotta Aasiaa Suomen näyttämöillä kattaa yli sata vuotta suomalaista teatterihistoriaa. 1920-luvulla suomalaiset modernistit, Tulenkantajat etujoukkonaan, vaativat korpikulttuuriin loppua ja ...
  • Ikkunoita Inkerin elämään - Muistoissa musiikkiliikunnan uranuurtaja Inkeri Simola-Isaksson 


   Sibelius-Akatemian julkaisuja : 14 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   kirja
  • Ilmari Krohn : tutkija, säveltäjä, kosmopoliitti 


   Mantere, Markus (toim.); Hannikainen, Jorma (toim.); Krohn, Anna (toim.)
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 15 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   kirja
   Merkittävään suomalaiseen kulttuuri- ja yliopistosukuun syntynyt Ilmari Krohn (1867–1960) oli yksi Suomen musiikkielämän suurista rakentajista: yliopistomies, järjestöaktiivi, säveltäjä ja kirkkomuusikko. Hän oli ensimmäinen ...
  • Imaging the spiritual quest : explorations in art, religion and spirituality 

   Brümmel, Frank (ed.); White, Grant (ed.); Taideyliopiston Kuvataideakatemia
   Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta : 6 (2018)
   kirja
   As an element in human societies, religion forms part of the backdrop against which artists have worked in the past and present. Today, artists work in a world in which the place, role, and authority of religious traditions ...
  • Institutionalization in Music History 


   Rantanen, Saijaleena (toim.); Scott, Derek B. (toim.)
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 19 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
   kirja
   This volume provides new insights into the impact of the development of institutionalization on music, musical practices, and society at large. It is divided into three thematic sections, the first of which deals with the ...
  • Intomielisen nuoruuden vääjäämätöntä voimaa : suomalainen urkumusiikki toiseen maailmansotaan asti 

   Urponen, Ville
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 34 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   kirja
  • Jean Sibelius, symphony no 3 : manuscript study and analysis 

   Virtanen, Timo
   Studia musica : 26 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2005)
   kirja
   This study is divided into two parts. In the first part, the compositional process ofJean Sibelius's Third Symphony is discussed from the perspective of manuscript study. This study has revealed that the compositional ...
  • Johdatus sävelverkkoanalyysiin 

   Joutsenvirta, Aarre
   Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisuja : 3 (1989)
   kirja
   Sävelverkko on abstrakti, visuaalinen apuväline, jolla voidaan kuvata musiikissa sointuja, asteikkoja, sävelryhmiä, sävelrivejä jne. Erinimiset sävelet merkitään numeroilla siten, että keskenään enharmoniset sävelillä ...
  • Joukkoteorian peruskysymyksiä 

   Castrén, Marcus
   Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisuja : 1 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1989)
   kirja
  • Julkisen taiteen äärellä : näkökulmia julkisen taiteen tilaan 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Engblom, Tom (toim.); Kaverma, Petri (toim.); Nisunen, Petteri (toim.); Rauhala, Pasi (toim.); Stewen, Riikka (toim.); Ziegler, Denise (toim.) (Taideyliopisto, 2023)
   kirja
   Tämä kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden suunnista. Artikkelien kirjoittajat edustavat monipuolisesti julkisen taiteen eri aloja, rakentamista, ...
  • Julkisen tilan taiteen tilasta. Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Kaverma, Petri (toim.); Lampela, Kalle (toim.); Nisunen, Petteri (toim.); Ziegler, Denise (toim.) (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   Julkisen tilan taiteen tilasta. Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista -julkaisu koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden suunnista. Artikkelien ...
  • Jäljen jälkeen : kehittyvä taideopetus ja opettajankoulutus 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Brygger, Mikael (toim.); Kairavuori, Seija (toim.); Sula, Maria (toim.) (Taideyliopisto, 2024)
   kirja
   Tämä kirja kutsuu ajattelemaan kanssaan ja katsomaan taideopetusta uusista ja erilaisista näkökulmista. Kirjan artikkelit ovat syntyneet taideopettajien innostavasta yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä ja kertovat niistä ...