Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Julkaisusarjat ja erillisjulkaisut

Viitteet 1-17 / 17

  • Arts equal : taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi : katsaus kansainväliseen tutkimukseen 

   Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Anttila, Eeva; Houni, Pia; Karttunen, Sari; Väkevä, Lauri; Furu, Patrick; Heimonen, Marja; Jansson, Satu-Mari; Juntunen, Marja-Leena; Kantonen, Lea; Laes, Tuulikki; Laitinen, Liisa; Laukkanen, Anu; Pässilä, Anne
   Kokos : 2/2016 (2016)
   kirja
   Tämä raportti käsittelee Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual) -tutkimushankkeen taustaa ja perusteita erityisesti ...
  • ArtsEqual : equality as the future path for the arts and arts education services. 

   Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   The ArtsEqual project, funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland (2015–2021), investigated factors that discouraged people’s participation in the arts and arts education. The project proposed to ...
  • ArtsEqual : tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana 

   Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   ArtsEqual-hankkeessa, jota Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoitti (2015–2021), tutkittiin osallistumisen esteitä taiteissa ja taidekasvatuksessa. Hankkeessa ehdotettiin huono-osaisuuden kehän murtamista ...
  • Kumman ääriin - Weaving the threads of the impossible 


   Honkasalo, Marja-Liisa (toim.); Andell, Kia (toim.); Rouhiainen, Leena (toim.)
   Nivel : 19 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2023)
   verkkosivusto
   Tämän kokoomateoksen aiheena on mahdoton. Haluamme kysyä miten sen tutkiminen voisi olla mahdollista? Miten hämärä, vieras, heterogeeninen, kumma, voi olla tapa tietää? Millaista tietoa sen kautta voi tavoittaa? Kysymyksemme ...
  • Kynsiä ja kytköksiä : kaikki maailman aistittava = Claws and connections : all the world’s senses 


   Ziegler, Denise (toim.); Loukola, Maiju (toim.); Elo, Mika (toim.); Motola, Haidi (toim.) (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2024)
   kirja
   Taiteellinen tutkimus näyttää kyntensä ensimmäisessä täysimittaisessa näyttelyssään Kuvataideakatemiassa. Viikoittain muuntuvassa näyttelyssä on mukana 34 taiteilija-tutkijaa tai työryhmää, mukaan lukien tohtoriopiskelijoita, ...
  • Miten taide merkitsee? 


   Kaila, Jan (toim.); Knuutila, Japo (toim.) (Taideyliopisto, 2022)
   kirja
   Taiteesta ja taiteilijoista, tekemisen prosesseista ja lopputulosten vaikuttavuudesta puhuvat yleensä tutkijat, kriitikot, poliitikot, tämän ja tuonpuoleisen erikoisasiantuntijat. Taiteilijan omille sanoille etsitään ...
  • Murhaa! : antiikin tragediat suomalaisessa teatterissa 

   Ansio, Heli; Houni, Pia
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 46 (2016)
   kirja
  • Performanssifilosofiaa : esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun 


   Nauha, Tero (toim.); Arlander, Annette (toim.); Järvinen, Hanna (toim.); Porkola, Pilvi (toim.)
   Nivel : 12 (2020)
   kirja
   Performanssifilosofiaa: esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun on ensimmäinen suomenkielinen teos uudelta performanssifilosofian alalta. Performanssifilosofia kysyy, kuinka esitys ...
  • Poetics of form 

   Condit, Outi; Jaakonaho, Liisa
   Nivel : 8 (2017)
   verkkosivusto
   How do form and sense come to play in artistic research? How to approach writing in a way that reflects and benefits the processes of artistic research? How does research become artistic and artistic practice become research? ...
  • Suomen taidetanssin historiaa 

   Makkonen, Anne
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 57 (2017)
   oppimateriaali
   Suomen taidetanssin historiaa nettioppimateriaali jakautuu kahteen eri tyyliseen osaan. Ensimmäinen osa (luvut 1–8) ovat kronologinen historiallinen katsaus Suomen taidetanssin historiaan 1800-luvulta 1980-luvulle, joka ...
  • Taide ja hyvinvointi : katsauksia kansainväliseen tutkimukseen 

   Lehikoinen, Kai; Vanhanen, Elise; ArtsEqual
   Kokos : 1/2017 (2017)
   kirja
  • Tanssi sanoiksi : tanssianalyysin perusteita 

   Lehikoinen, Kai
   Kinesis : 4 (2014)
   kirja
  • Tanssi yliopistossa : kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta 

   Hämäläinen, Soili
   Nivel : 7 (2016)
   kirja
   Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on antanut tanssitaiteen yliopistotasoista koulutusta vuodesta 1983. Esittävien taiteiden alan jatkotutkintoja on voinut suorittaa vuodesta 1988, ja tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos ...
  • Tanssiva tutkimus : tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja 

   Järvinen, Hanna; Rouhiainen, Leena
   Nivel : 3 (2014)
   verkkosivusto
  • Toimialabarometri 2019 : rytmimusiikkifestivaalien tilanne ennen koronapandemiaa 

   Kinnunen, Maarit; Luonila, Mervi
   Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja : 23 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   raportti
   Suomalaisen festivaalikentän tilannetta projisoiva toimialabarometrikysely on tehty nyt kolme kertaa. Toimialaa koskevaa tietoa on kerätty vuosilta 2015, 2017 ja 2019. Kahden ensimmäisen kyselyn järjestäjinä ovat toimineet ...
  • University of the Arts Helsinki Research Assessment 2021–2022 


   Palonkorpi, Riikka (toim.); Alatalo, Aino (toim.) (Taideyliopisto, 2022)
   kirja
   The University of the Arts Helsinki Research Assessment 2021–2022 is the first research assessment conducted at the Uniarts Helsinki. For a relatively new university, one of the most important goals of the assessment was ...