Viimeksi syötetyt Julkaisusarjat ja erillisjulkaisut

Viitteet 21-40 / 288

  • ArtsEqual : equality as the future path for the arts and arts education services. 

   Ilmola-Sheppard, Leena; Rautiainen, Pauli; Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Karttunen, Sari; Juntunen, Marja-Leena; Anttila, Eeva (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   The ArtsEqual project, funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland (2015–2021), investigated factors that discouraged people’s participation in the arts and arts education. The project proposed to ...
  • Moniäänisyydestä yhteinen sävel : näkökulmia johtamiseen 


   Tolvanen, Pirita (toim.); Matilainen, Kristine (toim.); Suntola, Silja (toim.) (2014)
   kirja
  • Tapahtumaturvallisuus : tiedottaminen, kapasiteetti ja kulkuväylät 

   Hiltunen, Kai; Koivisto, Juha (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2014)
   kirja
   Julkaisun pääalueet ovat: Tiedottaminen, kriisitiedottaminen, sisään- ja ulostulon suunnittelu sekä tapahtuma-alueen suurimman sallitun yleisömäärän määrittäminen. Tässä julkaisussa keskitytään muutamaan osa-alueeseen. ...
  • Wagner and the North 


   Kauppala, Anne (toim.); Knust, Martin (toim.)
   DocMus-tohtorikoulun julkaisuja : 16 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   kirja
  • Tarjoumia ja toimijuutta – kirjoituksia tanssijantyöstä : tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäyteantologia 


   Lahdenperä, Soile (toim.); Makkonen, Anne (toim.)
   Kinesis : 13 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   verkkosivusto
   Tanssijantaiteen maisteriohjelman ensimmäinen opinnäyteantologia (toim. Tenhula & Makkonen 2018) sisälsi vuosina 2008–2017 valmistuneita kirjallisia opinnäytteitä tai osia niistä. Sen johdannossa hahmoteltiin viime ...
  • Minä, marxilainen taiteilija : kävelyretki sinne ja takaisin eli keskustelu muodosta. 

   Siukonen, Jyrki
   Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta : 14 (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   kirja
   Minä, marxilainen taiteilija on tutkimuksellinen improvisaatio. Aiheena on taiteilijan ja Karl Marxin ajatusten suhde tänään ja viime vuosisadalla. Lähestymistapa vain poikkeaa tavanomaisesta. Jyrki Siukosen kirjasta ...
  • Yhteisötaiteen etiikka : tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle. 


   Kantonen, Lea (toim.); Karttunen, Sari (toim.)
   Kokos : 10 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   kirja
   Artikkelikokoelmassa 21 kirjoittajaa hahmottelee osallistavan ja yhteisöllisen taiteen eettisiä kysymyksiä ja yhteisötaiteilijan etiikkaa. Useat heistä ovat tehneet taidetta tai tutkimusta yhteisöissä, joiden oleminen ei ...
  • Features of the poetic : the mimetic method of the visual artist 

   Ziegler, Denise (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2010)
   kirja
   The starting point of Denise Ziegler’s mimetic practice lies in situations that contain some ordinary, unobserved human action that generally goes unnoticed or traces of the same. Ziegler’s term for such phenomena is ...
  • Yhä osuvammin / More and more to the point 


   Elo, Mika (toim.); Ziegler, Denise (toim.) (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2021)
   kirja
   The idea for this book was sparked by the observation that the valuable statements formulated during the preexamination processes in the Doctoral Programme at the Academy of Fine Arts Helsinki (KuvA) hardly enter into ...
  • Urkujen käyttäjän käsikirja 

   Pelto, Pentti
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 1 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1989)
   kirja
   Opettaessani syksyllä 1988 Sibelius-Akatemiassa opintojaksoa Urkujen huolto (5A74) tein luentokohtaiset monisteet, joiden pohjalta tämä kirja on kirjoitettu. Mainittu opintojakso sisältää nimen perusteella pääteltävien ...
  • Networked actor theory 


   Condit, Outi (toim.); Kellokumpu, Simo (toim.)
   Nivel : 14 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   verkkosivusto
   The publication grew from the research day arranged in May 2019. And the event originated from the desire to bring together artistic research projects that somehow re-evaluate the agencies of performing bodies and decentre ...
  • Viulunsoiton opettamisen metodiikka 

   Pogoževa, Tatjana
   Sibelius-Akatemian julkaisuja : 20 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   kirja
  • Kristallikruunuja ja samettiverhoja : koulut ja taidetoimijat yhteistyössä Taidetestaajat-hankkeessa 

   Pääjoki, Tarja
   Kokos : 9 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   kirja
   Koulujen vierailut taidelaitoksiin ovat taiteiden tasa-arvoista saavutettavuutta ja oppimista taiteissa edistävä toimintamuoto. Millaista ammattiosaamista näiden vierailujen laadukas toteuttaminen edellyttää? Taidetestaajat ...
  • Mahdolliset maailmat : puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Rastas, Marja (toim.); Laakso, Elina (toim.) (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   Tämä kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista, joiden tavoitteena on kertoa uusista ja ajankohtaisista taideopetuksen ja taideaineiden opettajankoulutuksen käytännöistä ja kehittämisyhteistyöstä. Artikkelit keskittyvät ...
  • ARS ET USUS MUSICAE ORGANICAE : juhlakirja Olli Porthanille 


   Lehtola, Jan (toim.); Peitsalo, Peter (toim.)
   Sibelius-Akatemian julkaisuja : 16 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   kirja
  • Hymnologian peruskurssi 

   Pajamo, Reijo
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 2 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1991)
   kirja
   Liturgisen laulun opetus on perinteisesti kuulunut kirkkomuu­sikoiden koulutuksen perusaineisiin ja toiminut siten pohjana koko liturgisen musiikin opetukselle: jumalanpalvelussoitolle, urkuimprovisaatiolle ja käytännön ...
  • Tekstimotetista kantaattiin 

   Haapasalo, Juhani
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 4 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1992)
   kirja
  • Suomalaisten urkurien Bach-soitto ja sen esikuvat 1920-1950 

   Tuppurainen, Erkki
   Kirkkomusiikin osaston julkaisuja : 8 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1994)
   kirja
   J.S. Bachin urkumusiikki yhdistettiin 1800-luvulla lähinnä konservatiiviseen perinteeseen (der gebundene Stil), jota myös Suomeen asettuneen Richard Faltinin voidaan katsoa edustaneen. Soiton selkeyden ja yksinkertaisuuden ...
  • The Influence of the Spatial-Temporal Structure of Movement on Intonation during Changes of Position in Violin Playing 

   Garam, Lajos
   Studia musica : 1 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 1990)
   kirja