Kirjalliset opinnäytteet

 

Uusimmat viitteet

 • Voice Map Method : enhancing composer-singer communication 

  Hyytiäinen, Miika
  EST-julkaisusarja : 64 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
  opinnäyte (tohtori)
  Communication issues often occur between singers and composers in the context of creating new vocal music. The Voice Map Method (VMM), developed here, facilitates more fluent communication and thus supports the artistic ...
 • Kolme esseetä oopperoiden lavastamisesta 

  Tuoresmäki, Reeta (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Kolmen esseen kokoelma käsittelee oopperoiden lavastamista. Ensimmäisessä esseessä Soiva tila pohditaan musiikin merkitystä oopperan tilallisuudessa. Mitä musiikki tuo lavastussuunnitteluun? Mikä virittää tilan soimaan? ...
 • Suhteellisen turvallinen tila : kehosuhtautumisesta, kollektiivisuudesta ja nautinnosta 

  Rajahalme, Kaisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tämä kirjallinen opinnäyte koostuu kolmesta osiosta: Kollektiivi, Pleasure Ride ja Kehosuhtautuminen. Nämä kolme osiota voi lukea lineaarisesti tai yksittäin, melko itsenäisinä kokonaisuuksina. Ensimmäisessä osiossa avaan ...
 • Tonarium-katkelmat suomalaisissa reformaatioajan kirkkolaulukäsikirjoituksissa : selvitys Codices Fennici -tietokannan käsikirjoituksista 

  Mäki, Lasse (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Keskiaikaisissa kirkkolaulukäsikirjoituksissa esiintyvät tonariumit ovat psalmilaulun opetuksessa käytettyjä teorian tai käytännön oppaita, jotka vaihtelevat yksinkertaisista resitointikaavojen kokoelmista laajoihin ...
 • Musiikin etäopetus : laadullinen tutkimus musiikin reaaliaikaisesta etäopetuksesta koronapandemian aikana 

  Pursiainen, Artti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä tutkielmassa tutkin musiikin reaaliaikaista etäopetusta maaliskuussa 2020 alkaneen koronapandemian aikana. Musiikinopetus asettaa etäopetusyhteyden laadulle esimerkiksi äänenlaatuun ja latenssiin liittyviä ...
 • Hengellisestä kansansävelmästä urkukoraaliksi 

  Stöckell, Sinikka (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Kirjallisessa työssä analysoidaan hengellisten kansansävelmien käyttöä kahdessa urkukoraalissa. Kohdeteokset ovat Kaj-Erik Gustafssonin koraalisovitus Vi vandrande själar på brusande strand ja Nils Lindbergin urkukoraali ...
 • Orkestraalisen pelimusiikin soitintaminen uruille 

  Pohjola, Mai (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Kirjallinen työni on autoetnografinen tutkimus orkestraalisen pelimusiikin soitintamisesta uruille. Työtäni varten soitinsin orkestraalisen pelimusiikkiteoksen "World of Warcraftin" osat “March” from Wrath of the Lich ...
 • Sukupuolittunut musiikkikasvatus : kirjallisuuskatsaus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta ja edistämisestä musiikinopetuksessa 

  Hellsten, Emilia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (kandidaatti)
  Tutkielmani tutkimustehtävänä on selvittää, miten sukupuolten välinen epätasa-arvoisuus näkyy musiikinopetuksessa, millaiset asiat siihen vaikuttavat ja mitä eriarvoisuudesta voi seurata. Tutkimuskysymyksiä ovat ...
 • Lasten tanssipedagogiikka yhteydessä olemisen praktiikkana 

  Uotila-Kraatz, Maikki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytetyöni keskiössä on lasten tanssipedagogiikka. Pohdin tanssinopetuksen merkitystä ympäristökriisin aikakaudella kysyen, miten tanssinopetus varhaiskasvatuksen kontekstissa voisi tukea lasten kokonaisvaltaista ...
 • Jotta olisi jotain mitä muokata : huomioita valosuunnittelijan ennakkosuunnittelusta 

  Sirainen, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteessäni käsittelen valosuunittelijan ennakkosuunnittelua, sen työkaluja ja merkitystä. Pohdin sitä miksi ennakkosuunnittelu kannattaa tehdä ja miten se vaikuttaa lopulliseen suunnitteluun. Puhun ennakkosuunnittelun ...
 • Humanoid praxis : kokeellisen toimijuuden rämeikössä 

  Sarimaa, Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma, joka pohjautuu käytännölliseen ja tutkivaan työskentelyjaksoon. Työskentely tapahtui kokeelliseen toimijuuteen perustuvan praktiikan ympärillä Helsingin Lapinlahden ...
 • Tarinankertomisen akti 

  Sandqvist, David (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä opinnäytteen kirjallisessa osiossa minä tutkin tarinankertomisen aktia. Lähtökohtani tarinankertomisen tutkimiselle on henkilökohtainen huomio, että useat ohjauksen opiskelijat eivät ole kiinnostuneita luomaan ...
 • Häxan: om häxan som karaktär och arketyp 

  Kruse, Mathilda (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Vad är en häxa och vem är häxan för mig? Vad har häxan för koppling till mitt konstnärskap och varför inspirerar häxan mig så mycket? I min uppsats Häxan: Om häxan som karaktär och arketyp, undersöker jag min subjektiva ...
 • Leadership Povera : a long-term project towards Gromo's 2026 elections 

  Andreoletti, Tea (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  In 2026 I will run for mayor as an artist in the municipal elections of my hometown, Gromo, a small village in the Alps of the Upper Seriana Valley, northern Italy. In June 2021, I inaugurated the long-term candidacy project ...
 • On family, migration and longing 

  Guzman, Paola (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
 • Mekaaniset ja materiaaliset olevaiset 

  Dahlberg, Laura (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
 • "Kuvataiteen maisterin kirjallinen opinnäyte" 

  Kanto, Hanna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
 • Maalaaminen 

  Hotta, Shirin (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
 • Topografisia karttoja pieniltä alueilta 

  Taulu, Anssi (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
 • "Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osa" 

  Aho, Miina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)

Näytä lisää