Kirjalliset opinnäytteet

 

Uusimmat viitteet

 • Score-Tool : target audibility testing in orchestration 

  Pulkkis, Uljas
  EST-julkaisusarja : 72 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
  opinnäyte (tohtori)
  This is an applied artistic doctoral project, which is divided into three parts: an orchestral composition, a computer application and its source code, and a written report. In this project, I present an orchestration issue ...
 • Music students’ experiences of workload, stress, and coping in higher education 

  Jääskeläinen, Tuula
  Studia musica : 94 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2023)
  opinnäyte (tohtori)
  Over the past decades, the practices and policies of higher music education have been shaped by the rapid global changes affecting curricula, pedagogies, and students’ employability. At the same time, the rates of psychological ...
 • Tehokas urkuharjoittelu 

  Tuomisto, Loviisa (18.11.2022)
  opinnäyte
  Tämä kirjallinen työ pureutuu urkujensoitossa pitkällä olevien urkureiden harjoittelukäytäntöihin. Työ käsittelee yleishyödyllisiä tehokkaita harjoittelukäytäntöjä, harjoitteluprosessin eri vaiheita, motivaatiota sekä ...
 • Keho äänessä – tanssipedagogin merkintöjä kehoäänen potentiaalista 

  Rautakorpi, Marja (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 31.01.2023)
  opinnäyte (maisteri)
  Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma kehoäänen potentiaalista. Syvennyn aiheeseen kollektiivisen taiteellisen tutkimisen ja kirjoittamisen keinoin. Keskiössä on kehon äänellinen vapautuminen. Kehoäänen ...
 • Ensiaskeleet kohti seurakunnan lapsikuorotoimintaa 

  Suihkonen, Johanna (17.11.2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä mahdollisia esteitä seurakunnan lapsikuoron perustamiselle on ja miten esteistä voidaan päästä yli. Lisäksi tutkielmalla halutaan selvittää Turun arkkihiippakunnan seurakuntien ...
 • Sattuma taiteen apurina - Tutkimus satunnaisuudesta populaarimusiikin teknisen tuotannon työkaluna 

  Rehell, Jyrki (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 27.10.2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä opinnäytetyössä pohdin sattuman ja satunnaisuuden käyttömahdollisuuksia ja roolia populaarimusiikin äänityksessä, miksauksessa ja tuotannossa. Käyn läpi joukon sattumaan liittyviä ilmiöitä ja tapauksia, joiden avulla ...
 • Arvot musiikinopettajan työssä. Laadullinen tutkimus opetussuunnitelman arvopohjan toteuttamisesta lukion musiikinopettajantyössä. 

  Renvall, Laura (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tämän tutkielman aiheena on lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) arvot musiikinopet- tajan työssä. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, miten LOPS:n 2019 arvopohja toteutuu musiikinopet- tajan työskentelyssä ...
 • Monipuolinen musiikinopetus osana yhteisöllistä oppimista : tapaustutkimus alakoulun musiikintunneilla 

  Pitkänen, Saara (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 31.08.2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista on yhteisöllinen oppiminen ja yhdessä tekeminen monipuolisuuden viitekehyksessä, ja miten se auttaa yksilön oppimiskehitystä. Opettajalla on yhteisöllisen kulttuurin luomisessa ...
 • Esimerkki, innoittaja, peili: kuoronjohtajien käsityksiä johtajuudesta aikuisten alkeisoppijoiden kuororyhmissä 

  Kiviharju, Heidi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 07.12.2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkimukseni tavoitteena on analysoida aikuisten laulutraumaisten ja kehittyvien laulajien kuoropedagogiikkaa opettajan näkökulmasta. Tarkastelen neljän kuoronjohtajan kokemuksia ja pedagogisia keinoja luoda oppiva ja ...
 • Music ecology, music sociology, music locality - The case of Epirus 

  Katopodis, Vasileios (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2023)
  opinnäyte (maisteri)
  This master’s thesis investigates and interprets locally produced music and particular music traditions of the world that have strong aesthetics and characteristic sounds. Through the concepts of music ecology, music ...
 • Diversity and Inclusion : a mission-critical task for today’s arts managers 

  Söderblom, Ceyda (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
  opinnäyte (maisteri)
  The study aims to research core competences for arts managers, focusing on diversity and inclusion. It deals with the phenomena of cultural diversity and inclusivity about intercultural competences required for the arts ...
 • Villivirrestä Virsileikkiin: virren luomisesta luovaan virteen 

  Rintamäki, Sirkku
  EST-julkaisusarja : 71 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
  opinnäyte (tohtori)
  Tutkielma kuuluu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteelliseen tohtorintutkintoon kirkkomusiikin alalla. Taiteellinen opinnäyte Löytöretki virren sieluun: Näkökulmia virren affektinmukaiseen toteuttamiseen koostui ...
 • Miltä kuulostaa olla turvassa? Yksilön keinoja havainnoida ja edistää turvallisuuden kokemusta esittävän taiteen ryhmätyössä 

  Kankkonen, Satu (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä työssä kirjoitan turvallisuuden kokemuksen huomioimisesta ja ylläpitämisestä taiteellisessa ryhmätyössä. Taustoitan turvallisuuden kokemuksen tärkeyttä sekä sen roolia edellytyksenä sekä luovalle työlle että ryhmätyölle. ...
 • Samoissa : improvisoinnista valoilla 

  Pakkala Petterberg, Pyry (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytetyöni kirjallinen osio koostuu kahdesta pääaiheesta. Toinen on improvisointi valoilla ja toinen on taiteellisen lopputyöni valosuunnittelun prosessi. Tajusin improvisaation olleen läsnä melkein kaikessa tähänastisessa ...
 • Taiteellis-pedagoginen praktiikka oliona : tanssipedagogi pohtii työnsä suhdetta mahdollisten merkitysten ilmaantumiseen 

  Kortelainen, Mari (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni sisältää tarkastettavan käytännön osan ja kirjallisen osan. Kirjallisessa osassa tarkastelen opetusharjoittelun, taiteellisen työskentelyn ja kirjoittamisen näkökulmasta taiteellis- ...
 • Minä riitän : tutkimuksellinen ehdotukseni näyttelijäntyön opettamisesta kansanopiston teatterilinjalla 

  Hämäläinen, Jani (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä opinnäytetyössä sanallistan ajatuksiani näyttelijäntyön pedagogiikastani, josta käytän nimitystä MINÄ RIITÄN. MINÄ RIITÄN on saanut alkunsa kokemuksistani näyttelijäntyön opiskelijana kahden eri kansanopiston ...
 • From werktreue to prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition. 

  Wong, Deborah
  EST-julkaisusarja : 70 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
  opinnäyte (tohtori)
  Biographical Information: From werktreue to Prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition is the result of artistic research carried out by Debi Wong at the University Of The Arts ...
 • The failed archive 

  Xiao, Zhiyu (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  This thesis project is divided into an artistic component that consists of the set-up Installing Allusions that was a part of the MFA graduation exhibition Kuvan Kevät 2022 and a written component which is a separate ...
 • Charukake beja : tell a story 

  Yosef, Haliz (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  The essay film, Charukake Beja-Tell A Story, is a short essay film that was exhibited at Cinema Orion. The work was part of Kuvan Kevät MFA show during 4.5-2.6.2019. Besides me, there were three other art students whose ...
 • Playing in the Creative State : Michael Chekhov and piano performance in dialogue 

  Go, Aura
  EST-julkaisusarja : 69 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
  opinnäyte (tohtori)
  Situated within the paradigm of artistic research, this thesis constitutes the final component of a doctoral research project in piano performance. Propelled by questions about how musicians within the domain of Western ...

Näytä lisää