Kirjalliset opinnäytteet

 

Uusimmat viitteet

 • Kamarimusiikkiyhtyeen ryhmädynamiikka 

  Laru, Eija-Liisa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2012)
  opinnäyte
  Työssä tarkastellaan kamarimusiikkiryhmän muodostumista ja siinä toimista, sekä ryhmädynamiikkaa. Työ perustuu osallistuvaan havainnointiin, sillä seurasin ryhmän valmistautumista konserttiin yhtyeen sisältä ja sen jäsenenä. ...
 • Tulkinnan poluilla : näkökulmia musiikillisen tulkinnan muodostamiseen ja opettamiseen 

  Hulkko, Milla-Maria (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Tämä seminaarityö käsittelee musiikillisen tulkinnan muodostamista ja sen opettamista kirjallisuuskatsauksen muodossa. Oma asemani tutkimuksen kirjoittajana on taiteellispedagoginen. Keskeisimpänä viitekehyksenä toimii ...
 • Choreographed by situation : self-organizing choreography and the dancer’s agencement 

  Orpana, Mikko
  Acta Scenica : 61 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (tohtori)
  There are many ways to approach self-organizing or improvised choreography. In this artistic research the choreography is approached as a self-organizing system and investigated for the requirements that this kind of ...
 • The roles of live-electronics in the chosen electroacoustic solo instrument works 

  Hassinen, Heidi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  In the scope of the research on Western Art Music, the analysis of electroacoustic music is a sparsely crowded subfield. As yet an emerging field, electroacoustic music is not studied with generally agreed methodology. On ...
 • Suomalaisnaiset urkusäveltäjinä 

  Ylikulju, Niina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Tutkin tässä työssä suomalaisia naisia urkusäveltäjinä. Valitsin työn aiheen, kun huomasin, että naisten säveltämää urkumusiikkia valitaan harvoin urkuohjelmistoon. Halusin selvittää, kuinka paljon uruille säveltäneitä ...
 • Exploring a Pantheon of Styles 
: Musical eclecticism in Treasure Planet 

  Gustavson, Rolf (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  This master's thesis explores and examines the musical eclecticism in Disney's Treasure Planet (2002). The research aims to create an overview of the eclectic styles and approaches employed by film composer James Newton ...
 • Slippage between : a common void 

  Oliva, Maya (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  In this written part of my MA thesis, I analyse the artistic process of the performance “I wish I was on planet earth”, premiered on 11.06.2021 at The Theatre Academy in studio 4. I’ve traced a map of sources in relation ...
 • Tankar kring uppträdande : fyra kärnaspekter att luta sig mot i sceniska ögonblick och i den här leken är jag prinsessan 

  Karlberg, Johanna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Under min magisterutbildning vid Teaterhögskolan har jag börjat fundera kring vad (mitt) uppträdande som dansare grundar sig i och innefattar. Jag har länge haft svårigheter med att artikulera vad min yrkeskunskap som ...
 • ”Ai tääki on tanssia?” : tanssisoolon matka Teatterikorkeakoulusta yläkouluun 

  Snellman, Veera (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä opinnäytetyössä avaan pohdintojani liittyen PUMPUMPUM-tanssiteoksen matkaan Teatterikorkeakoulusta peruskoulun yläasteelle. Mietin projektin kautta tanssitaiteen saavutettavuuteen ja henkilökohtaiseen tanssitaiteilijuuteeni ...
 • Nautinnon avulla navigoiden kohti kestävämpää tanssijan työtä 

  Hartikainen, Terhi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa yhdistän kaksi teemaa, jotka ovat kulkeneet mukanani tanssijantaiteen maisteriohjelman ajan: tanssijan työn kestävyys sekä nautinnon teema. Lähestyn työtä kysymällä: Miten nautinto ja ...
 • Affect=intensity->expression : choreography as a kind of feeling 

  Juutinen, Eeva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  My artistic thesis work olO will work as a base for my written thesis. olO works also as an artistic frame for this writing which defines its topics. This thesis will open my current perspectives to choreography from the ...
 • Ei väliaplodeja, kiitos : pohdintoja nykysirkuksen valosuunnittelusta. 

  Horton-White, June (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Valosuunnittelun maisteritutkinnon opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta ja taiteellisesta työstä. Taiteellisen työni toteutin yhteistyössä Turun Taideakatemian sirkukseen erikoistuneiden teatteri-ilmaisun ...
 • Affective images 

  Grotenfelt, Sara (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  In this written part of my master thesis I approach the making of choreography through what I call affective images. I use the artistic part of my thesis, Huldra, as an example of how I have worked with affective images ...
 • Modification as a mode of resistance 

  Hoxha, Fjolla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
  opinnäyte (maisteri)
  Modification As a Mode of Resistance is focused on reading temporalities, and more specifically re-reading the past as a plurality through the lens of spaces chosen for live and performance art to take place in. This ...
 • ”Mut kato ku sä oot nainen” : naisvaskimuusikoiden kokemuksia miesvaltaisella alalla 

  Lampela, Annaroosa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Tässä työssä käsittelen naisvaskimuusikoiden kokemuksia syrjinnästä, epäasiallisesta käytöksestä sekä vähemmistönä olosta miesvaltaisessa instrumenttiryhmässä. Seksuaalisen häirinnän sijaan paneudun erityisesti epäselviin ...
 • ”Leikitään tosissaan, muttei vakavissaan” : uran alkuvaiheessa olevien instrumenttipedagogien käsityksiä säveltämisen opettamisesta 

  Ryynänen, Hanna (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkimuksen tehtävä oli selvittää uran alkuvaiheessa olevien instrumenttipedagogien käsityksiä säveltämisen opettamisesta. Tutkimus tarkasteli uran alkuvaiheessa olevien instrumenttipedagogien näkökulmia säveltämiseen niin ...
 • Pianistin soittoeleet nykymusiikin soitossa 

  Raitala, Vilja (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Tässä tutkimuksessa tutkin pianistin soittoeleitä ja kehollisia kokemuksia nykymusiikkiteosta harjoitellessa. Tutkielmani keskeiset käsitteet olivat nykymusiikki sekä soittoeleet. Nykymusiikilla tarkoitan tässä tutkimuksessa ...
 • Musiikkikasvattajana kiusaamista vastaan 

  Grof, Eerika (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (kandidaatti)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lasten ja nuorten elämässä ilmenevää kiusaamista, kiusaamista ehkäisevää työtä ja niitä keinoja, joita musiikkikasvattajalla on työssään kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tutkimuksessa ...
 • Populaarimusiikki lukio-opetuksessa 

  Arvonen, Sami (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte (kandidaatti)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten konstruktivistinen oppimiskäsitys ilmenee lukion opetussuunnitelmassa ja miten populaarimusiikin lähestymistavat palvelevat konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia tavoitteita ...
 • Yhdenvertaisempi musiikkiopisto : musiikkipedagogin intersektionaalinen työote 

  Linnovaara, Milo (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
  opinnäyte
  Seminaarityöni käsittelee yhdenvertaisemman musiikkiopiston mahdollistamista intersektionaalisen pedagogiikan keinoin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu feministisestä pedagogiikasta, musiikkipedagogiikasta ...

Näytä lisää