Kirjalliset opinnäytteet

 

Uusimmat viitteet

 • Topiikka videopelimusiikissa: Bardi-topos Genshin Impact -pelin musiikissa kerronnallisena lähtökohtana 

  He, Josef (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 15.04.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmassani analysoin videopelin Genshin Impact sisältämää musiikkia topiikka-analyysin näkökulmasta. Pelimusiikin keskeinen rooli on tukea kerrontaa ilmaisukonventioilla, joiden avulla luodaan mielleyhtymiä kuvan ja ...
 • "Tää on mahdollista, tää on arvokasta!" Improvisaatioteatterin pedagogiset käytänteet yläkoulun musiikinopettajain työkaluksi 

  Risku, Hannu (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 11.03.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmani käsittelee improvisaatioteatterista lähtöisin olevia pedagogisia lähestymistapoja, joista yläkoulun musiikinopettaja voi löytää konkreettisia työkaluja työhönsä. Tutkimustehtäväni oli selvittää, voisiko ...
 • Lavastus topobiografisena karttana 

  Kujala, Miina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Lavastus topobiografisena karttana lähestyy lavastuksen materiaalisuutta elämäkerrallisesti merkityksellisten paikkojen lävitse. Opinnäytteen tärkeimmät käsitteet ovat topobiografia ja topofilia. Ensimmäinen kuvaa paikkojen ...
 • Puuttuva ääni: Tutkielma puutteen luomisesta esittävissä taiteissa 

  Tammiharju, Eliel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteeni on taiteellinen tutkielma, joka tarkastelee puutteen luomista äänisuunnittelun menetelmänä. Puute avaa näkökulman, jolla lähestyn äänisuunnittelun kysymyksiä siitä, miten ääntä voi asettaa erilaisia esittävien ...
 • Väriuniversumin reunalla : Värin käytöstä esittävien taiteiden valosuunnittelussa 

  Johansson, Lyydia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen valon värin käyttöä esittävien taiteiden valosuunnittelussa. Kirjoitan myös omasta värienkäytöstäni kolmessa eri teatteriproduktiossa, mukaan lukien opinnäytteeni taiteellisessa ...
 • Valosuunnittelijan harjoitusvihko : Harjoitteleminen työtapana 

  Vedenpää, Outi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Valosuunnittelijan harjoitusvihko on näkökulma oman työskentelyn ja työhyvinvoinnin tarkasteluun sekä suunnittelemiseen. Harjoitteleminen nähdään suhteena väistämättömään muutokseen sekä pyrkimyksenä suhtautua lempeästi ...
 • Aika aika aika : Teksti valosuunnittelijan mahdollisista aikakäsityksistä 

  Toppinen, Topias (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä Teatteritaiteen maisterin opinnäytteen kirjallisessa osiossa tutkin, analysoin ja reflektoin esittävien taiteiden valosuunnittelun suhdetta aikaan. Aiheen taustalla on taiteellisesta työstäni noussut kiinnostus elävää ...
 • The Boy Study : Appendix A Thesis 

  Mustonen, Corinne (03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  In this thesis I am organizing my thoughts on performing and my thoughts on boys. I took the most outdated concept that I could imagine: Boys will be boys. I then studied and cross-examined the boys in their most natural ...
 • Oswalds äventyr i skogen, en akt av depression 

  Klemets, Tobias (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  I min magisteruppsats, Oswalds äventyr i skogen, en akt av depression, reflekterar jag kring min depression och undersöker hur den påverkar mitt skådespelararbete. Jag undersöker och reflekterar även över vad en deprimerad ...
 • Empatiaa, eskapismia ja itsensä toteuttamista: Joitakin keskusteluja roolipeleistä 

  Ylänen, Myrsky (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkimuksessani tarkastelen elinikäisen roolipeliharrastukseni opetuksia. Keskityn selvittämään, miten tämä harrastus on vaikuttanut minuun ja mitä uutta voin oppia siitä. Roolipelaamisen käsitteen rajaan pöytäroolipelaamiseen, ...
 • Taidepedagogisia näkökulmia itsensä johtamiseen : “Bosslevel metodin” kehittäminen 

  Väisänen, Sanna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 14.06.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmani on nimeltään Taidepedagogisia näkökulmia itsensä johtamiseen- “Bosslevel metodin” kehittäminen. Opinnäytetyössäni tarkastelen johtajuussanastosta tulevien sanojen oletettuja merkityksiä ja niiden muutoksia, kun ...
 • "Ei tällaista vaan pääse tekemään missään” - Teatterin harrastamisen ja opettamisen lähtökohtia 

  Vehmasaho, Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Työni käsittelee yleisimpiä syitä teatterin harrastamiselle, sekä teatteriopettajan tehtävää harrastuksessa. Työ rakentuu pääosin omien kokemuksieni, ja lähdemateriaalin välisen keskustelun varaan. Olen löytänyt teatterin ...
 • Pedagoginen näyttelijä 

  Onne, Sini (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Pedagoginen näyttelijä on taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni. Se sisältää tämän kirjallisen osan lisäksi käytännön tarkastettavan osuuden. Tutkimusmenetelmäni on harjoittelu ryhmässä. Pedagoginen näyttelijä on ...
 • ”"Totta kai sillä on vaikutusta, vaikka se ei ois haavoittavaa” - Turvallisuudesta ja suostumuksesta teatterityöskentelyssä ja -opetuksessa 

  Kannisto, Katariina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkin opinnäytteessäni suostumuksen ja turvallisuuden teemoja teatterityöskentelyssä ja opetuksessa. Avaan sitä, miten jokainen opettaja ja ohjaaja voi työssään luoda turvallisempia tiloja näyttelijöille ja opiskelijoille. ...
 • Taidepedagogiikka kollektiivisen olemassaolon praktiikkana 

  Hanhela, Hilla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Lähdin työlläni kysymään millaista olisi taidepedagogiikka, kun se määritellään yhdessä ajattelemisena ja olemassa olemisena. Miten ajatella ja olla olemassa yhdessä taiteessa? Työni tavoitteina oli laajentaa teatteriopettajan ...
 • Luokkakuva : Opettajan ja osallistujien kokemus teatteriprosessissa 

  Dahlström, Mikko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni käsittelee opettajan ja osallistujien kokemusta teatteriprosessissa. Se lähti liikkeelle kysymyksestä: ”Mitä taiteellinen työskentely voisi antaa peruskoulun opettajan työn arkeen?” ...
 • Välillä - Monilajisen esitystaidepedagogisen praktiikan muotoutumista Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä 

  Anderzén, Camilla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytetyössäni tutkin minkälaista monilajista esitystaidepedagogista praktiikkaa taiteellis-pedagogisella transformaation alueella toteutettava oikean työn tekeminen Eläinsuojelukeskus Tuulispään toisten eläinten kanssa ...
 • Taidon takana : mietteitä kokonaisvaltaisesta taitopedagogiikasta 

  Sarno, Juho (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä opinnäytetyössä avaan ajatuksiani taidon olemuksesta, taitoharjoittelun kokonaisvaltaisuudesta, sekä siitä mitä holistinen taitopedagogiikka voisi olla sirkuksen kontekstissa. Sirkustaiteen ja -pedagogian tutkimus ...
 • Dreaming to life Collective Liberation: Cultivating caring communities through dance and movement 

  Oga, Nicole (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 14.06.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  When I dream of what I want the future of dance education to look like, I imagine a truly liberated world where all people have access to liberatory dance and movement education. We, society at large, live in a world where ...
 • Toivolla on asiaa: Oleminen ja ruumiillisuus vaikuttamisen taidepedagogiikassa 

  Leinonen, Oona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 01.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Millaisessa suhteessa pedagogiikka on yhteiskunnalliseen taiteeseen ja taiteen vaikuttavuuteen? Tällaisen kysymyksen esitän opinnäytetyössäni, jonka keskiössä on yhteiskunnallisen taiteen tarkastelu pedagogisista lähtökohdista ...

Näytä lisää