Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 149-168 / 1323

  • Early Jazz-Rock : the music of Miles Davis, 1967-72 

   Kukkonen, Jarno (Sibelius-Akatemia, 2005)
   opinnäyte (tohtori)
   This study examines various aspects of Miles Davis's music, the main subject being his jazz–rock phase between years 1967–72. On the macro level, I describe the study materials: Davis's recordings. From there I proceed to ...
  • East by northeast : or performing the (mega)city : movement of a body through transportation networks 

   Brinda, Antonín (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis deals mainly with my final artistic research work East by Northeast which was conducted across two continents, took several months and involved dozens of people. The project consists of photos, videos, audios, ...
  • Echoes in the body : understanding deaf embodiment 

   Karjalainen, Noora (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In this thesis, I consider the corporeality of a deaf person in the context of theatre pedagogy. I approach the subject through the framework of embodied learning and holistic conception of human beings, looking for answers ...
  • Ei ole mun vika : kokemuksellinen oppiminen ja stand up -komiikka 

   Vilja, Heikki (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni koostuu Kallio komedibolagetissa tekemästäni stand up -sooloesityksestä sekä siihen liittyvästä kirjallisesta työstä. Kirjallisessa osiossa käsittelen stand up -komiikkaa ja sen oppimista ...
  • Ei väliaplodeja, kiitos : pohdintoja nykysirkuksen valosuunnittelusta. 

   Horton-White, June (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Valosuunnittelun maisteritutkinnon opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta ja taiteellisesta työstä. Taiteellisen työni toteutin yhteistyössä Turun Taideakatemian sirkukseen erikoistuneiden teatteri-ilmaisun ...
  • Einojuhani Rautavaaran Lapsimessu (op. 71) : näkökulmia harjoittamiseen 

   Norjanen, Anna-Elina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella Einojuhani Rautavaaran sävellystä Lapsimessu (Op. 71) harjoittamisen näkökulmasta ottaen huomioon kuoron kokoonpano, lapset ja nuoret. Tutkimuskysymykseni on: mitä ovat Einojuhani ...
  • Ekologisen surun poetiikkaa 

   Maunuksela, Klaus (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Ekologisen surun poetiikkaa käsittelee sitä, miten ekologinen kriisi vaikuttaa näytelmien kirjoittamiseen, katsomiseen ja lukemiseen. Se lähestyy ekologista kriisiä ajattelun ja taiteen tekemisen kriisinä, joka tuo esiin ...
  • Ekologisesti kestävä musiikkikasvatus peruskoulussa 

   Kohonen, Matleena (2020)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia musiikinopettajalla on toteuttaa ekologisesti kestäviin arvoihin ja asenteisiin pohjautuvaa kasvatusta peruskoulun musiikin tunneilla. Kestävä tulevaisuus ...
  • Elements of electroacoustic music improvisation and performance 

   Olarte, Luis Alejandro
   Studia musica : 78 (2019)
   opinnäyte (tohtori)
   The core application of my research project is a pedagogical package or toolkit for studying and teaching electroacoustic music performance and improvisation. The package consists of a series of units, each of which ...
  • Elevcentrerad undervisning i pop/jazz-sång. En kvalitativ studie om sångelevers upplevelser om sin lärandeprocess inom den grundläggande konstundervisningen i musik. 

   Långbacka, Sandra (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteravhandling undersöker jag elevers erfarenheter av pop/jazz sånglektioner inom den grund-läggande konstundervisningen i musik och hurdana erfarenheter de har av elevcentrerad undervisning Min undersökning utgår ...
  • Eläinten representaatio esittävissä taiteissa 

   Väisänen, Aino (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäyte tutkii eläinten representaatiota esittävissä taiteissa. Käsittely rajautuu suomalaiselle taidekentälle viimeisen viiden vuoden ajalle. Työ rakentaa kokonaiskuvaa monimuotoisesta ja vaikeasti hahmotettavasta ...
  • Elämä minussa : Näyttelijän hermosto 

   Paju, Tuuli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni ”Elämä minussa – Näyttelijän hermosto” tutkin ihmisen autonomisen hermoston, erityisesti vagushermon, toimintaa suhteessa näyttelijäntaiteeseen. Autonominen hermosto säätelee kehossa monia ...
  • Elämänkumppanina musiikki : kolme kertomusta musiikin merkityksistä elämässä 

   Sihvola, Elsa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä maisterin tutkielma pyrkii selvittämään, millaisia merkityksiä musiikilla on ihmisille heidän elämänsä eri vaiheissa. Laadullisena tapaustutkimuksena työ tarkastelee yksilöiden kokemusta kolmen tutkimushenkilön ...
  • Elämänpalvelus keinoluonnossa : ritualistisuus Titled - tittelöity -esityksessä 

   Päivärinne, Aki (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni kirjallinen osio käsittelee Titled-tittelöity -esityksestä kumpuavaa ritualistisuutta vertaamalla sitä esihistoriallisiin sekä luonnonuskontojen rituaaleihin, niiden tiloihin, akustiikkaan sekä infraäänellisiin ...
  • Elämäntunto : näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön 

   Lehtonen, Jussi
   Acta Scenica : 42 (2015)
   opinnäyte (tohtori)
  • Elävän jazzmusiikin saavutettavuus Suomessa 

   Pokela, Valtteri (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkimuksessa kartoitetaan elävän jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila Suomessa ja esitetään toimenpide-ehdotuksia jazzalan saavutettavuuden edistämiseksi. Tutkimus perustuu Suomen Jazzliitto ry:n strategisiin tavoitteisiin ...
  • Emma, Barbara & Majakka : kurotuksia kohti teoksen sisäistä pedagogiikkaa 

   Kauppala, Katri (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä on opinnäytteeni Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan maisteriohjelmasta. Olen halunnut tässä työssä tutkia, mitä tarkoittaa teoksen sisäinen pedagogisuus. Minkälaisia keinoja taiteella on kurottaa kohti yleisöä ...
  • Empatian voima : teatterin parantava potentiaali 

   Herranen, Veera (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen teatterin parantavaa potentiaalia, eli teatterintekemiseen sisältyviä parantamisen ja parantumisen mahdollisuuksia. Työssäni keskityn tutkimaan, mistä kokemus ...
  • En jämförelse av kör- och solosång ur en sångteknisk synvinkel 

   Sandell, Mathias (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Målet med denna forskning är att få en djupare insikt i vilka skillnader och vilka likheter det finns mellan kör- och solosång ur en enskild sångares synvinkel. Studien utgår från klassisk körsång och klassisk solosång, ...
  • En postdramatisk föreställning dissekerad : den konstnärliga processen bakom verket Fuckgirl 

   Henn, Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Uppsatsen är en studie i arbetsprocessen bakom föreställningen Fuckgirl som framfördes på Teater Viirus gästscen i november 2020. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tekniker och metoder jag använder mig av i mitt ...