Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1336-1355 / 1458

  • Unelmia kohtaamisesta : teatteriopettajan pohdintaa empatian ja kehollisuuden vaikutuksesta taideopetukseen 

   Taiponen, Anna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni aiheena on kohtaaminen taideopetuksessa kehollisesta näkökulmasta käsin katsellen. Kohtaaminen on minulle taideopettajuuteni ydin. Teatteriopettajan opintojeni aikana olen keskittynyt tutkimaan sitä eri ...
  • Unikuvia 

   Kivelä, Henriikka (2019)
   opinnäyte (maisteri)
  • Untitled Landscape: a reflection on an artistic process 

   Mason, Ryan (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This written portion of this MA Thesis is a reflection on my artistic thesis. It provides a contextual reference to the creative underpinnings of my solo performance ‘Untitled Landscape’, including its thematic viewpoints, ...
  • Ur mörker 

   Joakimsdottir-Hutri, Anna Maria (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I slutarbetet "Ur Mörker" skriver jag om min existensiella kris som börjar året före jag inleder studierna på Teaterhögskolan och som kulminerar under mitten av studierna. Det är en text där jag försöker förstå vad mitt ...
  • Uran alkutaival : vertaistukea valmistuvalle näyttelijälle 

   Kotkaniemi, Saara (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni käsittelee näyttelijöiden työllistymistä ja työnhakua ja pyrkii tarjoamaan vinkkejä ja kannustusta valmistuvalle näyttelijälle. Halusin avata työllistymiseen ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä, koska aihepiiriä ...
  • Urban Sonic Acupuncture : aural strategies for the city space 

   Moreno, Josué
   EST-julkaisusarja : 66 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis accompanies the artistic projects I have implemented during my doctoral research as a reflection and summary. My practice ranges from traditional music composition to other forms of music-making, such as ...
  • UrbanApa : matkalla itsenäiseksi taiteilijaksi 

   Jääskeläinen, Anniina (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Tanssin alalle työllistyminen on haastavaa. Syitä löytyy sekä kulttuurin rahoituksen rakenteista että tanssijoiden liiketoimintaosaamisesta. Urbaanin tanssin kulttuuri nähdään Suomessa nuorisokulttuurina, eikä urbaani ...
  • Urkujen - ja pianonsoiton rinnakkaiset opinnot 

   Rantala, Olli M
   EST-julkaisusarja : 23 (Sibelius-Akatemia, 2012)
   kirja
  • Urkujen hankinnan eteneminen Kolmen pohjoissuomalaisen seurakunnan urkuhankinnat 

   Kraft, Anne-Mari (Sibelius-Akatemia, 2008)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkimuksen aiheena oli selvittää miten urkujen hankinta etenee ja miten seurakuntien, urkurakentajien ja asiantuntijoiden erilaiset toimintatavat vaikuttavat hankkeen etenemiseen. Sain työhöni aineistoa Kirkkomusiikki- ...
  • Urut tutuksi : Urkujensoiton harjoittelu pianistin näkökulmasta 

   Rautio, Rosa-Maria (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 23.11.2023)
   opinnäyte
   Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, miten aikaisemmat pianonsoiton opinnot vaikuttava urkujensoiton oppimiseen. Tutkin, millaisia eroja pianolla ja uruilla on instrumentteina ja voiko pianonsoitosta olla hyötyä ...
  • User interface paradigms in digital audio workstations : examining and modernising established models 

   Myllys, Petri (Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, 2014)
   opinnäyte
   This thesis describes a project examining the status of established user interface paradigms in digital audio workstations. The description proceeds in two stages. Firstly, the interfaces of prominent digital audio ...
  • Using self-recording as a tool for songwriting and production in Pop Music 

   Hakkarainen, Mikael (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 28.03.2024)
   opinnäyte
   Tämä opinnäytetyö on suurprojekti, jonka tutkimuskysymyksenä on ollut millaisia uusia mahdollisuuksia itse äänittäminen tuo prosessina popmusiikin sävellyksessä ja tuotannossa. Itse äänittämisellä on tässä kontekstissa ...
  • UTOPIANISTI II : albumin sävellys, sanoitus, sovitus, äänitys ja tuotanto 

   Pajakkala, Markus (Sibelius-Akatemia, 2013)
   opinnäyte
   Utopianisti II on musiikkialbumi, jonka olen ohjannut itse läpi kaikkien tekovaiheiden. Olen säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut materiaalin sekä vastannut sen äänityksestä, miksauksesta sekä taiteellisesta ja teknisestä ...
  • utua, utua 

   Korhonen, Heini Katriina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 04.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   ”kotiutua” on teoskokonaisuus, joka luotiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan maisteritutkinnon lopputyönä ja esitettiin Kuvan Kevät -näyttelyssä 7.5.-5.6.2022. Teoskokonaisuus on paperipohjainen ja sen ...
  • Uuden maailman hyväntuuliset hahmot 

   Saari, Niko E. (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 06.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Opinnäytteen taiteellinen osa pitää sisällään yhdeksän värikästä raku-poltettua veistosta, joissa pyörii lentokonevanerista leikattuja ...
  • Uuden rippikoulusuunnitelman musiikkikasvatuksen jäljillä : kolmen musiikkikasvattajan käsityksiä rippikoulun musiikkikasvatuksesta 

   Laakso, Severi (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkimuksessa tutkittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun musiikkikasvatusta kolmessa rippikoulussa. Tutkimustehtävänä oli tutkia, miten rippikoulujen musiikkikasvattajat toteuttavat rippikoulun ...
  • Uuteen aikaan -messu : messusävellys 1980-luvun tyylillä 

   Eskola, Risto (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte
   Tässä projektityössä on sävelletty 1980-luvun populaarimusiikin keinoin toteutettu messu. Työn taustana on tutkittu messumusiikin historiaa ja 1980-luvun populaarimusiikin käsitettä. Messu sisältää kahdeksan kappaletta. ...
  • Uutta tilaa näyttelijälle : tilasta, sen tekemisestä ja antamisesta 

   Wikström, Pietu (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuinka antaa tilaa tilalle, paikalle, ei-inhimilliselle ja muille toisille? Kuinka luoda turvallisempaa tilaa esityksiin, harjoituksiin tai opetustilanteeseen? Kuinka laajentaa näyttelijää? Uutta tilaa näyttelijälle: ...
  • Va e de ja håller på me? En regissör söker sig själv 

   Korhonen, Tomi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   I det här arbetet skriver jag, Tomi Korhonen, om mig själv som regissör. Det är en undersökning i att vad jag anser att är regissörens uppgift, hur jag jobbar som regissör, vilken sorts teater jag är ute efter, min konstsyn ...
  • Vaikutelmia olemassaolosta – luovan prosessin metodologiaa 

   Tiittula, Eero (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 23.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Vaikutelmia olemassaolosta – luovan prosessin metodologiaa käsittelee erilaisia tapoja lähestyä luovaa prosessia ja sitä kautta taiteilijuutta. Tarkastelen kirjallisessa opinnäytteessäni maisteriopintojani taiteellisena ...