Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 918-937 / 1390

  • Pieni paljastus : paljastamisen etiikka illuusioiden näyttämöllä 

   Pohjola, Olivia (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytteessäni paljastamista esityksen estetiikkana sekä työskentelymetodina. Toive paljastamisesta esityksessä, näyttämöllä, kumpuaa muutoksista omassa käsityksessäni esitystaiteesta. Toiselta puolelta ...
  • Pieninä palasina maailmalla? : tapaustutkimus suomalaisten kulttuuri-instituuttien varainhankintamuotojen strategisesta monipuolistamisesta 

   Siukonen, Tytti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä taidehallinnon pro gradu -tutkimus tarkastelee kolmen suomalaisen kulttuuri- instituutin varainhankinnan strategisuutta. Lähtökohtana on tutkia minkälainen strateginen rooli varainhankinnalla on kulttuuri-instituuttien ...
  • Pippi som arbetsverktyg för utvecklandet av min konstnärliga praktik 

   Gustafsson, Alexandra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Jag har i detta skriftliga lärdomsprov utmanat mig själv att sätta ord på mitt eget konstnärskap. Jag har försökt formulera en utveckling av en självkännedom både som blivande skådespelare på scenkonstfältet och som ...
  • Pitkä matka lähelle : orkesterimuusikko yleisötyön tekijänä 

   Toivonen, Tero ([T. Toivonen], 2014)
   opinnäyte (tohtori)
   Tero Toivonen Pitkä matka lähelle – Orkesterimuusikko yleisötyön tekijänä Sibelius-Akatemia, Taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen työ 2014 83 sivua Kirjallisessa työssäni kuvaan oman matkani orkesterimuusikkona ja ...
  • "Pitäis varmaan sanoa, että Jumala se kutsuu" -näkökulmia kanttorin kutsumukseen 

   Alasaarela, Laura (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän työn lähtökohtana on kysymys: millaisena kutsumus näyttäytyy kanttoreiden näkökulmasta? Tarkastelen tässä työssä kanttoreiden näkemyksiä siitä, mitä kutsumus heille henkilökohtaisesti merkitsee ja miten kutsumus näkyy ...
  • ”Pitää olla tuntosarvet hereillä sen kanssa, millaista palautetta kenellekin voi antaa” : laadullinen tutkimus kolmen soitonopettajan kuvailemasta arvioinnista ja palautteenannosta 

   Akselin, Nora (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen kolmen soitonopettajan kuvailemaa arvioinnin ja palautteenannon toteuttamista heidän opetustyössään. Lisäksi tutkin, miten heidän kuvailemassaan arvioinnissa ja palautteenannossa ...
  • Playing in the Creative State : Michael Chekhov and piano performance in dialogue 

   Go, Aura
   EST-julkaisusarja : 69 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   Situated within the paradigm of artistic research, this thesis constitutes the final component of a doctoral research project in piano performance. Propelled by questions about how musicians within the domain of Western ...
  • “Please make sure there are no bugs in the area” : An insight to artist hospitality at Finnish music festivals 

   Talvisto, Maiju (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä arts management -oppinaineen pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään, millainen on suomalaisten musiikkifestivaalien artistituottajan ammattikuva. Lisäksi tutkitaan, miten artistituo-tantoa tehdään eri ...
  • PLEASURE PLAceYS : om njutning i en konstnärlig praktik 

   Stenberg, Astrid (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteruppsats PLEASURE PLAceYS: Om njutning i en konstnärlig praktik undersöker jag njutning. Vad är det och hur fungerar det i min konstnärliga praktik? Kan njutning vara en källa för information och kreativitet ...
  • Plug’n’Play: Peeking out of the closet into the visibility paradigm 

   Tayranoğlu, Onur (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 24.07.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis examines the complexities of visibility within the LGBTQ+ struggle, challenging the dominant narrative that coming out is the sole path to liberation. Through a reflective exploration of the artistic work, ...
  • Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing 

   Siljamäki, Eeva
   Studia musica : 86 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (tohtori)
   Improvisation is increasingly valued in music educational contexts and beyond, however it has not yet gained an established position in music education research and practice. This dissertation addresses the need to recognize ...
  • Poeettinen näyttämö 

   Luhtaniemi, Milka (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee näyttämöllisen olemisen poetiikkaa, ymmärtäen poetiikan laajemminkin todellisuutta jäsentäväksi rakenteeksi. Kirjoitan, kuinka olen päätynyt ajattelemaan runoutta ja näyttämöä yhdessä ...
  • Poeettisen piirteistä 

   Ziegler, Denise (2010)
   opinnäyte (tohtori)
   Denise Zieglerin mimeettisen työskentelyn lähtökohtana ovat tilanteet, jotka sisältävät arkista, huomaamatta jäänyttä tai tahatonta inhimillistä toimintaa tai sen jälkiä. Ziegler kutsuu tällaisia ilmiöitä ”tarkemmin mää- ...
  • Poetic encounter : a hermeneutic journey into the microprocesses of performance art 

   Theurich, Ilka (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   This scientific work concentrates on the question: How do relations between elements have to be set up so that a poetic encounter in public urban space can emerge? This thesis is based on two practical research projects ...
  • Poetic translations : moving between poetry and dance 

   Kaila, Anni (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   In this written part of my master's thesis, I explore the connections between poetic writing and dance from a performer's perspective. My own poems act as introductions to the chapters and become a kind of poetic through ...
  • Pohdintoja soivilta kehiltä : soittajan emansipaatio 

   Karakorpi, Tiina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte (tohtori)
   Karakorpi, Tiina 2015. Pohdintoja soivilta kehiltä. Soittajan emansipaatio. Kirjallisessa työssäni tarkastelen omaa soittamisen prosessiani. Olen nostanut keskiöön taiteellisen tohtorintutkintoni neljännen konsertin. Valotan ...
  • Poignancy Flavor 

   Kotov, Nikolay (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 02.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This text, submitted in fulfillment of the required written component of the MFA thesis, titled 'poignancy flavor,' serves as a collection of fragmented thoughts and experiences, offering a glimpse into the artist’s ...
  • Poliisimeditaatio 

   Korvuo, Karoliina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tila-aikataiteen maisteriopinnäytetyöni koostuu taiteellisesta sekä kirjallisesta osuudesta. Taiteelliseen osuuteen kuului kollaasitekniikalla toteutetusta Poliisimeditaatio -nimisestä, 20 minuutin mittaisesta essee-elokuvasta ...
  • Polkuja kuorosäveltapailuun : kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä 

   Jaakkola, Soila
   Studia musica : 51 (Sibelius-Akatemia, 2012)
   opinnäyte (tohtori)
   The study focuses on choral aural training, which is understood to mean activities in choirs intended to improve the music literacy and aural training skills of choral singers. The approach is textbook-oriented, consisting ...
  • Polska travels : composing (at) the crossroads 

   Nagaraja, Krishna
   EST-julkaisusarja : 60 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis summarises and disseminates the findings of my artistic doctoral project Polska Travels, which applies the practice of composition and arrangement to the hybridisation of several musical genres, with folk music ...