OrganisaatioyksikötKirjalliset opinnäytteetTaideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Tanssinopettaja

Viitteet 1-4 / 4

  • Häive : jaetun tekijyyden muovaama tanssielokuvaprojekti 

   Nevalainen, Moona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen jaetun tekemisen mahdollisuuksia taidepedagogisesta näkökulmasta. Kollektiivisen työskentelyn ollessa yleistä tanssin ammattikentällä, ryhmän potentiaalia hyödynnetään harvemmin tanssin opetuksen ...
  • Kohtaamisen taidetta - Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille 

   Kulin, Piia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni Kohtaamisen taidetta - Kokemuksia yhteisötanssin opetuksesta ikäihmisille tarkastelen yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläisen ajatuksia ja kokemuksia yhteisötanssin opettamisesta ikäihmisille. Kohderyhmänä ...
  • Lasten tanssipedagogiikka yhteydessä olemisen praktiikkana 

   Uotila-Kraatz, Maikki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni keskiössä on lasten tanssipedagogiikka. Pohdin tanssinopetuksen merkitystä ympäristökriisin aikakaudella kysyen, miten tanssinopetus varhaiskasvatuksen kontekstissa voisi tukea lasten kokonaisvaltaista ...
  • Tanssinopettajan vaellus ideaalien peilimaailmassa 

   Kitti, Eevamari (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytteeni koostuu kolmesta tasaveroisesta osasta: tanssia ja opettamista käsittelevistä omakohtaisista kirjoitelmista, kirjoitelmiin pohjautuneesta esityksestä Vai jotain muuta? sekä näiden myötä ...