Julkaisusarjat ja lehdetKirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 49

  • Bassolinjat Hammond B-3 -uruilla : jazzurkurin näkökulma 

   Helevä, Mikko
   EST-julkaisusarja : 35 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis examines the different ways of playing bass lines on the Hammond B-3 organ in jazz music. This topic was selected for two main reasons. First of all, an earlier comparative study of bass lines played on both ...
  • Case-Specific Electroacoustic Systems : a compositional approach to electroacoustic systems design 

   Montes de Oca, Alejandro
   EST-julkaisusarja : 65 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This composition-based project of artistic research introduces the term Case-Specific Electroacoustic Systems to describe a set of electric, digital, and acoustic devices that are interconnected in a particular way ...
  • Clarinet Music from Russia and the Soviet Union 1917–1991: Discovering an Unexplored Side of the Clarinet Repertoire 

   Piirainen, Anne Elisabeth
   EST-julkaisusarja : 56 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2021)
   opinnäyte (tohtori)
   A large and stylistically diverse repertoire was composed for the clarinet in the former Soviet Union. However, few of these compositions are well known and regularly performed nowadays. This study explores the characteristics ...
  • From Petrushka to Les Noces : a musical journey composing original xylophone compositions influenced by Igor Stravinsky, with an examination on practice as a process 

   Ohenoja, Antti
   EST-julkaisusarja : 63 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis is part of the requirements for the Doctor of Music degree in the Arts Study Programme at the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki. The thesis introduces new aspects of and perspectives on ...
  • From werktreue to prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition. 

   Wong, Deborah
   EST-julkaisusarja : 70 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (tohtori)
   Biographical Information: From werktreue to Prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition is the result of artistic research carried out by Debi Wong at the University Of The Arts ...
  • Heittäydy : kuusi kirjoitusta muusikkoudesta 

   Vehviläinen, Anu
   EST-julkaisusarja : 17 (Sibelius-Akatemia, 2003)
   opinnäyte (tohtori)
   Käsillä olevassa taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisessa työssä, Heittäydy – Kuusi kirjoitusta muusikkoudesta, paneudutaan muusikkouden eri osa-alueisiin. Teksti jakautuu kahteen: viisi lyhyttä lukua, Vaikein konsertti, ...
  • Humanismin perintö ranskalaisessa kantaatissa vuosina 1700–1730 

   Karttunen, Assi
   EST-julkaisusarja : 15 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2006)
   opinnäyte (tohtori)
   Humanistisella kulttuurisuuntauksella on tunnetusti ollut vahva vaikutus ranskalaiseen kulttuuriin. Taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluvassa kirjallisessa työssäni, Humanismin perintö ranskalaisessa kantaatissa vuosina ...
  • Hytkypolkka ja hyppivä puuhevonen : kansanmuusikko säveltävänä perinnesoittajana 

   Syrjälä, Pauliina
   EST-julkaisusarja : 52 (2020)
   opinnäyte (tohtori)
   Taiteellinen tohtorintutkintoni ”Hytkypolkka ja hyppivä puuhevonen – Kansanmuusikko säveltävänä perinnesoittajana” koostuu viidestä taiteellisesta osiosta, kahdesta vertaisar¬vioidusta artikkelista ja yhteenvedosta. ...
  • Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa 

   Koistinen-Armfelt, Ritva
   EST-julkaisusarja : 27 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte (tohtori)
   This book is part of my doctoral degree's demonstration of my skills and learning. Other parts are a website called Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa (Multisensory Motility in Kantele Playing ...
  • Kerronnan voima : narratiivi sävellyksen tulkinnassa 

   Männikkö, Maria
   EST-julkaisusarja : 40 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2018)
   opinnäyte (tohtori)
   Maria Männikkö 2018 KERRONNAN VOIMA Narratiivi sävellyksen tulkinnassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu Tutkielmani valaisee kertomuksen käyttöä pianistin työssäni. Olen kiinnostunut musiikin ...
  • Kitapurjein tuntemattomaan: tyylien välillä liikkuva improvisaatio ja laulajan kehitys 

   Kosonen, Sirkka
   EST-julkaisusarja : 38 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
   opinnäyte (tohtori)
   Tässä taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallisessa työssä tarkastelen improvisaatiotyöskentelyn vaikutusta laulajan kehittymisessä. Kansanlaulajana ja tutkivana taiteilijana minua kiinnostaa improvisoiden syntyvä musiikki. ...
  • Klaveerit rinnakkain : urkujen- ja pianonsoiton opinnot Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutuksessa 

   Rantala, Olli M
   EST-julkaisusarja : 22 (Sibelius-Akatemia, 2012)
   opinnäyte (tohtori)
   Kehittäjäkoulutuksen tohtorintutkinnon opinnäyte koostuu kirjallisesta työstä ja kirkkomusiikin koulutuksen opettajille suunnatusta oppaasta. Kirjallisessa työssä tarkastellaan urkujen- ja pianonsoiton rinnakkain eteneviä ...
  • Kohtaamispisteessä : kohti uudenlaista esiintyjyyttä 

   Oksala, Eeva
   EST-julkaisusarja : 39 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2018)
   opinnäyte (tohtori)
   Tutkielmani on muusikkoustutkimus, jossa pääosin autoetnografisen menetelmän avulla pyrin hahmottamaan oman esiintyjyyteni kasvuprosessia ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Keskeistä materiaalia ovat oman kokemukseni ...
  • Kromaattinen kantele mahdollisuuksien pelikenttänä : käsikirja säveltäjille. 

   Viisma, Hedi
   EST-julkaisusarja : 46 (2019)
   opinnäyte (tohtori)
   Taiteellisen jatkotutkintoni aiheena on kromaattisen kanteleen soittotekniikan tutkiminen ja kehittäminen. Soittotekniikan kehittämiseen olen pyrkinyt laajentamalla soittotekniikan repertuaaria, sovittamalla ohjelmistoa ...
  • Kuoron tehtävät päiväjumalanpalveluksessa ja messussa vuosien 1968 ja 2000 kirkkokäsikirjojen ja niiden tausta-aineistojen valossa 

   Remes, Hanna
   EST-julkaisusarja : 55 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2021)
   opinnäyte (tohtori)
   Tutkielma kuuluu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteelliseen tohtorintutkintoon kirkkomusiikin alalla. Tohtorintutkinnon aihe on liturginen kuoromusiikki paastonajan ja pääsiäisen sanoman kannattelijana. Vuosina ...
  • Matka Punaisen siilin saliin : Schubertin jalanjäljissä kohti omaa konserttia 

   Kyrö, Risto
   EST-julkaisusarja : 33 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
   opinnäyte (tohtori)
   Schubertin viimeiseen vuoteen keskittyvän taiteellisen tohtorintutkintoni kirjallisessa työssä tutkin Schubertin ainoaa sävellyskonserttia ja sen asemaa Wienin vilkkaassa musiikkitarjonnassa. Asian taustoittamiseksi kartoitin ...
  • McCoy Tyner, Modal Jazz, and the Dominant Chord 

   Linna, Sami
   EST-julkaisusarja : 50 (2019)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis examines the significance of dominant seventh chords to jazz pianist McCoy Tyner’s style during the 1960s. As a member of the John Coltrane Quartet, Tyner was at the forefront in the emergence of modal jazz. ...
  • Mimesiksestä subliimiin : legatolla vaikuttaminen 1800- luvun saksalaisen urkumusiikin estetiikassa 

   Gustafsson Burgmann, Marianne
   EST-julkaisusarja : 58 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2021)
   opinnäyte
   Kautta aikojen on ajateltu, että musiikilla pystytään vaikuttamaan ihmiseen. Musiikki tunkeutuu syvälle tunnetasolle ohi järjen kontrollin, mikä tekee siitä oivan vaikuttamisen välineen. Tämän Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ...
  • Muusikon taiteellinen työ ja liturginen konteksti 

   Laitinen, Martti
   EST-julkaisusarja : 37 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
   opinnäyte (tohtori)
  • Muuttuva säveltäjä: kohti dialogisia käytäntöjä 

   Talvitie, Riikka
   EST-julkaisusarja : 73 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (tohtori)
   Samaan aikaan kun säveltäjän asemaa ja teoskeskeisyyttä länsimaisessa taidemusiikissa on tarkasteltu kriittisesti sekä kulttuurisen musiikintutkimuksen että etnomusikologian alueella, on merkillepantavaa, että säveltämistä ...