OppiaineetKirjalliset opinnäytteetäänisuunnittelu

Viitteet 1-20 / 23

  • Ajankäyttö taiteellisissa prosesseissa : omaa ajankäyttöä etsimässä 

   Outakoski, Joonas (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Olen aina ollut melko huoleton ajankäyttäjä. Olen luottanut intuitioon ja kokemuksen tuomaan varmuuteen siitä, että sovitut työt tulevat aina tehdyksi. Olen käyttänyt aikaa taiteellisten töiden loputtomaan hiomiseen ja ...
  • Dry storm 

   Lönnqvist, Tom (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   The work Dry Strom, is the theoretical part of my thesis. It contains a theoretical frame work and a process description of my artistic part of the thesis, the piece Dry Strom. The theory of the work aims to create an ...
  • Elämänpalvelus keinoluonnossa : ritualistisuus Titled - tittelöity -esityksessä 

   Päivärinne, Aki (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni kirjallinen osio käsittelee Titled-tittelöity -esityksestä kumpuavaa ritualistisuutta vertaamalla sitä esihistoriallisiin sekä luonnonuskontojen rituaaleihin, niiden tiloihin, akustiikkaan sekä infraäänellisiin ...
  • girlsound: tyttöydestä, feminismistä ja äänisuunnittelusta 

   Hägglund, Iida (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä kirjoitan feministisestä sad girl -estetiikkaan nojaavasta äänisuunnittelun praktiikastani, girlsoundista, taiteellisen opinnäytetyöni kontekstissa. Opinnäytetyö alkaa johdannolla, toinen ...
  • Keinopäitä metatiloissa : äänisuunnittelun tilalliset prosessit 

   Brunou, Miki (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin tutkintoon kuuluvan opinnäytetyöni kirjallinen osio käsittelee esitystilan ja äänisuunnittelun suhdetta draaman jälkeisen nykyteatterin kontekstissa. Keskityn työssäni avaamaan äänellisen esittämisen ...
  • Kempin kisat - Suunnittelijalähtöinen teos 

   Kemppi, Antero (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen kirjallisessa opinnäytetyössäni, mihin ongelmakohtiin olen törmännyt äänisuunnittelijana niin Teatterikorkeakoulussa kuin taiteen ammattikentällä, ja mitkä syyt ajoivat minut toteuttamaan suunnittelijalähtöisen ...
  • Kuroma: yksi äänitaiteen prosessi 

   Sulalampi, Johanna (16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän kirjallisen opinnäytteen tavoitteena on avata Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun maisteriopintoni päättävää taiteellista opinnäyteprosessia, joka toteutui koulun tuotantorakenteen ulkopuolella ilman työryhmää ...
  • Laitoin kaikki kartat päällekkäin: Harhailu äänisuunnittelijan taiteellisena tutkimusvälineenä 

   Tikka, Timo (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetutkielmassani tutustun harhailun potentiaaliin taiteellista ajattelua ja luovuutta tuottavana menetelmänä. Työssä kehitän omaa päämäärättömään ja ennalta määrittämättömään avaruudelliseen liikkeeseen perustuvaa ...
  • Lending one's soul : äänisuunnittelijan identiteetti 

   Matikainen, Jussi (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyössäni käsittelen omia kokemuksiani kahdesta eri produktiosta Homo!, 2011 ja Kommandobiisi, 2012, joissa molemmissa koin olevani roolissa, joka asettaa perinteisen suunnittelijan tulokulman haasteelliseksi. Tahdon ...
  • Leningradin kohtalosinfonia : havaintoja oppimisestani 

   Lukinmaa, Juho (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on äänisuunnittelu Lappeenrannan kaupunginteatterin esitykseen Leningradin kohtalosinfonia. Esitys sai ensi-iltansa 19.2.2011. Leningradin kohtalosinfonia on Paavo Rintalan samannimiseen romaaniin pohjautuva ...
  • Loppukevennys 

   Tolonen, Ilkka (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputöni Loppukevennys koostuu kymmenestä esseestä, joissa käsittelen tekijyyttäni äänisuunnittelijana ja rumpalina. Laveana teemana on sopeutuminen kaikessa moninaisuudessaan. Sopeutuminen olosuhteisiin, ...
  • Mahdollisia maailmoja : tilat ja materiaalit Kansallisteatterin Vanja-enon äänidramaturgiassa 

   Salmenkallio, Sanna (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterin opinnäytteeni kirjallinen osuus käsittelee tilojen ja materiaalien osuutta äänidramaturgian rakentumisessa Kansallisteatterin Vanja-enossa. Haen vastauksia sille, miten tilat ja materiaalit tässä esityksessä ...
  • Mahdollisuushorisontti : mikä on mahdollista teatterin kontekstissa? 

   Lindén, Markus (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Mahdollisuushorisontti – Mikä on mahdollista teatterin kontekstissa? asettaa vastakkain teatterin mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisen tiedon tuottamisen ja päätöksenteon alustana ja hegemonian, joka rajaa niitä ...
  • Miltä kuulostaa olla turvassa? Yksilön keinoja havainnoida ja edistää turvallisuuden kokemusta esittävän taiteen ryhmätyössä 

   Kankkonen, Satu (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä työssä kirjoitan turvallisuuden kokemuksen huomioimisesta ja ylläpitämisestä taiteellisessa ryhmätyössä. Taustoitan turvallisuuden kokemuksen tärkeyttä sekä sen roolia edellytyksenä sekä luovalle työlle että ryhmätyölle. ...
  • Omaa ääntä etsimässä - Äänisuunnittelijana teknologian ja taiteen rajapinnalla 

   Kiiliäinen, Pekka (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa käsittelen omaa äänisuunnittelijuuttani, taustaani ääniteknikkona ja teknologiasuhdettani. Nämä teemat kulkevat läpi koko opinnäytteen. Työni koostuu kolmesta osiosta: henkilöesittelystä, ...
  • Repivä kohina : synteettisen ja abstraktin äänen kokemuksellisuudesta ja merkityksenannosta 

   Kantonen, Atte (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisen osuuden ensimmäisessä osassa tarkastelen synteettisen ja abstraktin äänen kokemuksellisuutta ja niiden tulkintaan liittyviä merkityksenannon prosesseja. Pohdin ja ehdotan ominaisuuksia ja nimittäjiä, ...
  • Sirkus, musiikki ja energia : miten antaa energiaa sirkustaiteiljialle? 

   Rajanti, Veli Petteri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia äänisuunnittelua ja musiikin tekemistä nykysirkuksessa. Työssä esitellään aluksi tekijän omaa suhdetta musiikkiin, äänisuunnitteluun ja sirkukseen, sekä päätymistä tekemään ...
  • Teatterin rakenteelliset haasteet äänisuunnittelijalle : työ suurella ja pienellä näyttämöllä 

   Österman, Jussi (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäyte tarkastelee teatterityön rakenteellisia ominaisuuksia äänisuunnittelijan näkökulmasta. Kirjoittaja esittelee äänisuunnittelun prosessia omien kokemuksien ja havaintojen kautta. Arvioinnin viitekehyksenä ovat ...
  • Tekno pakenee merkityksiä 

   Nylund, Mitja (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Minkä tahansa taiteellisen teon voi kategorisoida edustamaan rajattua tyyliä, vähimmillään persoonallista tyyliä. Taiteilijan persoonallinen tyyli rakentuu kokoelmasta taiteilijalle merkityksellisiä kokemuksia, oppimiaan ...
  • Todellisuuden rakentaja : äänimaisema esityksessä 

   Auvinen, Eero (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osassa käsittelen äänimaiseman käsitettä todellisuuden ilmentymänä ja ilmentäjänä esityskontekstissa. Äänisuunnitteluun liittyy aina tavalla tai toisella äänimaiseman huomiointia tai sellaisen ...