OppiaineetKirjalliset opinnäytteetruotsinkielinen näyttelijäntaide

Viitteet 1-20 / 26

  • Ansvarslöst : ansvarsfulla jag tar mig friheten att vara ansvarslös 

   Heinonen, Tuuli (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna essä behandlar ansvar och ansvarslöshet. Främst mitt personliga behov av att vara ansvarslös i en konstnärlig kontext, och varifrån detta behov har fötts. Huvudteman är "Ansvarslöshet som metod i en konstnärlig ...
  • Att sörja för 

   Wenner Tångring, Klara (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   blicken Jag vill skriva om att bli sedd och avsaknaden av att bli sedd. Jag vill undersöka hur jag förhåller mig till blicken i olika sammanhang: på scenen, i naturen, i äldrevården. Vad som sker i mig. I min kropp. Jag ...
  • Att vara kvinna på scen : "you’re born naked and the rest is drag” 

   Björkholm, Andrea (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt examensarbete vill jag dela med mig av mina personliga upplevelser av att vara kvinna under min skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Helsingfors. Jag reflekterar över hur normer samt min egen och andras syn ...
  • Dear beloved, we are gathered here today… - Fenomenologinen tutkielma läsnäolosta näyttelijäntaiteessa 

   Pirhonen, Sara-Maria (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Dear beloved, we are gathered here today… - Fenomenologinen tutkielma läsnäolosta näyttelijäntaiteessa tutkii läsnäoloa esiintyjäntyöllisenä työkaluna. Lähestyn läsnäoloa seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Mitä läsnäolo ...
  • Den abjekta kroppen : en subjektiv studie i kroppslig emancipation 

   Jansson, Emilia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Under min utbildning på teaterhögskolan har jag påbörjat tankeprocesser gällande min kropp i förhållande till kvinnokroppens historia som bl.a. häxor och hysteri, och hur det västerländska konsumtionssamhället i åratal har ...
  • Den funktionsvarierade skådespelaren - you are already a professional in being exposed 

   Linnea, Sundblom (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 27.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Den här uppsatsen handlar om funktionsnedsättning och performativitet, med utgångspunkt från mitt konstnärliga slutarbete Body Talks, en föreställning som handlar om att vara ett barn och att växa upp med en funktionsvariation. ...
  • Den skapande inspirationen : nyckeln till (konstnärs)livet 

   Nyman, Amanda (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt examensarbete har jag undersökt kreativiteten och viljan att skapa. Eftersom jag studerar skådespelarkonst har jag för det mesta använt mig av exempel från teaterns värld. Jag anser ändå att kreativiteten finns ...
  • Det är mitt jobb att bli förälskad: Att arbeta i konstnärliga processer i scenkonstsammanhang 

   Lignell, Greta (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna konstnärstext blickar tillbaka och reflekterar över min studietid på Teaterhögskolan i Helsingfors 2018–2023. Genom självreflektion och andra skådespelare undersöker texten vilka element som är de mest väsentliga för ...
  • Detta är en uppsatts om påverkan! 

   Grudemo El Hayek, Emil (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Jag har med denna essä velat bredda, och fördjupa mig i, mina ideer om att påverka. Det jag har kommit att intressera mig för handlar om ett utforskande och letande i att förstå hur människors kroppar kan uppleva och ...
  • En postdramatisk föreställning dissekerad : den konstnärliga processen bakom verket Fuckgirl 

   Henn, Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Uppsatsen är en studie i arbetsprocessen bakom föreställningen Fuckgirl som framfördes på Teater Viirus gästscen i november 2020. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tekniker och metoder jag använder mig av i mitt ...
  • En resa tillbaka till möjligheternas landskap : om giftig kommunikation och icke-giftig kommunikation i kollektiva, konstnärliga processer 

   Hyvärinen, Mari-Helen (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt arbete reflekterar jag kring giftig och icke-giftig kommunikation inom kollektiva, konstnärliga processer. Jag skriver om mina erfarenheter inom teatern, främst skådespelarutbildningen vid Konstuniversitetets ...
  • Fassbinder och kärleken : utgående från arbetet med föreställningen I only want you to love me or: Fascism will triumph! 

   Pohtokari, Kira-Emmi (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   I ”Fassbinder och kärleken – utgående från arbetet med föreställningen I ONLY WANT YOU TO LOVE ME or: Fascism will triumph!” har jag skrivit om mina upplevelser och iakttagelser under repetitions- och spelperioden. Målsättningen ...
  • God intuition? : en moralfilosofisk utredning 

   Holmlund, Alexander (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   'God intuition?' är en moralfilosofisk essä där jag reder ut begreppet intuition. Under min utbildning på teaterhögskolan har olika pedagoger sagt på olika sätt att jag har god intuition. Mot slutet av min utbildning ...
  • Häxan: om häxan som karaktär och arketyp 

   Kruse, Mathilda (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Vad är en häxa och vem är häxan för mig? Vad har häxan för koppling till mitt konstnärskap och varför inspirerar häxan mig så mycket? I min uppsats Häxan: Om häxan som karaktär och arketyp, undersöker jag min subjektiva ...
  • Inre bilder : en essä om hur jag använder mig av mentala representationer i mitt skådespelararbete 

   Makarevitch, Elisa (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Det här är en essä som undersöker inre bilder som en del av skådespelarens arbete. Att se mentala bilder för sitt inre kan vara att känna rörelse i form av bilder, uppleva en bild av lukt, smak eller ljud, utan att dessa ...
  • Kvinnornas teaterhistoria : om kvinnans krokiga väg mot människostatus på scenen 

   Laine, Stella (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I min magisteruppsats går jag igenom teaterhistorien från antiken till viktoriansk tid ur kvinnans perspektiv. Jag skriver om hur kvinnan gjorde teater under epoker där "kvinnan inte gjorde teater", och om kvinnans roll i ...
  • Lättja och performativitet : om att vara lat på scenen 

   Paul, Martin (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Syftet med detta arbete är att undersöka begreppet lättja i en performativ kontext. Som bakgrund för detta ligger min personliga upplevelse av att jag som skådespelare är lat. I arbetets inledning förtydligar jag min ...
  • Njutning och metod 

   Kumpulainen, Patrik (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 06.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Denna magisteravhandling behandlar njutning som ett verktyg för skådespelarens arbete. Specifikt behandlar uppsatsen mina (Patrik Kumpulainen) erfarenheter med njutning i mitt arbete. Texten behandlar erfarenheter från ...
  • oberoende : tankar om en autonom teaterkonst 

   Rejström, Tom (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Mitt skriftliga lärdomsprov oberoende – Tankar om en autonom teaterkonst behandlar frågor om självständighet och individualitet utifrån en skådespelarstuderandes synvinkel. Jag avhandlar teaterkonstens strukturella och ...
  • Pippi som arbetsverktyg för utvecklandet av min konstnärliga praktik 

   Gustafsson, Alexandra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Jag har i detta skriftliga lärdomsprov utmanat mig själv att sätta ord på mitt eget konstnärskap. Jag har försökt formulera en utveckling av en självkännedom både som blivande skådespelare på scenkonstfältet och som ...