OppiaineetKirjalliset opinnäytteetteatteriopettaja

Viitteet 1-20 / 64

  • Aihe esityksen valmistamisessa 

   Jäärni, Petri (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni on taiteellis-pedagoginen. Se koostuu Rauman Kaupunginteatteriin tekemästäni ohjauksesta ja siihen liittyvästä kirjallisesta työstä. Kirjallinen työni Aihe esityksen valmistamisessa käsittelee työryhmän ...
  • Echoes in the body : understanding deaf embodiment 

   Karjalainen, Noora (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In this thesis, I consider the corporeality of a deaf person in the context of theatre pedagogy. I approach the subject through the framework of embodied learning and holistic conception of human beings, looking for answers ...
  • Ei ole mun vika : kokemuksellinen oppiminen ja stand up -komiikka 

   Vilja, Heikki (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni koostuu Kallio komedibolagetissa tekemästäni stand up -sooloesityksestä sekä siihen liittyvästä kirjallisesta työstä. Kirjallisessa osiossa käsittelen stand up -komiikkaa ja sen oppimista ...
  • Epävarmuutta, vastuuta, välttelyä : teatterikorkeakoululaisten määritelmiä vallasta erilaisissa teatterin työskentelytavoissa 

   Salmi, Riina (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia valtaa teatterissa diskurssianalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkielmassa perehdytään Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden haastatteluihin ja pohditaan, miten vallasta puhutaan ...
  • Erityistilassa : vapaasukellus hengitykseen taidepedagogisena praktiikkana 

   Pellikka, Anni (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä nostan taiteellisen ja pedagogisen ajatteluni keskiöön hengityksen. Opinnäytetyön lähtökohtana on syventää tietämystäni hengityksestä sekä tutkia hengitystä väylänä itsen ja maailman välillä. Työni ...
  • Eroottinen opettaja - erotiikka osana teatteriopettajan työtä 

   Auvinen, Suvi (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   "Eroottinen opettaja - erotiikka osana teatteriopettajan työtä" on katsaus teatteriopettajan työn vaietumpaan puoleen. Teksti käsittelee opettajan ja täysi-­ikäisen opiskelijan välisiä suhteita ja erotiikkaa monilla eri ...
  • Eräs kykloopinosa huudahti: ”makkaraksi!” : pohdintoja leikin ja teatterin välisestä suhteesta 

   Grubert, Loviisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin leikin ja teatterin välistä suhdetta omassa taideopettajuudessani. Työn pohjana kulkee syksyllä 2021 sekä keväällä 2022 järjestetty noin kuudenkymmenen opetuskerran laajuinen työpajakokeilu ...
  • Hack the system gently : incorporeal, subversive ways of reconstructing body narratives through artistic practices 

   Varga, Nóra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   The aim of this research is to reveal and enumerate the characteristics of possible artistic (pedagogical) practices aimed at disrupting capitalist (pharmacopornographic) body narratives, and to explore what could work as ...
  • How to connect : a journey to form pedagogical principles for sustainable, flexible actor training 

   Takeda, Yuko (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   In this thesis, the author searches pedagogical principles for actor training fueled by two questions: 1. How can the content of the training be made relevant to acting in theatre so that it is not just a physical workout? ...
  • Humanoid praxis : kokeellisen toimijuuden rämeikössä 

   Sarimaa, Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma, joka pohjautuu käytännölliseen ja tutkivaan työskentelyjaksoon. Työskentely tapahtui kokeelliseen toimijuuteen perustuvan praktiikan ympärillä Helsingin Lapinlahden ...
  • Huviretki ei-ymmärtämiseen 

   Kajo, Irene (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Huviretki ei-ymmärtämiseen pyrkii purkamaan ja uudelleen jäsentämään käsitteitä esitys, esiintyjä, katsoja ja ohjaaja. Millainen on teatterin tekemisessä ja arvioinnissa käytettävä teatterin työkalupakki, joka rajoittaa ...
  • Ilmaisun makua : makuaisti esiintyjän ilmaisun välineenä 

   Arala-Niemelä, Laura (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä taidepedagoginen opinnäyte on tutkielma uudenlaisesta esiintyjän ilmaisun välineestä, makumenetelmästä, jossa makuaistimusta käytetään impulssina esiintyjän ilmaisulle. Työ pohjaa opintojeni syventävään harjoitteluun, ...
  • Intuitiivinen ohjaaja : kohtauksia Kokeilleesta 

   Saarela, Sanna (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   ”Intuitiivinen ohjaajaa – Kohtauksia Kokeilleesta” pohtii intuitiota ohjaajan ja opettajan työvälineenä. Teksti käsittelee intuition ilmenemistä eri muodoissa ja pyrkii pääsemään kosketuksiin subjektiivisen intuition ...
  • Isä Peloton 

   Hagelin, Elina (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Isä Peloton on matka isään, mieheen sekä yritys laajempaan keskusteluun isyydestä ja äitiydestä perheen roolista käsin. Teksti on koostettu isien ja isoisien haastatteluista ja omista pohdinnoista suhteessa lasten vanhempien ...
  • Kaaos, virtaus ja nautinto : leikki improvisaatiossa ja luovassa prosessissa 

   Tuhkunen, Maaria (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagogisessa opinnäytteessäni pohdin leikin läsnäoloa työssäni taiteilijana ja pedagogina. Opinnäytteeni kirjallinen osio liittyy opinnäyteproduktiooni Purkkipurkkipurkki, joka oli o-3-vuotiaille lapsille ...
  • Katsele rauhassa – pedagogiikasta, katseesta ja potentiaalisuudesta 

   Karjalainen, Riikka (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni Katsele rauhassa - Pedagogiikasta, katseesta ja potentiaalisuudesta käsittelee sitä, miten työskentelen valosuunnittelijana ja pedagogina, tai kenties tarkemmin: pedagogisena valosuunnittelijana. Olen aiemmalta ...
  • Katsoja esiintyjän opettajana : rakkaudesta katsojaan 

   Makkonen, Minttu-Maaria (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kysyn tässä opinnäytetyössä: Mitä katsoja opettaa esityksestäni minulle? Tutkin tietoa, jota katsojat ja heidän olemassaolonsa esitystilanteessa minulle esiintyjänä mahdollistavat. Tein taiteellispedagogisen opinnäytetyöni ...
  • Kenen kertomus? : kertomukset vallankäyttönä yhteisöllisen teatterintekijän näkökulmasta 

   Jäärni, Heidi (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kenen kertomus? – Kertomukset vallankäyttönä yhteisöllisen teatterintekijän näkökulmasta käsittelee kertomuksia vallankäyttönä eri teorioita tutkien. Työn tutkimuskysymys on: Miten kertomukset näyttäytyvät vallankäyttönä ...
  • "Kenenkäs huorina sitä ollaan" : pohdintoja vallasta ja auktoriteetista vankilateatterin tekoprosessissa 

   Minkkinen, Tuija (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagogisen opinnäytteeni kirjallinen osio käsittelee ensimmäisen opinnäytteeni käytännön osion prosessissa nousseita keskeisiä havaintoja ja kysymyksiä. Nämä havainnot ja kysymykset liittyvät vallankäyttöön ja ...
  • Kevään hajoaminen : kahden ohjauksen anatomia 

   Häkkä, Heikki (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   ”Kevään hajoaminen – Kahden ohjauksen anatomia” kertoo näytelmäharjoituksista, teatterin ohjaamisesta ja opettamisesta yhden kevään aikana Kallion lukiossa. Työssä tutkin kahden näytelmän – Elostelijan elämän ja ...