OppiaineetKirjalliset opinnäytteetvalosuunnittelu

Viitteet 1-20 / 26

  • Dare to light : how to explain a light bulb 

   Vihalem, Johanna-Mai (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   This diploma work documents the establishment of Dare to Light as an education brand, created in 2010 with an aim to help creative professionals effectively see and accept lighting as part of their art, work and life. ...
  • Demokraattista työryhmää etsimässä : tapaus Rechnitz (Tuhon enkeli) 

   Tuhkanen, Petri (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen omaa työtäni teatterin visuaalisena suunnittelijana. Minua on aina kiinnostanut ihmisten väliset kommunikaation tasot, etenkin kun työskentelen sosiaalisessa ammatissa, jota ...
  • Ei väliaplodeja, kiitos : pohdintoja nykysirkuksen valosuunnittelusta. 

   Horton-White, June (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Valosuunnittelun maisteritutkinnon opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta ja taiteellisesta työstä. Taiteellisen työni toteutin yhteistyössä Turun Taideakatemian sirkukseen erikoistuneiden teatteri-ilmaisun ...
  • "Esityksessä käytetään pyrotekniikkaa" : pyrotekniikan estetiikka teatterissa 

   Aalto, Tero (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielma tarkastelee todellisuusilluusioon pyrkivän teatteriesityksen pyroteknisiä toteutusratkaisuja ja pyrotekniikan välittämiä esteettisiä kokemuksia katsojassa. Tutkimuskysymykseni on: Millaista on pyrotekniikan ...
  • Fokus-konteksti : kolmen tähden paradigma 

   Sivén, Veli-Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni pyrin havainnollistamaan, millä tavoin teatteriesityksen merkitykset syntyvät. Tutkielmani lähtökohdat ovat syntyneet kiinnostuksestani tarkastella katsojan kokemuksen muodostumista: miten katsojan ...
  • Ihmisen pelko : ajatuksia sosiaalisista peloista ja ryhmätyöstä 

   Vantola, Vilma (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelen sitä, kuinka erilaiset sosiaaliset pelot vaikuttavat ryhmätyöskentelyyn esittävien taiteiden alalla valosuunnittelijan näkökulmasta. Keskeinen kysymykseni on, miten pelkojen ...
  • Ikuinen auringonlasku : naturalistisen valosuunnittelun mahdollisuuksista nykypäivän puheteatterissa 

   Veijalainen, Anniina (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytteeni kirjallisessa osiossa tärkeimpiä valosuunnittelussani vaikuttavia esteettisiä ja temaattisia aiheita ja niiden konkreettisia ilmenemismuotoja taiteellisessa työssäni. Opinnäytteeni taiteellinen ...
  • Jotta olisi jotain mitä muokata : huomioita valosuunnittelijan ennakkosuunnittelusta 

   Sirainen, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni käsittelen valosuunittelijan ennakkosuunnittelua, sen työkaluja ja merkitystä. Pohdin sitä miksi ennakkosuunnittelu kannattaa tehdä ja miten se vaikuttaa lopulliseen suunnitteluun. Puhun ennakkosuunnittelun ...
  • Järjetön valo – irrationaalisuudesta valosuunnittelijan taiteellisessa työskentelyssä 

   Suontausta, Jere (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen irrationaalisuutta valosuunnittelijan taiteellisessa työskentelyssä. Esitän näkemyksiä järjettömyydestä voimavarana ja paneudun irrationaalisten ...
  • Kohti katsojaa : valosuunnittelija empatiaa etsimässä 

   Hietala, Lauri (2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen ja kirjallisen osion sisältävässä opinnäytetyössäni pohdin katsojan ja valosuunnittelijan suhdetta empatian käsitteen avulla. Empatia mielletään usein esityksissä tarinallisuuteen liittyväksi, mutta se on ...
  • Maallisten ilojen puutarha : esiintyvää tilaa etsimässä 

   Helminen, Antti (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Maallisten ilojen puutarha oli esitys, jonka käsikirjoitus toteutettiin Teatterikorkeakoulun dramaturgianlaitoksen mestarityöpajan aikana, viiden opiskelijan toimesta. Tästä käsikirjoituksesta tehtiin esitys Teatterikorkeakoulun ...
  • Mindscapes landscapes : mielen harhailua maiseman pinnalla : pohdintoja havainnosta 

   Salvesen, Alexander (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin opinnäytteeni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun koulutusohjelmassa käsittää taiteellisen työn sekä tämän kirjallisen osion. Taiteellisena työnä tein Mindscapes Landscapes ...
  • Odysseus : valon interaktiivisuus ja immersiivisyys larp-kokemusta rakentamassa 

   Santala, Essi (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa pohdin teknologian ja ihmisten välisiä suhteita. Viimeistään viime vuosikymmeninä ihmisen suhteet teknologiaan ovat muokkautuneet hyvin monimuotoisiksi ja merkittäväksi. Teknologia jatkaa, ...
  • Pieni paljastus : paljastamisen etiikka illuusioiden näyttämöllä 

   Pohjola, Olivia (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytteessäni paljastamista esityksen estetiikkana sekä työskentelymetodina. Toive paljastamisesta esityksessä, näyttämöllä, kumpuaa muutoksista omassa käsityksessäni esitystaiteesta. Toiselta puolelta ...
  • Prinsessa Ruusunen : kuinka menneisyys valaistaan : valosuunnittelun erityispiirteitä klassisessa baletissa 

   Koivunen, Olli-Pekka (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellinen opinnäytteeni oli Ts̆ekin Kansallisbaletille valaistussuunnittelu balettiin Prinsessa Ruusunen. Teos oli saanut lähes samanlaisena ensi-iltansa Helsingissä Suomen Kansallisoopperassa 2008. Tarkastelen myös ...
  • Runollinen näkökulma valosuunnitteluun 

   Palmu, Kristian (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa omaa näkökulmaani valosuunnitteluun. Näkökulmani pohjautuu runolliseen ilmaisuun. Esitän, millaiseksi valosuunnittelijan työ on minulle runollisuuden valossa muodostunut. ...
  • Samoissa : improvisoinnista valoilla 

   Pakkala Petterberg, Pyry (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osio koostuu kahdesta pääaiheesta. Toinen on improvisointi valoilla ja toinen on taiteellisen lopputyöni valosuunnittelun prosessi. Tajusin improvisaation olleen läsnä melkein kaikessa tähänastisessa ...
  • Seitsemäs näyttelijä 

   Verho, Anton (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterintyöni kirjallinen osa Seitsemäs näyttelijä käsittelee videosuunnittelua draamateatterissa. Pohdin videosuunnittelun merkitystä ja käytäntöä sekä esitän huomioita, joita videosuunnittelun työnkulku tarkoittaa ...
  • Sisältä ulos vai ulkoa sisään? : havaintoja monipuolisen valosuunnittelijan työskentelytavoista sekä tapahtumien valosuunnittelusta 

   Sirén, Lauri (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä teatteritaiteen maisterin taiteellisen opinnäytetyön kirjallisessa osiossa pohdin valosuunnittelijan ideoiden syntytapoja ja sitä, miten tuotantojen erityispiirteet vaikuttavat ideoiden syntymiseen sekä miten niiden ...
  • Tila uhkaa paikkaa : videokuvan kokemuksellisuudesta 

   Paananen, Ilmari (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Teatteritaiteen maisterin opinnäytteeni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun maisteriohjelmassa käsittää taiteellisen työn sekä tämän kirjallisen osion. Taiteellinen työni oli esitys High Definition Earth ...