Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 25

  • Amoraliasta Riittaan : ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi 

   Hulkko, Pauliina
   Acta Scenica : 32 (2013)
   opinnäyte (tohtori)
  • Ei ole mun vika : kokemuksellinen oppiminen ja stand up -komiikka 

   Vilja, Heikki (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni koostuu Kallio komedibolagetissa tekemästäni stand up -sooloesityksestä sekä siihen liittyvästä kirjallisesta työstä. Kirjallisessa osiossa käsittelen stand up -komiikkaa ja sen oppimista ...
  • Ekologisen surun poetiikkaa 

   Maunuksela, Klaus (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Ekologisen surun poetiikkaa käsittelee sitä, miten ekologinen kriisi vaikuttaa näytelmien kirjoittamiseen, katsomiseen ja lukemiseen. Se lähestyy ekologista kriisiä ajattelun ja taiteen tekemisen kriisinä, joka tuo esiin ...
  • Fokus-konteksti : kolmen tähden paradigma 

   Sivén, Veli-Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni pyrin havainnollistamaan, millä tavoin teatteriesityksen merkitykset syntyvät. Tutkielmani lähtökohdat ovat syntyneet kiinnostuksestani tarkastella katsojan kokemuksen muodostumista: miten katsojan ...
  • Förändrade yrkesbilder (och dramaturgi som kollektiv process) 

   Ehrström, Per (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete ser jag tillbaka på min egen bakgrund som skådespelare och funderar över hur denna bakgrund påverkar mitt arbete som dramaturg. I inledningen försöker jag tydliggöra min synvinkel och i vilken kontext jag ...
  • Haamuista ja noidista - Dramaturgina ja ohjaajana toimimisesta 

   Orenius, Michelle Siriya (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 04.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Lähdin pohtimaan jatkumoa, johon kuulun dramaturgina, näytelmien kirjoittajana ja ohjaajana. Kirjoitan haamujen ja noitien kautta. Kaanon tulee kreikan sanasta kanōn, joka tarkoittaa mittatikkua. Kaanonia käytetään ...
  • Havaintoja traumaturgisesta ajattelusta 

   Rantanen, Camilla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä pohdin dramaturgin ja kirjoittajan työtä suhteessa traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Käytän argumentoinnissani apuna muutamien kirjallisuuden, psykologian ja lääketieteen tutkijoiden ajattelua. ...
  • Humanoid praxis : kokeellisen toimijuuden rämeikössä 

   Sarimaa, Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma, joka pohjautuu käytännölliseen ja tutkivaan työskentelyjaksoon. Työskentely tapahtui kokeelliseen toimijuuteen perustuvan praktiikan ympärillä Helsingin Lapinlahden ...
  • Katkoksia 

   Lehtinen, Ilja (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni koostuu sarjasta pohdintoja, joiden aiheena ovat dramaturgisen ajattelun prosessit – sellaisina, kun olen ne itselleni kuuden vuoden mittaisten opintojeni aikana onnistunut itselleni hahmottamaan. ...
  • KONE ja "oikeesti tekemisen" dramaturgiaa 

   Härkönen, Joel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytteen kirjallinen osio avaa suhdettani omaan praktiikkaani teatteriohjaajana ja esitystentekijänä. Oman praktiikkani keskiössä on kysymys oikeesti tekemisestä. Oikeesti tekeminen on minun yhdessä mm. Veli-Ville ...
  • Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete 

   Sandqvist, Otto (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete har jag valt att juxtapositionera kuratering som metod och dramaturgiskt/dramaturgens arbete. Jag har gjort detta för att reflektera över mitt eget arbete som dramaturg och föreställningsgörare och för att ...
  • Mahdollisia maailmoja : tilat ja materiaalit Kansallisteatterin Vanja-enon äänidramaturgiassa 

   Salmenkallio, Sanna (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterin opinnäytteeni kirjallinen osuus käsittelee tilojen ja materiaalien osuutta äänidramaturgian rakentumisessa Kansallisteatterin Vanja-enossa. Haen vastauksia sille, miten tilat ja materiaalit tässä esityksessä ...
  • Me emme tiedä 

   Louhivuori, Ronja (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pyrin haromaan kohti jälkifossiilisen esittävän taiteen mahdollisuuksia. Keskeinen kysymykseni on, miten globaali ekologinen kriisi ja jälkifossiilinen diskurssi ovat vaikuttaneet ...
  • Metässä ollaa : me tässä ollaa 

   Nimell, Anne (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee ajattelua ja reitin etsimistä ajatteluuni. Kullakin on oma reittinsä ja kaikki osaavat ajatella. Minulle ajattelu on ruumiillista. Myös sanani elävät ruumiissani. Käytän kirjallisessa ...
  • Muodonmuutoksia : erään dramaturgin tähänastinen prosessi 

   Gröndahl, Juho (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkin opinnäytteeni kirjallisessa osiossa sitä, millaisina omat työnkuvani ja työtapani näyttäytyvät maisteriksi valmistumisen kynnyksellä. Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa todetaan, että koulutus ...
  • Näytelmien parenteeseista 

   Valkama, Laura (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputyöni käsittelee näytelmien parenteeseja. Haluan tietää, mitä parenteesit merkitsevät minulle erityisesti kirjoittajana ja lukijana. Jonkin verran pohdin asioita myös esityksen tekijän ja yleisön näkökulmasta. ...
  • Olentojen välille viritetty verkko 

   Airaksinen, Susanna (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän kirjallisessa opinnäytteessä käyn läpi ohjaajaksi kasvamisen prosessia kolmen taiteellisen työni kautta. Analysoin matkaa kohti oivallusta, että itsenäinen ja vahva taiteellinen ajattelu sekä hyvä työn johtaminen ...
  • Paikan dramaturgioita 

   Tiainen, Hanna-Kaisa (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni paikkaa, paikkasidonnaista taidetta ja dramaturgiaa. Yritän hahmottaa ensin mikä paikka on suhteessa tilaan ja sitten, miten paikka vaikuttaa esitysten tekemiseen niin teatteritiloissa kuin ...