Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-8 / 8

  • Ihmiskäsitykset rytmimusiikin laulunopetuksessa : fenomenografinen tapaustutkimus rytmimusiikin laulunopettajien ihmiskäsityksistä 

   Karppinen, Anniina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterin tutkielmassani luon kuvaa rytmimusiikin laulunopettajien ihmiskäsityksistä fenomenografisen tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksessani selvitän rytmimusiikin laulunopettajien ihmiskäsityksiä ja niiden ...
  • Keitä me olemme? Liikepraktiikka ja ruumissuhde esityksessä olento / olio / otus / eläin / eläjä 

   Aaltonen, Matilda (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni on taiteellinen tutkimus, jonka taiteellinen osa oli esitys olento / olio / otus / eläin / eläjä. Tutkimuksessani kysyn, millainen voisi olla suhteemme muunlajisiin eläimiin sekä omaan ruumiillisuuteen , kun ...
  • Loukkaantuminen muutoksen mahdollisuutena 

   Rajala, Hanna-Kaisa (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen vamman fyysisen loukkaantumisen kokeneiden tanssija-tanssinopettajien vammautumiskokemuksen tajunnallisuutta ja merkityksenantoa vamman aiheuttamassa muutostilanteessa. Haastattelulla kerätyn ...
  • Olemisen muodot erään yläkoulun oppilaiden kehollisuudesta välitunneilla 

   Ronkainen, Annu (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä etnografinen opinnäyte perehtyy erään pääkaupunkiseudun yläkoulun oppilaiden kehollisuuteen. Päädyin tutkimaan tätä aihetta, sillä koen, että aikamme suhde kehollisuuteen on hukassa. Koen, että tänä päivänä kehoon ...
  • Ristiriitaiset rakenteet 

   Peltola, Piia (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäyte käsittelee suomalaisen teatterin rakenteita opiskelijan näkökulmasta tekijänä, kokijana ja uudistajana. Eri näkökulmista kirjoitettu työ on hyvin fragmentaarinen. Yhdistävä havainto on kokemus ristiriitaisuudesta. ...
  • "Se oli mulle iso askel" : kokemuksia Dolce-tanssiryhmässä 

   Pulkkinen, Elli (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Taidepedagogisessa opinnäytetyössäni tarkastelen Helsingin Diakonissalaitoksen alaisuudessa toimivan Dolcetanssiryhmän toimintaan osallistuneiden naisten kokemuksia. Tutkimuksessa kulkevat rinnan osallistujien kokemukset ...
  • Teatteripedagogisia askelmerkkejä 

   Serkamo, Pia (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Taidepedagogisen opinnäytetyöni yhtenä tarkoituksena on osallistua osaltaan keskusteluun ja pohdintaan teatterikasvatuksen käytännöistä ja siten luoda pohjaa teatteripedagogiikan tieteen alan määrittelylle. Samalla se on ...
  • Tila. Hiljaisuus. Sakeus. : taidetekijyyden elementit 

   Männistö, Tanja (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä on opinnäytetyöni Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Teatteriopettajan maisteriohjelmasta. Opinnäytetyöni on taidepedagoginen tutkielma ja se vastaa kysymykseen: Mitä elementit tila, hiljaisuus ja sakeus mahdollistavat ...