Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-14 / 14

  • Aikamme taidemusiikkia konsertissa : kyselyhaastattelu kuulijan kokemuksista 

   Haavisto, Jussi-Matti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   opinnäyte
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisön kokemuksia aikamme taidemusiikkikonsertissa. Tutkimuksessa keskityttiin neljän ei-muusikon kokemuksiin. Aineistoa kerättiin kuulijoiden yhden konserttikäynnin ja kyselyhaastattelun ...
  • Connections between multiple intelligences used in the performance and teaching of contemporary art music 

   Dornik, Manca (2020)
   opinnäyte
   Learning and performing contemporary art music is considered among many students and teachers as a music, which is demanding, complex to understand and easily brings out the extremes of the learning and performing ways of ...
  • ”Katselen Golgatalle päin” : musiikillisia näkökulmia Jeesuksen 48 solistirooliin pääsiäisajan kirkkomusiikissa 

   Keinonen, Jussi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2020)
   opinnäyte
   Tutkin ja vertailen kolmea pääsiäisajan kirkkomusiikkiteosta: Matti Heinisen kirkko-oopperaa Rakkauden Ateria, Ludvig van Beethovenin oratoriota Kristus Öljymäellä sekä Johann Sebastian Bachin Matteus-passiota. Tutkimuskysymykseni ...
  • Kiss the instrument : huilun laajennettujen soittotapojen kehollisuus ja tulkinta 

   Vivolin, Malla (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (lisensiaatti)
   Tutkielmassani kartoitan moderneissa huiluteoksissa vaadittavien erityisten, nk. laajennettujen soittotapojen toteutusta teknisesti sekä niiden ilmaisullisia mahdollisuuksia. Tutkimuskohteena ovat ne soittotavat, joihin ...
  • Muuttuva säveltäjä: kohti dialogisia käytäntöjä 

   Talvitie, Riikka
   EST-julkaisusarja : 73 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (tohtori)
   Samaan aikaan kun säveltäjän asemaa ja teoskeskeisyyttä länsimaisessa taidemusiikissa on tarkasteltu kriittisesti sekä kulttuurisen musiikintutkimuksen että etnomusikologian alueella, on merkillepantavaa, että säveltämistä ...
  • Möbiuksen nauha 

   Perttunen, Anna-Maija (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   opinnäyte
   Kirjallinen työni pureutuu tekstin ja sävellystyön suhteeseen. Peruskysymyksenäni oli: millaiset lähtökohdat teksti antaa sävellykselle? Huomioni oli siis erityisesti vokaalisävellystyön alkuvaiheessa, jossa teksti ja sävel ...
  • Pianistin soittoeleet nykymusiikin soitossa 

   Raitala, Vilja (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tässä tutkimuksessa tutkin pianistin soittoeleitä ja kehollisia kokemuksia nykymusiikkiteosta harjoitellessa. Tutkielmani keskeiset käsitteet olivat nykymusiikki sekä soittoeleet. Nykymusiikilla tarkoitan tässä tutkimuksessa ...
  • Polska travels : composing (at) the crossroads 

   Nagaraja, Krishna
   EST-julkaisusarja : 60 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis summarises and disseminates the findings of my artistic doctoral project Polska Travels, which applies the practice of composition and arrangement to the hybridisation of several musical genres, with folk music ...
  • Suomalaisnaiset urkusäveltäjinä 

   Ylikulju, Niina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tutkin tässä työssä suomalaisia naisia urkusäveltäjinä. Valitsin työn aiheen, kun huomasin, että naisten säveltämää urkumusiikkia valitaan harvoin urkuohjelmistoon. Halusin selvittää, kuinka paljon uruille säveltäneitä ...
  • The harp in contemporary music 

   Einarsdóttir, Gunnhildur (Sibelius-Akatemia, 2013)
   opinnäyte (tohtori)
   The goal of my doctoral-project is to promote the harp as an important instrument in contemporary music, to show its possibilities, and to encourage composers to write for it in new and inventive ways. My thesis is ...
  • The role of contemporary classical music in music education in Andalusia. Experiences of a clarinet teacher and performer 

   Domínguez Almela, José Carlos (2019)
   opinnäyte
   This research project investigated the current role of contemporary classical music in music education in Andalusia (Spain). The context for this topic came up from my own experiences as a music student and performer in ...
  • Tiellä teokseen: fenomenologinen tutkimus muusikon ja musiikin suhteesta länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa. 

   Arho, Anneli
   Studia musica : 21 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2004)
   opinnäyte (tohtori)
   Tarkastelen väitöskirjassani muusikon ja musiikin suhdetta ilmiönä, joka muotoutuu sekä kulttuurisesti että henkilökohtaisesti. Kuvaukseni musiikillisesta maailmasta perustuu ensisijaisesti omiin kokemuksiini. Tutkimusprojektin ...
  • Toistuvat toccatat : Kalevi Ahon Pianokonsertto nro 1 

   Fräki, Sonja (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte (tohtori)
   The study focuses on Kalevi Aho's (1949–) Piano Concerto Nr 1. This work, complex both rhythmically and melodically, was first inspired by the mathematical concept of cyclic numbers. The material of the concerto is based ...
  • Voice Map Method : enhancing composer-singer communication 

   Hyytiäinen, Miika
   EST-julkaisusarja : 64 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   Communication issues often occur between singers and composers in the context of creating new vocal music. The Voice Map Method (VMM), developed here, facilitates more fluent communication and thus supports the artistic ...