Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 1472

  • Pulahdus turkoosiin uima-altaaseen 

   Weiner, Inka (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 01.04.2024)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkin opinnäytteessäni Pulahdus turkoosiin uima-altaaseen, uima-altaiden moninaisia merkityksiä sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Lähestyin aihetta autoetnografian menetelmin ja tarkastelin ...
  • Miten on infrastruktuurikritiikki? Infrastruktuureja tarkasteleva taideteoreettinen keskustelu ja toiminta 

   Lumme, Isa (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 01.04.2024)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Taiteen kandidaatin opinnäytteessäni tarkastelen infrastruktuurikritiikin käsitteen asettumista taiteen kentän kontekstiin ja taideteoreettiseen keskusteluun. Infrastruktuurikritiikin käsite nousee tutkimukseeni muun muassa ...
  • Luokseoppivaan kuratoriaalisuuteen virittäytymisestä 

   Huovinen, Tuija (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 01.04.2024)
   opinnäyte (kandidaatti)
   TIIVISTELMÄ Tutkielmassani tarkastelen luokseoppimista ja hoivaa osana taiteen kuratoriaalisia prosesseja. Aineistoni koostuu tutkielmaprosessin aikana kalliokedolla toteuttamieni somaattisten harjoitusten ja virittäytymisen ...
  • Katutiloista : Katsaus graffititaiteen näyttelyihin ja historiaan 

   Hoffrén, Heta (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 26.03.2024)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkielmaprosessini tavoitteena oli selvittää ensimmäiset taidenäyttelyt, joissa graffititaide oli läsnä. Minua kiinnosti tietää, miten nopeasti ja minkälaisiin näyttelytiloihin, graffititaide päätyi New Yorkin katukuvasta ...
  • Läsnäolo ja Lyhyt Ikuisuus 

   Järveläinen, Mette (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 09.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta näyttelyosasta sekä kirjallisesta opinnäytteestä. Opinnäytteeni kirjallisessa osassa esittelen taiteellisen teokseni työstämisprosessia sekä avaan ajatusmaailmaa ...
  • Toritaide 

   Roininen, Anne (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteen kirjallisessa osassa pohdin teosten sijoittumista erilaisiin sosiaalisiin maisemiin. Lähestyn asiaa oman ja muiden taitelijoiden yleisösuhteen kautta ja tarkastelen kriittisesti yleisö-käsitteen esiintymistä ...
  • Paperista ja tuulesta 

   Palomäki, Eetu (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Maisterin opinnäytteeni taiteellinen osa on installaatio, Arborescent, joka esitettiin osana Kuvan Kevät -ryhmänäyttelyä 6.5.-4.6.2023 Helsingissä. Teoksessa seitsemän luonnonvalkoista syväpainopaperia riippuivat galleriatilassa ...
  • Impression 

   Laurinkoski, Ville (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   ‘Impression’ is the written component of the Master of Fine Arts thesis at the University of the Arts Helsinki, Academy of Fine Arts authored by the writer of this text. The supervisor of the thesis project is Simon Thompson ...
  • Satulinnasta Suosaarelle, painosaliin 

   Tuomisalo, Mimma (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen opinnäytetyö muodostuu kolmesta esseestä, jotka käsittelevät suunnitelmien tekemistä, Mestaritontun seikkailut -sadun instituutiokriittistä luentaa ja tehtaana olemista. Opinnäytteen lopussa on ystävyyden ...
  • Printed Echo: Melody of Healing Through Art 

   Sajedi, Maryam (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   SUMMARY The text you are reading delves into the journey of an artist on the path of creating her artistic life. An artist who faced with what she perceives as crises1 strives to utilize what surrounds her and what she ...
  • DIM, Lukijalle 

   Koljonen, Tanja (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 09.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta osasta, teoskokonaisuudesta DIM, sekä kirjallisesta osasta. Teoskokonaisuus DIM oli esillä Kuvan Kevät’23 -ryhmänäyttelyssä Kuvataideakatemian Mylly-rakennuksessa ...
  • Maisterin opinnäytteen kirjallinen osa 

   Pasanen, Tommi (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 08.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta sekä kirjallisesta osasta. Kirjallinen osa käsittelee opinnäytteen taiteellista osaa, joka oli esillä Kuvan Kevät -lopputyönäyttelyssä 6.5.–4.6.2023 Taideyliopiston ...
  • □℺ 

   Kaunisto, Noora (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni taiteellinen osa esitettiin Kuvan Keväässä 2022, Kuva/Tila -galleriassa. ”Aamiainen rannassa” -installaatio koostui öljyvärimaalauksesta MDF-levylle, hiekasta, styroxista, hiekanalisesta ...
  • Kiinnikkeet - ruumiillinen katsominen maalaamisen metodina 

   Kanervo, Sirkku (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa, kuusi akvarelliväreillä kankaalle toteutettua, koiltaan vaihtelevaa maalausta, sekä yhteen niistä kuuluva ääni-installaatio ...
  • Topiikka videopelimusiikissa: Bardi-topos Genshin Impact -pelin musiikissa kerronnallisena lähtökohtana 

   He, Josef (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 15.04.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielmassani analysoin videopelin Genshin Impact sisältämää musiikkia topiikka-analyysin näkökulmasta. Pelimusiikin keskeinen rooli on tukea kerrontaa ilmaisukonventioilla, joiden avulla luodaan mielleyhtymiä kuvan ja ...
  • "Tää on mahdollista, tää on arvokasta!" Improvisaatioteatterin pedagogiset käytänteet yläkoulun musiikinopettajain työkaluksi 

   Risku, Hannu (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 11.03.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielmani käsittelee improvisaatioteatterista lähtöisin olevia pedagogisia lähestymistapoja, joista yläkoulun musiikinopettaja voi löytää konkreettisia työkaluja työhönsä. Tutkimustehtäväni oli selvittää, voisiko ...
  • Lavastus topobiografisena karttana 

   Kujala, Miina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Lavastus topobiografisena karttana lähestyy lavastuksen materiaalisuutta elämäkerrallisesti merkityksellisten paikkojen lävitse. Opinnäytteen tärkeimmät käsitteet ovat topobiografia ja topofilia. Ensimmäinen kuvaa paikkojen ...
  • Puuttuva ääni: Tutkielma puutteen luomisesta esittävissä taiteissa 

   Tammiharju, Eliel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni on taiteellinen tutkielma, joka tarkastelee puutteen luomista äänisuunnittelun menetelmänä. Puute avaa näkökulman, jolla lähestyn äänisuunnittelun kysymyksiä siitä, miten ääntä voi asettaa erilaisia esittävien ...
  • Väriuniversumin reunalla : Värin käytöstä esittävien taiteiden valosuunnittelussa 

   Johansson, Lyydia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen valon värin käyttöä esittävien taiteiden valosuunnittelussa. Kirjoitan myös omasta värienkäytöstäni kolmessa eri teatteriproduktiossa, mukaan lukien opinnäytteeni taiteellisessa ...
  • Valosuunnittelijan harjoitusvihko : Harjoitteleminen työtapana 

   Vedenpää, Outi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
   opinnäyte (maisteri)
   Valosuunnittelijan harjoitusvihko on näkökulma oman työskentelyn ja työhyvinvoinnin tarkasteluun sekä suunnittelemiseen. Harjoitteleminen nähdään suhteena väistämättömään muutokseen sekä pyrkimyksenä suhtautua lempeästi ...