Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 1390

  • Poliisimeditaatio 

   Korvuo, Karoliina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tila-aikataiteen maisteriopinnäytetyöni koostuu taiteellisesta sekä kirjallisesta osuudesta. Taiteelliseen osuuteen kuului kollaasitekniikalla toteutetusta Poliisimeditaatio -nimisestä, 20 minuutin mittaisesta essee-elokuvasta ...
  • Kuulen kevään sydämessäni 

   Koskinen, Mervi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 06.12.2023)
   opinnäyte
   Kelttiläisessä messussa käytetty musiikki on säestyksetöntä suomenkielistä gregoriaanista laulua. Kelttiläisyys tulee tässä työssä esiin erityisesti messun musiikkien melodia- ja tekstivalinnoissa. Messun sävelmät ovat ...
  • Toimitusten musiikki murroksessa: Populaarimusiikkitoiveiden toteuttaminen uruilla 

   Leppänen, Lasse (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 20.12.2023)
   opinnäyte
   Tutkimukseni otsikko viittaa musiikkitoiveiden nykytodellisuuteen seurakunnissa. Kanttorit saavat seurakuntalaisilta usein hyvinkin erikoisia musiikkitoiveita. Näitä voivat olla esimerkiksi hääparin yhteinen suosikkikappale ...
  • Expanding professional responsibility through prison music making: A musician-facilitator’s experience 

   Tarnanen, Iiris (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 07.12.2023)
   opinnäyte
   This research examines how the experience of working with prisoners might expand a musician’s understandings of their professional responsibility. It is an autoethnographic (Ellis & Bochner, 2000), arts-based (Leavy, 2017), ...
  • Turvallisen oppimisympäristön luominen sekä ylläpitäminen lasten ja nuorten instrumenttiopetuksessa: Intersektionaalisen feministisen pedagogiikan keinoja 

   Leskinen, Julia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 20.12.2023)
   opinnäyte
   Tämän pedagogisen seminaaritutkielman tavoitteena oli kerätä monipuolisten lähteiden avulla yhteen intersektionaalisen feministisen pedagogiikan keinoja lasten ja nuorten instrumenttiopetuksen käyttöön. Teoreettisena ...
  • Ethics in Leadership in the Finnish Dance Industry. Power Structures, Workplace Harassment and Management: Case Study of Susanna Leinonen Company 

   Kattelus, Aliisa (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 23.12.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   The Finnish theatre stage is identified as a hazardous work environment for artists due to prevalent harassment, created by unfair power dynamics within dance companies. This thesis explores tools for workplace safety ...
  • Memory Field 

   Sophonkunkit, Ladapha (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 28.12.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This written component of the MA thesis addresses self-censorship that derives collective trauma that has been silenced. It enters through the memory of the 6 October Massacre at Thammasart University in 1976. Referring ...
  • Töitä Tekijälle NYT! : Valmistuvan lavastajan työllistymismahdollisuuksien kartoitusta 

   Salminen, Mikko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä tutkielma käsittelee sitä, millaiset ovat valmistuvan lavastajan työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä. Tutkimus taustoittaa aihetta ja tutkielman nykyhetkisyyttä kolmen 2000-, 2010- ja 2020-luvun muutoksen kautta, ...
  • Dear BioDaddy, an open letter 

   Ólafsdóttir, Stefanía (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.12.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This written thesis is the companion of the live performance series ‘Dear BioDaddy,’, the fourth and ‘final’ iteration of which was presented at the New Performance Turku Biennale in September 2023. The work pivots in an ...
  • Irtikytketyissä tiloissa – poissaolevan kosketuksia katveessa 

   Ruuska, Jaakko (2024)
   opinnäyte (tohtori)
   Tämä taiteellinen tutkimus on tehty kuljeskellen kaupungin kaduilla, käytöstä poistetun rautatien raunioilla ja seuraamalla erään ihmisjoukon viimeistä kävelymatkaa Kuusankoski Oy:n paperitehtaalta sorapenkkaan. Kuvataiteen ...
  • are you home? 

   Çal, Doğa (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 04.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   The artistic component of this thesis is presented in the form of an exhibition at the Mylly Building of the Helsinki University of the Arts and in four homes in different parts of Helsinki. The exhibition consists of ...
  • ”Lähdetään soittamaan joskus tahallaan ihan kauheita ääniä...” Laadullinen tutkimus improvisoinnin opettamisesta kitaransoiton oppilaille taiteen perusopetuksessa 

   Mikkonen, Paavo (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 27.09.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielman tehtävä on tarkastella, miten haastateltavat kitaransoitonopettajat opettavat improvisointia. Tutkielman teoriaosassa määritellään musiikillisen improvisaation eri muotoja vapaasta improvisaa- tiosta rajattuun, ...
  • Lauri Nurkkala hengellisen kuoromusiikin säveltäjänä ja sovittajana 

   Simonen, Johanna (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 26.05.2023)
   opinnäyte
   Kirjallisen työni tarkoituksena on kartoittaa Lauri Nurkkalan näkemyksiä säveltämisestä ja tarkastella hänen sävellystyyliään kolmen erilaisen esimerkkisävellyksen avulla. Keskityn Nurkkalan hengellisiin kuorosävellyksiin, ...
  • ”En mä ajattele, että asiat on niinku kauhean huonosti” : Kolmen musiikinopettajan näkemyksiä kestävyyskasvatuksesta ja laaja-alaisesta osaamisesta lukiossa 

   Kohonen, Matleena (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 14.09.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää, miten haastatellut lukion musiikinopettajat huomioivat työssään kestävyysteemoja ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Toisena tavoitteena oli selvittää, millaisia ...
  • Kansanmusiikkiteorian opetuksen kehitys Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmässä : aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

   Rajaniemi, Onni (05 / 2023)
   Tässä tutkielmassa tavoitteena oli selvittää, miten Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän kansanmusiikkiteorian opetuskokonaisuus on kehittynyt ja muuttunut vuodesta 1983 tähän päivään. Tutkimuksen kautta pyrittiin ...
  • IMAGE out of DARKNESS 

   Coffin, Alyssa (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 09.12.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This document is a narrative reflection on my past year and a half in Helsinki, Finland, living artistic practices to create a multifaceted master’s thesis project that traces concepts of “image” and “darkness.” It begins ...
  • Salaisuuksista suurin 

   Pirtola, Sampsa (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 04.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tiivistelmä Salaisuuksista suurin -videoteos käsittelee inhimillisen olemassaolon peruskysymyksiä yhdistäen tarinankerrontaa ja abstraktia kokeellista videotaidetta. Videoteoksella kuultava tarina mukailee vapaasti ...
  • Toisin katsoen : Omakuva Medusana 

   Salonen, Milja Ilona (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 03.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tarkastelen opinnäytetyössäni, niin sen taiteellisessa kuin kirjallisessakin osassa, katsetta erityisesti figuratiivisen veiston kontekstissa. Siinä missä kirjallisessa osassa sovellan katseen teorioita figuratiiviseen ...
  • Towards a quantified artwork: a MFA thesis project 

   Schellong, Alex (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 20.09.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This is a comprehensive overview of my two exhibited works in the Kuvan Kevät 2023 exhibition and surrounding ideas. We start with the work Untitled (Semantic Bounds Violation) in the first part. This work is constituted ...
  • Pulupäiväkirja : kuvataiteen maisterin opinnäytetyön kirjallinen osa 

   Nissinen, Sanna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 10 / 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta osasta, joka oli esillä Kuvan Keväässä 2023, ja kirjallisesta osasta, jossa pohdin sekä kohtaamisiani pulujen kanssa että työskentelyprosessiani. Opinnäytetyön ...