Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 1215

  • Keho äänessä – tanssipedagogin merkintöjä kehoäänen potentiaalista 

   Rautakorpi, Marja (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 31.01.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma kehoäänen potentiaalista. Syvennyn aiheeseen kollektiivisen taiteellisen tutkimisen ja kirjoittamisen keinoin. Keskiössä on kehon äänellinen vapautuminen. Kehoäänen ...
  • Ensiaskeleet kohti seurakunnan lapsikuorotoimintaa 

   Suihkonen, Johanna (17.11.2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä mahdollisia esteitä seurakunnan lapsikuoron perustamiselle on ja miten esteistä voidaan päästä yli. Lisäksi tutkielmalla halutaan selvittää Turun arkkihiippakunnan seurakuntien ...
  • Sattuma taiteen apurina - Tutkimus satunnaisuudesta populaarimusiikin teknisen tuotannon työkaluna 

   Rehell, Jyrki (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 27.10.2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä pohdin sattuman ja satunnaisuuden käyttömahdollisuuksia ja roolia populaarimusiikin äänityksessä, miksauksessa ja tuotannossa. Käyn läpi joukon sattumaan liittyviä ilmiöitä ja tapauksia, joiden avulla ...
  • Arvot musiikinopettajan työssä. Laadullinen tutkimus opetussuunnitelman arvopohjan toteuttamisesta lukion musiikinopettajantyössä. 

   Renvall, Laura (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän tutkielman aiheena on lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) arvot musiikinopet- tajan työssä. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, miten LOPS:n 2019 arvopohja toteutuu musiikinopet- tajan työskentelyssä ...
  • Monipuolinen musiikinopetus osana yhteisöllistä oppimista : tapaustutkimus alakoulun musiikintunneilla 

   Pitkänen, Saara (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 31.08.2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista on yhteisöllinen oppiminen ja yhdessä tekeminen monipuolisuuden viitekehyksessä, ja miten se auttaa yksilön oppimiskehitystä. Opettajalla on yhteisöllisen kulttuurin luomisessa ...
  • Esimerkki, innoittaja, peili: kuoronjohtajien käsityksiä johtajuudesta aikuisten alkeisoppijoiden kuororyhmissä 

   Kiviharju, Heidi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 07.12.2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkimukseni tavoitteena on analysoida aikuisten laulutraumaisten ja kehittyvien laulajien kuoropedagogiikkaa opettajan näkökulmasta. Tarkastelen neljän kuoronjohtajan kokemuksia ja pedagogisia keinoja luoda oppiva ja ...
  • Music ecology, music sociology, music locality - The case of Epirus 

   Katopodis, Vasileios (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This master’s thesis investigates and interprets locally produced music and particular music traditions of the world that have strong aesthetics and characteristic sounds. Through the concepts of music ecology, music ...
  • Diversity and Inclusion : a mission-critical task for today’s arts managers 

   Söderblom, Ceyda (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   The study aims to research core competences for arts managers, focusing on diversity and inclusion. It deals with the phenomena of cultural diversity and inclusivity about intercultural competences required for the arts ...
  • Villivirrestä Virsileikkiin: virren luomisesta luovaan virteen 

   Rintamäki, Sirkku
   EST-julkaisusarja : 71 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (tohtori)
   Tutkielma kuuluu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian taiteelliseen tohtorintutkintoon kirkkomusiikin alalla. Taiteellinen opinnäyte Löytöretki virren sieluun: Näkökulmia virren affektinmukaiseen toteuttamiseen koostui ...
  • Miltä kuulostaa olla turvassa? Yksilön keinoja havainnoida ja edistää turvallisuuden kokemusta esittävän taiteen ryhmätyössä 

   Kankkonen, Satu (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä työssä kirjoitan turvallisuuden kokemuksen huomioimisesta ja ylläpitämisestä taiteellisessa ryhmätyössä. Taustoitan turvallisuuden kokemuksen tärkeyttä sekä sen roolia edellytyksenä sekä luovalle työlle että ryhmätyölle. ...
  • Samoissa : improvisoinnista valoilla 

   Pakkala Petterberg, Pyry (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osio koostuu kahdesta pääaiheesta. Toinen on improvisointi valoilla ja toinen on taiteellisen lopputyöni valosuunnittelun prosessi. Tajusin improvisaation olleen läsnä melkein kaikessa tähänastisessa ...
  • Taiteellis-pedagoginen praktiikka oliona : tanssipedagogi pohtii työnsä suhdetta mahdollisten merkitysten ilmaantumiseen 

   Kortelainen, Mari (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni sisältää tarkastettavan käytännön osan ja kirjallisen osan. Kirjallisessa osassa tarkastelen opetusharjoittelun, taiteellisen työskentelyn ja kirjoittamisen näkökulmasta taiteellis- ...
  • Minä riitän : tutkimuksellinen ehdotukseni näyttelijäntyön opettamisesta kansanopiston teatterilinjalla 

   Hämäläinen, Jani (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä sanallistan ajatuksiani näyttelijäntyön pedagogiikastani, josta käytän nimitystä MINÄ RIITÄN. MINÄ RIITÄN on saanut alkunsa kokemuksistani näyttelijäntyön opiskelijana kahden eri kansanopiston ...
  • From werktreue to prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition. 

   Wong, Deborah
   EST-julkaisusarja : 70 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2023)
   opinnäyte (tohtori)
   Biographical Information: From werktreue to Prototyping : reimagining the act of practicing in the Western Art Music tradition is the result of artistic research carried out by Debi Wong at the University Of The Arts ...
  • The failed archive 

   Xiao, Zhiyu (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis project is divided into an artistic component that consists of the set-up Installing Allusions that was a part of the MFA graduation exhibition Kuvan Kevät 2022 and a written component which is a separate ...
  • Charukake beja : tell a story 

   Yosef, Haliz (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   The essay film, Charukake Beja-Tell A Story, is a short essay film that was exhibited at Cinema Orion. The work was part of Kuvan Kevät MFA show during 4.5-2.6.2019. Besides me, there were three other art students whose ...
  • Playing in the Creative State : Michael Chekhov and piano performance in dialogue 

   Go, Aura
   EST-julkaisusarja : 69 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   Situated within the paradigm of artistic research, this thesis constitutes the final component of a doctoral research project in piano performance. Propelled by questions about how musicians within the domain of Western ...
  • Reverberation 

   Weber, Simone (2022)
   opinnäyte (maisteri)
   reverberation is an installation consisting of a 4-channel video installation (4x LED screens á 1920 x 1080) and performative installation (drum kit, fair carpet in royal blue, bricks made of ballistic gel colored, live ...
  • Agave Growing Through the Roof 

   Vainio, Jere (2022)
   opinnäyte (maisteri)
   During spring term 2021 I had two exhibitions in Helsinki, Finland, that were part of my practical MFA thesis work and were held in spaces run by the University of the Arts Helsinki: Exhibition Laboratory on Pursimiehenkatu, ...
  • Tutkielmia joutilaisuudesta 

   Suikkanen, Saimi (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Opinnäytteen taiteellinen osa pitää sisällään Kuvan Kevät 2021 -ryhmänäyttelyssä (12.5.–6.6.2021) esillä olleen teoskokonaisuuden sekä ...