Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 1154

  • Musiikin etäopetus : laadullinen tutkimus musiikin reaaliaikaisesta etäopetuksesta koronapandemian aikana 

   Pursiainen, Artti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkielmassa tutkin musiikin reaaliaikaista etäopetusta maaliskuussa 2020 alkaneen koronapandemian aikana. Musiikinopetus asettaa etäopetusyhteyden laadulle esimerkiksi äänenlaatuun ja latenssiin liittyviä ...
  • Hengellisestä kansansävelmästä urkukoraaliksi 

   Stöckell, Sinikka (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Kirjallisessa työssä analysoidaan hengellisten kansansävelmien käyttöä kahdessa urkukoraalissa. Kohdeteokset ovat Kaj-Erik Gustafssonin koraalisovitus Vi vandrande själar på brusande strand ja Nils Lindbergin urkukoraali ...
  • Orkestraalisen pelimusiikin soitintaminen uruille 

   Pohjola, Mai (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Kirjallinen työni on autoetnografinen tutkimus orkestraalisen pelimusiikin soitintamisesta uruille. Työtäni varten soitinsin orkestraalisen pelimusiikkiteoksen "World of Warcraftin" osat “March” from Wrath of the Lich ...
  • Sukupuolittunut musiikkikasvatus : kirjallisuuskatsaus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta ja edistämisestä musiikinopetuksessa 

   Hellsten, Emilia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkielmani tutkimustehtävänä on selvittää, miten sukupuolten välinen epätasa-arvoisuus näkyy musiikinopetuksessa, millaiset asiat siihen vaikuttavat ja mitä eriarvoisuudesta voi seurata. Tutkimuskysymyksiä ovat ...
  • Lasten tanssipedagogiikka yhteydessä olemisen praktiikkana 

   Uotila-Kraatz, Maikki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni keskiössä on lasten tanssipedagogiikka. Pohdin tanssinopetuksen merkitystä ympäristökriisin aikakaudella kysyen, miten tanssinopetus varhaiskasvatuksen kontekstissa voisi tukea lasten kokonaisvaltaista ...
  • Jotta olisi jotain mitä muokata : huomioita valosuunnittelijan ennakkosuunnittelusta 

   Sirainen, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni käsittelen valosuunittelijan ennakkosuunnittelua, sen työkaluja ja merkitystä. Pohdin sitä miksi ennakkosuunnittelu kannattaa tehdä ja miten se vaikuttaa lopulliseen suunnitteluun. Puhun ennakkosuunnittelun ...
  • Humanoid praxis : kokeellisen toimijuuden rämeikössä 

   Sarimaa, Ville (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellis-pedagoginen opinnäytetyöni on tutkielma, joka pohjautuu käytännölliseen ja tutkivaan työskentelyjaksoon. Työskentely tapahtui kokeelliseen toimijuuteen perustuvan praktiikan ympärillä Helsingin Lapinlahden ...
  • Tarinankertomisen akti 

   Sandqvist, David (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteen kirjallisessa osiossa minä tutkin tarinankertomisen aktia. Lähtökohtani tarinankertomisen tutkimiselle on henkilökohtainen huomio, että useat ohjauksen opiskelijat eivät ole kiinnostuneita luomaan ...
  • Häxan: om häxan som karaktär och arketyp 

   Kruse, Mathilda (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Vad är en häxa och vem är häxan för mig? Vad har häxan för koppling till mitt konstnärskap och varför inspirerar häxan mig så mycket? I min uppsats Häxan: Om häxan som karaktär och arketyp, undersöker jag min subjektiva ...
  • Leadership Povera : a long-term project towards Gromo's 2026 elections 

   Andreoletti, Tea (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In 2026 I will run for mayor as an artist in the municipal elections of my hometown, Gromo, a small village in the Alps of the Upper Seriana Valley, northern Italy. In June 2021, I inaugurated the long-term candidacy project ...
  • On family, migration and longing 

   Guzman, Paola (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Mekaaniset ja materiaaliset olevaiset 

   Dahlberg, Laura (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • "Kuvataiteen maisterin kirjallinen opinnäyte" 

   Kanto, Hanna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Maalaaminen 

   Hotta, Shirin (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Topografisia karttoja pieniltä alueilta 

   Taulu, Anssi (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • "Kuvataiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osa" 

   Aho, Miina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Tylsyydestä kehkeytynyt kiertue ja dialogiin perustuva kuratointi 

   Lehtovuori, Noora (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • "Written component of my MFA thesis project" 

   Östbrant, Nils (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Dimensions of purple 

   Lintunen, Aino (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • MFA thesis project 

   Erikson, Maria (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   My master’s degree research project focuses on printmaking processes and materials, while emphasising the relationship between tangible and invisible components along with transformations of the various stages creating ...