Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 21-40 / 1154

  • Mediation in translation 

   Hoogerdijk, Sjors (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Alku 

   Paakkonen, Mikko (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
  • Samainen : tarmosta ja teatterista 

   Rokka, Otto (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytteessäni yritän jäsennellä omia tapojani valmistautua rooliin ja esitykseen, sekä avata näyttämöllä tapahtuvaa ajatteluani. Opinnäyte on luotu fiktiivisen kehyskertomuksen ympärille, joka sijoittuu ...
  • Saa suorittaa! : suorittaminen näyttelijäntaiteessa – ja kuinka taistella sitä vastaan 

   Poutanen, Panu (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Saa suorittaa! on tutkielmani näyttelijän suorittamisesta. Tutkimuskysymykseni on: Mitä suorittaminen on, ja miten siihen pitäisi näyttelijäntaiteen opettajana suhtautua? Olen pyrkinyt kirjoittamaan työni siten, että ...
  • Löysin itseni teatterimaailmasta 

   Panula-Ontto, Michael (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Pyrin tämä opinnäytteen kautta selkeyttämään omaa paikkaani valmistuvana teatteriohjaajana, taiteilijana ja ihmisenä suomalaisessa taidekentässä, käsittelemällä kuuden vuoden opiskelukokemuksiani Teatterikorkeakoulun ...
  • Hikinen taidenörtti : näyttelijäntaide videopeleissä ja liike ruudulla 

   Nilsson, Tuomas (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen tässä työssä näyttelijäntyötä videopeleissä. Pyrin avaamaan erilaisia työtehtäviä, joita näyttelijä voi kohdata videopeliproduktiossa. Kerron peleissä käytetystä teknologiasta, sen kehityksestä ja sen kanssa ...
  • Häive : jaetun tekijyyden muovaama tanssielokuvaprojekti 

   Nevalainen, Moona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen jaetun tekemisen mahdollisuuksia taidepedagogisesta näkökulmasta. Kollektiivisen työskentelyn ollessa yleistä tanssin ammattikentällä, ryhmän potentiaalia hyödynnetään harvemmin tanssin opetuksen ...
  • Kurittomuuden liike: kognitiivis-ruumiillisia hankaumia ja esteettisiä merkityksellistymiä teoksessa Core 

   Mäkelä, Maria (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni jäsentää tanssijan kannalta tanssiesityksen sekoittunutta ja monimerkityksistä luonnetta. Emmi Vennan koreografioima Core oli TADaCin (Theatre Academy Dance Collective) taiteellinen opinnäytetyö, joka sai ...
  • Taidetta erityisten tanssijoiden kanssa : ”nää on tämmösiä kymmenen vuoden sitoutumisia” 

   Lejeune, Elisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni esittelen viimeisimmän tanssiryhmä Ihanien taiteellisen prosessin, joka huipentui demoon vuoden 2021 Yhteisötanssifestivaaleilla. Pohdin konkreettisten esimerkkien kautta prosessissa ...
  • Subjektiivisuus voimavarana : tanssijana kokemuksellisissa, aistillisissa ja hoivaavissa praktiikoissa 

   Kelloniemi, Suvi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni ”Subjektiivisuus voimavarana: Tanssijana kokemuksellisissa, aistillisissa ja hoivaavissa praktiikoissa” sanallistan ruumiillisuuden kokemuksellista tasoa sekä hahmottelen, miten oma tanssijuuteni ...
  • Eräs kykloopinosa huudahti: ”makkaraksi!” : pohdintoja leikin ja teatterin välisestä suhteesta 

   Grubert, Loviisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin leikin ja teatterin välistä suhdetta omassa taideopettajuudessani. Työn pohjana kulkee syksyllä 2021 sekä keväällä 2022 järjestetty noin kuudenkymmenen opetuskerran laajuinen työpajakokeilu ...
  • Monitapaustutkimus pianonsoiton opiskelijoiden ammatti- ja musiikki-identiteetin kehittymisestä 

   Mishukov, Jyri (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tutkimuksessa käsiteltiin pianonsoiton opiskelijoiden ammatti- ja musiikki-identiteetin muodostumista sekä musiikillista minäkuvaa. Tutkimuskysymys oli: Miten pianonsoiton korkeakouluopiskelijoiden ammatti- ja musiikillinen ...
  • Polska travels : composing (at) the crossroads 

   Nagaraja, Krishna
   EST-julkaisusarja : 60 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This thesis summarises and disseminates the findings of my artistic doctoral project Polska Travels, which applies the practice of composition and arrangement to the hybridisation of several musical genres, with folk music ...
  • Sirkus, musiikki ja energia : miten antaa energiaa sirkustaiteiljialle? 

   Rajanti, Veli Petteri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia äänisuunnittelua ja musiikin tekemistä nykysirkuksessa. Työssä esitellään aluksi tekijän omaa suhdetta musiikkiin, äänisuunnitteluun ja sirkukseen, sekä päätymistä tekemään ...
  • "Kun soitin on sinä itse" : luokanopettajien kokemuksia alakoulun laulunopetuksesta ja laulunopetusmateriaalista 

   Ryhänen, Tuulia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkimuksessa tarkastelen lasten laulunopetusta alakoulussa. Kartoitan kolmen luokanopettajan kokemuksia alakoulun laulunopetuksesta sekä sitä, millä tavoin luokanopettajien toteuttamaa laulunopetusta voisi tukea. ...
  • Soittajan hiljainen tieto ja tietäminen : oppilaan intuition vahvistaminen soittotunneilla 

   Lehti, Elias (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Tutkielmani tehtävänä on tarkastella intuition mahdollisuuksia soittoharrastuksen tukena ja selvittää, millä keinoilla opettaja voisi vahvistaa oppilaansa intuitiivista työskentelyä ja olla paremmassa yhteydessä hiljaiseen ...
  • The (un)settled space of healthcare musicians : hybrid music professionalism in the Finnish healthcare system 

   Koivisto, Taru-Anneli
   Studia musica : 89 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   Music professionalism is undergoing a period of turbulent change. Musicians are not only performing in traditional concert audiences, but also increasingly work in unconventional spaces and novel sites for and with different ...
  • Tenorien äänenkäytön haasteet amatöörisekakuorossa 

   Vähäjylkkä, Joska (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Työssäni kartoitan amatöörisekakuorossa tenoristemmaa laulavien miesten äänenkäytön haasteiden esiintyvyyttä sekä niiden luonnetta. Teoreettinen viitekehykseni koostuu äänen tuottamisesta ja sen yleisimmistä haasteista ...
  • Democracy through pop? : thinking with intersectionality in popular music education in finnish schools 

   Koskela, Minja
   Studia musica : 90 (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   This article-based doctoral dissertation is an inquiry into the conditions required for democractic popular music education (PME) in Finnish basic education. Although critical research on PME in Finland has recently ...
  • Sotilaan kirkkomusiikki : kirkkomusiikin käyttö ja toteutus Puolustusvoimissa 

   Rautasuo, Eero (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Musiikin maisteriopintojen kirjallinen työ keskittyy kirkkomusiikin käyttöön ja toteutustapoihin Puolustusvoimien toiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan miksi, miten ja millaisissa tapahtumissa kirkkomusiikkia käytetään ...