Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "äänenmuodostus"

Viitteet 1-4 / 4

  • Laulavan soinnin jäljillä : äänenmuodostus ja sen opetus traversonsoitossa 

   Ranta, Anni (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte
   Työn aiheena on traverson äänenmuodostus ja sen merkitys pedagogiikassa. Aihetta tarkastellaan traversonsoiton aikalaisoppikirjojen, pitkän linjan traverso-opettajien haastattelujen sekä tutkijan omakohtaisten kokemusten ...
  • Tenorien äänenkäytön haasteet amatöörisekakuorossa 

   Vähäjylkkä, Joska (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2022)
   opinnäyte
   Työssäni kartoitan amatöörisekakuorossa tenoristemmaa laulavien miesten äänenkäytön haasteiden esiintyvyyttä sekä niiden luonnetta. Teoreettinen viitekehykseni koostuu äänen tuottamisesta ja sen yleisimmistä haasteista ...
  • Terve ääni ja kehollisuus laulunopetuksessa 

   Aino, Tikkanen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 13.03.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kolmen Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aine- ryhmästä valmistuneen ja siellä nykyään opettavan pop/jazz-laulunopettajan kokemuksia opinnoistaan ja siitä, miten he ottavat ...
  • Yleisimmät ääniongelmat, riskitekijät ja äänen hoitokeinot kanttorin työssä 

   Ylikoski, Eveliina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2018)
   opinnäyte
   Kirkkomuusikoiden seurakuntatyössä on monia äänenkäytöllisiä haasteita ja riskitekijöitä. Kyselytutkimuksella selvitin kanttoreilta, mitä äänellisiä riskejä heillä on omasta mielestään työelämässä, kuinka he hoitavat ääntään ...