Taideyliopisto

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Topiikka videopelimusiikissa: Bardi-topos Genshin Impact -pelin musiikissa kerronnallisena lähtökohtana 

  He, Josef (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 15.04.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmassani analysoin videopelin Genshin Impact sisältämää musiikkia topiikka-analyysin näkökulmasta. Pelimusiikin keskeinen rooli on tukea kerrontaa ilmaisukonventioilla, joiden avulla luodaan mielleyhtymiä kuvan ja ...
 • "Tää on mahdollista, tää on arvokasta!" Improvisaatioteatterin pedagogiset käytänteet yläkoulun musiikinopettajain työkaluksi 

  Risku, Hannu (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 11.03.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmani käsittelee improvisaatioteatterista lähtöisin olevia pedagogisia lähestymistapoja, joista yläkoulun musiikinopettaja voi löytää konkreettisia työkaluja työhönsä. Tutkimustehtäväni oli selvittää, voisiko ...
 • Matkani näyttelijäksi, pohdintoja eheytymisestä 

  Nousiainen, Heikki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 21.04.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytetyössäni “Matkani näyttelijäksi, pohdintoja eheytymisestä”, avaan matkaani näyttelijäksi. Pohdin viimeistä yhdeksää vuotta. Hetkestä kun havahduin kaipaavani elämääni muutosta, aina tähän hetkeen asti. Keskityn ...
 • Olen Poissa, “hic et nunc” 

  Virtanen, Daniel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 21.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Olen kirjoittanut päällekirjoituksen Platonin Menon— dialogiin, jossa Sokrates väittelee erään orjan kanssa hyveistä. Tämä dialogi tarjosi minulle lähimpänä omaa ajatusta läsnäolosta tai sen puutteesta. Tämä kiteytyy ...
 • Valmistautumisesta, näyttelijäntaiteen ja joukkuevoimistelun näkökulmasta 

  Oupornikova, Alexandra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 28.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteessäni halusin tutkia tapaani lämmitellä ja virittäytyä näyttelijäsuoritukseen. Valmistautuminen näyttelijäsuoritukseen on kiehtonut minua koko opiskeluaikani ja koen siitä kirjoittamisen olevan omassa prosessissani ...
 • Tuhnurella - Paska näyttelijä 

  Tissari, Milla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 26.04.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Lika, sotku, epäjärjestys, tuhnu, tuhru, ryönä, roska, paska, kaaos. Millainen on paska näyttelijä? Entä siisti näyttelijä? Voiko toisen hikisiin kenkiin oikeasti astua vai onko se pelkkää harhaluuloa? Tuhnurella ...
 • Lavastus topobiografisena karttana 

  Kujala, Miina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Lavastus topobiografisena karttana lähestyy lavastuksen materiaalisuutta elämäkerrallisesti merkityksellisten paikkojen lävitse. Opinnäytteen tärkeimmät käsitteet ovat topobiografia ja topofilia. Ensimmäinen kuvaa paikkojen ...
 • Partakko, Oaggojiehkki, Hehtaari, Partakko: teatteriäänisuunnittelijan luontosuhdepaikantumisia Saamenmaalla ja Suomessa 

  Kokkonen, Elle (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä esittelystä, kahdesta autobiografisesta esseestä, jälkisanoista ja liitteestä koostuvassa teatteritaiteen maisterin kirjallisessa opinnäytetyössäni käsittelen saamelaisen ja länsimaisten luontosuhteiden ...
 • Puuttuva ääni: Tutkielma puutteen luomisesta esittävissä taiteissa 

  Tammiharju, Eliel (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteeni on taiteellinen tutkielma, joka tarkastelee puutteen luomista äänisuunnittelun menetelmänä. Puute avaa näkökulman, jolla lähestyn äänisuunnittelun kysymyksiä siitä, miten ääntä voi asettaa erilaisia esittävien ...
 • What Is My Noise About? 

  Ostrogradskaya, Alina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 29.04.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tämä maisterin opinnäytetyön kirjallinen osio on reflektiivinen teksti, jossa käsittelen omaa taiteellista praktiikkaani kokonaisuudessaan, sekä noisen roolia siinä. Pohdintani perustuu henkilökohtaiseen kokemukseeni ...
 • Hissi näyttämöllä 

  Kotilainen, Pauli (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05.06.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Maisteriopinnäytteeni kirjallisessa osassa puran omaa suunnitteluprosessiani taiteellisen opinnäytteeni KaniJaniKani-esityksen hissin äänisuunnittelun kautta. Pyrin avaamaan opinnäytteessä, kuinka esityksessä esiintynyt ...
 • Väriuniversumin reunalla : Värin käytöstä esittävien taiteiden valosuunnittelussa 

  Johansson, Lyydia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa käsittelen valon värin käyttöä esittävien taiteiden valosuunnittelussa. Kirjoitan myös omasta värienkäytöstäni kolmessa eri teatteriproduktiossa, mukaan lukien opinnäytteeni taiteellisessa ...
 • Valosuunnittelijan harjoitusvihko : Harjoitteleminen työtapana 

  Vedenpää, Outi (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Valosuunnittelijan harjoitusvihko on näkökulma oman työskentelyn ja työhyvinvoinnin tarkasteluun sekä suunnittelemiseen. Harjoitteleminen nähdään suhteena väistämättömään muutokseen sekä pyrkimyksenä suhtautua lempeästi ...
 • Koettua valoa 

  Volanen, Saana (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tämä valosuunnittelun maisteriohjelman opinnäytteen kirjallinen osuus tarkastelee esitystä ja valosuunnittelua kokemuksen käsitteen näkökulmasta. Tekstissä tutkin kokemusta liukuvarajaisena yksikkönä, joka syntyy tila-ajan ...
 • The influence of music performance anxiety on career expectations of early musical career students : self-efficacy as a moderator 

  Wang, Qi-ran; Yang, Rong (Frontiers, 2024)
  lehtiartikkeli
  Music performance anxiety (MPA) is recognized as a distinct emotional behavior rather than merely a motor control disorder and is influenced by specific conditioning experiences. This study investigates the interrelationships ...
 • Aika aika aika : Teksti valosuunnittelijan mahdollisista aikakäsityksistä 

  Toppinen, Topias (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tässä Teatteritaiteen maisterin opinnäytteen kirjallisessa osiossa tutkin, analysoin ja reflektoin esittävien taiteiden valosuunnittelun suhdetta aikaan. Aiheen taustalla on taiteellisesta työstäni noussut kiinnostus elävää ...
 • The Boy Study : Appendix A Thesis 

  Mustonen, Corinne (03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  In this thesis I am organizing my thoughts on performing and my thoughts on boys. I took the most outdated concept that I could imagine: Boys will be boys. I then studied and cross-examined the boys in their most natural ...
 • Oswalds äventyr i skogen, en akt av depression 

  Klemets, Tobias (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  I min magisteruppsats, Oswalds äventyr i skogen, en akt av depression, reflekterar jag kring min depression och undersöker hur den påverkar mitt skådespelararbete. Jag undersöker och reflekterar även över vad en deprimerad ...
 • Empatiaa, eskapismia ja itsensä toteuttamista: Joitakin keskusteluja roolipeleistä 

  Ylänen, Myrsky (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 05 / 2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkimuksessani tarkastelen elinikäisen roolipeliharrastukseni opetuksia. Keskityn selvittämään, miten tämä harrastus on vaikuttanut minuun ja mitä uutta voin oppia siitä. Roolipelaamisen käsitteen rajaan pöytäroolipelaamiseen, ...
 • Taidepedagogisia näkökulmia itsensä johtamiseen : “Bosslevel metodin” kehittäminen 

  Väisänen, Sanna (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 14.06.2024)
  opinnäyte (maisteri)
  Tutkielmani on nimeltään Taidepedagogisia näkökulmia itsensä johtamiseen- “Bosslevel metodin” kehittäminen. Opinnäytetyössäni tarkastelen johtajuussanastosta tulevien sanojen oletettuja merkityksiä ja niiden muutoksia, kun ...

Näytä lisää