Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "muutos"

Viitteet 1-7 / 7

  • All I have learned : taiteellis-pedagogisia fragmentteja 

   Santavuo, Tiina (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä on opinnäytetyöni Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan maisteriohjelmaan. Tein taiteellis-pedagogisen opinnäytteen, ALL I HAVE LEARNED teoksen, jonka ensi-ilta oli 20.10.2016 Teatterikorkeakoulun Studio 2. Tämän ...
  • Dramaturgiakirja : kaikki järjestyy aina 


   Numminen, Katariina (toim.); Kilpi, Maria (toim.); Hyrkkänen, Mari (toim.)
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 68 (2018)
   kirja
   Dramaturgiakirja - Kaikki järjestyy aina avaa näkökulmia esittävissä taiteissa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin murroksiin. Teksti- ja tarinakeskeisten paradigmojen rinnalle on noussut esitystä ja esityksellisyyttä ...
  • Kaksi viikkoa kommandona : pari valittua sanaa ohjaajan hyvinvoinnista 

   Korpiranta, Ona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Vastaan tässä tutkielmassa ohjaajan työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Keskeiset kysymykset ovat miten luovuus ja työhyvinvointi liittyvät toisiinsa ohjaajantyössä; mitkä asiat vaikuttavat ohjaajan työhyvinvointiin; ...
  • Liikutuksen tiloja : kohtauksia osallistavasta esitystaiteesta, tanssista ja ekologiasta 

   Palokangas, Satu (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Liikutuksen Tiloja on kokoelma tekstejä vuosilta 2006-2009 jotka käyvät läpi esitystaiteellisen ajatteluni kehitystä tältä ajalta. Se kuvaa kolmea taiteellista työtäni, alkaen Trio A rekonstruktio prosessista ja siitä ...
  • Loukkaantuminen muutoksen mahdollisuutena 

   Rajala, Hanna-Kaisa (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen vamman fyysisen loukkaantumisen kokeneiden tanssija-tanssinopettajien vammautumiskokemuksen tajunnallisuutta ja merkityksenantoa vamman aiheuttamassa muutostilanteessa. Haastattelulla kerätyn ...
  • Taidekasvatus ekososiaalisen muutoksen keskellä 

   Keto-Tokoi, Sofia (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2021)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkin taiteen ja taidekasvatuksen suhdetta ekososiaalisiin muutosprosesseihin. Perehdyn taidekasvatuksen käsitykseen kehollisuudesta, kokemuksellisuudesta ja yhteisöllisyy ...
  • Taiteilija kehittäjänä : taiteelliset interventiot työssä 

   Lehikoinen, Kai; Pässilä, Anne; Martin, Mari; Pulkki, Maiju
   Kokos : 1/2016 (2016)
   kirja