Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Julkaisusarjat ja erillisjulkaisut

Viitteet 1-14 / 14

  • Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa 

   Anttila, Eeva; Pohjola, Hanna; Löytönen, Teija; Kauppila, Heli; Foster, Raisa
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 58 (2017)
   oppimateriaali
   Tämä verkko-oppimateriaali on laadittu erityisesti osaksi taidealojen opettajankoulutukseen kuuluvaa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -kurssia. Materiaalin tarkoitus on tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua, ...
  • Julkisen taiteen äärellä : näkökulmia julkisen taiteen tilaan 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Engblom, Tom (toim.); Kaverma, Petri (toim.); Nisunen, Petteri (toim.); Rauhala, Pasi (toim.); Stewen, Riikka (toim.); Ziegler, Denise (toim.) (Taideyliopisto, 2023)
   kirja
   Tämä kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista julkisesta taiteesta, sen ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden suunnista. Artikkelien kirjoittajat edustavat monipuolisesti julkisen taiteen eri aloja, rakentamista, ...
  • Kesken : näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana 


   Kuuranne, Malla (toim.); Kumpulainen, Seppo (toim.)
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 66 (2018)
   kirja
   Kesken, näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana on kokoelma Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tämän hetkisten professorien ja lehtoreiden kirjoituksia omasta työstään. Kukin kirjoittaja ...
  • Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030 


   Rosavaara, Katriina (toim.) (Taideyliopisto, 2022)
   kirja
   Kuvataide ja kuvataidekasvatus kuuluvat jokaiselle yhdenvertaisesti. Osallisuus ja osallistuminen korkealaatuiseen kuvataideopetukseen, -kasvatukseen ja kuvataiteen harrastamiseen elämänlaajuisesti on perusoikeus. Kuvat ...
  • Looking for direction : rethinking theatre directing practices and pedagogies in the 21st century 


   Balevičiūtė, Ramunė (toim.); Lavaste, Saana (toim.); Suša, Anja (toim.); Þorleifsdóttir, Una (toim.)
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 74 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   kirja
   Looking for direction verbalises lore and embodied knowledge about the art of directing and the art of teaching it. All of the 17 writers are directors, and in most cases, teachers of directing. We are looking for a new ...
  • Mahdolliset maailmat : puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä 


   Pekkilä, Sirke (toim.); Rastas, Marja (toim.); Laakso, Elina (toim.) (Taideyliopisto, 2021)
   kirja
   Tämä kirja koostuu artikkeleista ja puheenvuoroista, joiden tavoitteena on kertoa uusista ja ajankohtaisista taideopetuksen ja taideaineiden opettajankoulutuksen käytännöistä ja kehittämisyhteistyöstä. Artikkelit keskittyvät ...
  • Performance artist's workbook : on teaching and learning performance art : essays and exercises 

   Porkola, Pilvi
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 61 (2017)
   kirja
   The aim of this book is to offer perspectives on performance art practice with a focus on teaching. This subject has been rarely approached in the literature and this book gives insights and inspiration for all those ...
  • Poetics of form 

   Condit, Outi; Jaakonaho, Liisa
   Nivel : 8 (2017)
   verkkosivusto
   How do form and sense come to play in artistic research? How to approach writing in a way that reflects and benefits the processes of artistic research? How does research become artistic and artistic practice become research? ...
  • Taidepedagogiikkaa Teatterikorkeakoulussa : tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat 1997-2017 

   Westerinen, Justiina
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 59 (2017)
   kirja
   Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat ovat 20 vuoden ajan kouluttaneet esittävän taiteen opettajia, joilla on valmiudet sekä ihmisten kohtaamiseen että taiteen vaalimiseen. ...
  • Taiteen jälki : taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä 

   Anttila, Eeva
   Teatterikorkeakoulun julkaisusarja : 40 (2011)
   kirja
  • Tanssi sanoiksi : tanssianalyysin perusteita 

   Lehikoinen, Kai
   Kinesis : 4 (2014)
   kirja
  • Tanssi yliopistossa : kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta 

   Hämäläinen, Soili
   Nivel : 7 (2016)
   kirja
   Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on antanut tanssitaiteen yliopistotasoista koulutusta vuodesta 1983. Esittävien taiteiden alan jatkotutkintoja on voinut suorittaa vuodesta 1988, ja tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos ...
  • Toiminnasta sanoiksi : puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa 


   Kauppila, Heli (toim.); Lehikoinen, Kai (toim.)
   Kokos : 8 (2020)
   kirja
   Yliopisto-opetus taidealoilla elää ja kehittyy suhteessa yhteiskuntaan. Samalla kun maailma on muuttunut aikaisempaa epävarmemmaksi, taiteen kentästä on tullut entistä monimuotoisempi ja taiteilijuutta koskevat näkemykset ...
  • Visual artist’s workbook : essays and exercises on teaching arts 


   Ziegler, Denise (toim.); Porkola, Pilvi (toim.)
   Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta : 8 (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2022)
   kirja
   How do artist-teachers teach? What are the exercises and practices on which artist-teachers base their teaching? Is there something they would like to share with their colleagues? Visual Artist’s Workbook – Essays and ...