Organisaatioyksiköt

Viitteet 1-14 / 14

  • Ekologisen surun poetiikkaa 

   Maunuksela, Klaus (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Ekologisen surun poetiikkaa käsittelee sitä, miten ekologinen kriisi vaikuttaa näytelmien kirjoittamiseen, katsomiseen ja lukemiseen. Se lähestyy ekologista kriisiä ajattelun ja taiteen tekemisen kriisinä, joka tuo esiin ...
  • Förändrade yrkesbilder (och dramaturgi som kollektiv process) 

   Ehrström, Per (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete ser jag tillbaka på min egen bakgrund som skådespelare och funderar över hur denna bakgrund påverkar mitt arbete som dramaturg. I inledningen försöker jag tydliggöra min synvinkel och i vilken kontext jag ...
  • Katkoksia 

   Lehtinen, Ilja (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni koostuu sarjasta pohdintoja, joiden aiheena ovat dramaturgisen ajattelun prosessit – sellaisina, kun olen ne itselleni kuuden vuoden mittaisten opintojeni aikana onnistunut itselleni hahmottamaan. ...
  • Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete 

   Sandqvist, Otto (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   I detta arbete har jag valt att juxtapositionera kuratering som metod och dramaturgiskt/dramaturgens arbete. Jag har gjort detta för att reflektera över mitt eget arbete som dramaturg och föreställningsgörare och för att ...
  • Me emme tiedä 

   Louhivuori, Ronja (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pyrin haromaan kohti jälkifossiilisen esittävän taiteen mahdollisuuksia. Keskeinen kysymykseni on, miten globaali ekologinen kriisi ja jälkifossiilinen diskurssi ovat vaikuttaneet ...
  • Muodonmuutoksia : erään dramaturgin tähänastinen prosessi 

   Gröndahl, Juho (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkin opinnäytteeni kirjallisessa osiossa sitä, millaisina omat työnkuvani ja työtapani näyttäytyvät maisteriksi valmistumisen kynnyksellä. Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa todetaan, että koulutus ...
  • Näytelmien parenteeseista 

   Valkama, Laura (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen lopputyöni käsittelee näytelmien parenteeseja. Haluan tietää, mitä parenteesit merkitsevät minulle erityisesti kirjoittajana ja lukijana. Jonkin verran pohdin asioita myös esityksen tekijän ja yleisön näkökulmasta. ...
  • Paikan dramaturgioita 

   Tiainen, Hanna-Kaisa (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni paikkaa, paikkasidonnaista taidetta ja dramaturgiaa. Yritän hahmottaa ensin mikä paikka on suhteessa tilaan ja sitten, miten paikka vaikuttaa esitysten tekemiseen niin teatteritiloissa kuin ...
  • Poeettinen näyttämö 

   Luhtaniemi, Milka (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni käsittelee näyttämöllisen olemisen poetiikkaa, ymmärtäen poetiikan laajemminkin todellisuutta jäsentäväksi rakenteeksi. Kirjoitan, kuinka olen päätynyt ajattelemaan runoutta ja näyttämöä yhdessä ...
  • Provokaatio 

   Turunen, Saara (2009)
   opinnäyte (maisteri)
   Tarkastelen provokaatiota lähinnä taiteessa. Lähestyn aihetta joidenkin valitsemieni esimerkkien kautta. Niitä ovat mm. Marcel Duchamp, Wienin aktionistit, Ulla Karttunen, Paul Mc Carthy, Bertolt Brecht, Britney Spears, ...
  • Sinun kirjallinen opinnäytetyösi : havaintoja masennuksen representaatiosta 

   Lehtinen, Antti (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellinen opinnäytetyöni, Sinun näytelmäsi, on näytelmäteksti masennuksesta. Teos kuvaa maailmaa yhden päähenkilön, vakavaan depressioon sairastuneen ihmisen, näkökulmasta. Sinun näytelmäsi tuo näyttämölle yhden arkipäivän ...
  • Solullistumisen dramaturgia 

   Minn, Even (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjoitan ekosomaattisesta harjoittamisesta suhteessa taiteelliseen opinnäytetyöhöni Hydraan, joka on kokemuksellinen esitys tulevaisuuden ruumiista. Esityksessä osallistujat eläytyvät merisienen ja ihmisen geeneistä ...
  • Täysii! : lastenteatteri ja taiteellisen teatterin haaste 

   Kuuluvainen, Vappu (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Lopputyöni kirjallinen osio käsittelee lastenteatteria taiteellisena teatterina ja teatterin tekijän kiinnostuksen kohteena. Kyseenalaistan lastenteatterin marginaalisen aseman suomalaisen teatterin kentässä, etsin syitä ...