Oppiaineetkirjoittaminen

Viitteet 1-8 / 8

  • "Eväste" : materiaalisuudesta, sattumasta ja runosta korporaatioissa ja pinnoilla 

   Vallila, Petra (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Monikansallisissa yrityksissä käytettävä kieli on usein pitkälle abstrahoitua ja vahvasti tilannesidonnaista. Eri puhetilanteet määrittävät sen, minkälaisia sanoja ja symboleja käytetään ja mihin niillä milloinkin viitataan. ...
  • Hän on Ikaros joka lentää yössä: Feministinen filosofia, ruumiinfenomenologia ja taiteellinen tutkimus kirjoittamisessa 

   Kettu, Karissa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteen maisterin opinnäytteeni ponnistaa taiteellisen projektini, kaunokirjallisen romaanin kirjoittamiseen oleellisesti liittyvästä kysymyksestä: miten voisin päästä lähemmäksi romaanini eponyymistä päähenkilöä, vuonna ...
  • Kaksipäinen vasikka ja muut oudot oliot 

   Lähteenmäki, Selma (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteen maisterin lopputyöni koostuu kolmesta autoteoreettisesta esseestä sekä valikoimasta runoja. Runot ovat osa maisteriohjelmassa työstämääni runokokoelman käsikirjoitusta, jonka työnimenä on "numerokirjat". Sekä esseet ...
  • Kerronnasta, ruumiillisuuksista ja kirjoitusprosessista 

   Magomedov, Mariam (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjoittamisen maisteriopintoihin liittyvä taiteellinen projektini on romaanikäsikirjoitus. Olen työstänyt sitä yhdessä mentoreideni Riikka Ala-Harjan ja Antti Salmisen kanssa. Käsikirjoitukseni rakenteeseen sekä kerronnan ...
  • Kirjoitetut ja kirjoittavat subjektit. Kelmutetuista kokemuksista repeämiä kohti? 

   Malm, Karla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni kuvaan tekeillä olevaan romaanikäsikirjoitukseeni ja sen työstämiseen liittyneitä vaiheita ja pohdintoja. Opinnäytteen reflektiivinen osio on toteutettu autoteoreettisena esseenä, jota seuraa taiteellinen ...
  • Tulvalehto - poeettisia soistumia 

   Sallinen, Elina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa Tulvalehto – poeettisia soistumia käsittelen kielen ja paikan suhdetta monitaiteisessa työskentelyssäni. Kirjallinen osio jakautuu kahteen päälukuun, Kartta ja Muistikirja. Kartta ja ...
  • Vyyhti : kirjoittamisesta, muistamisesta ja kuvittelemisesta 

   Mutikainen, Ina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Olen kahden vuoden maisteriopintojeni ajan kirjoittanut taiteelliseksi opinnäytteekseni romaanikäsikirjoitusta. Tässä opinnäytteeni reflektiivisessä kirjallisessa osiossa haluan selvittää itselleni ja muille, miten kirjoitan ...
  • Yksinolon työ 

   Airola, Laura Ilona (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 13.10.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni käsittelee kirjoittamisen sietämistä ja sitä, mitä omaelämäkerrallisten ainesten käyttäminen kaunokirjallisuudessa voi tarkoittaa. Esitän kysymyksiä todellisuuden ja fiktion suhteesta ja siitä, miten ...