Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 5-24 / 1047

  • A choral conductor's artistic processes 

   Olsonen, Ida (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   This study delves into the artistry of the choral conductor. Being based on insiderknowledge, and thereby a subjective viewpoint, autoethnography has been chosen as the appropriate research method for this study. The ...
  • A critical analysis of the autonomy of art in Finnish cultural policy 1978-2011 

   Norppa, Laura (Sibelius-Akatemia, 2013)
   opinnäyte (maisteri)
   The use of art for the purpose of attaining extra-artistic aims has increased during the last decades. Moreover, discourses of economic origin have entered the artistic realm bringing forth increasing instrumentalist ...
  • A dream journey to the unknown : searching for dialogue in dance education 

   Anttila, Eeva
   Acta Scenica : 14 (2003)
   opinnäyte (tohtori)
  • A slight bend of the forearm 

   Bisset, Christiana (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   The contested practice of dowsing is a technique for searching for underground water, minerals, ley lines, or anything invisible, by observing the motion of a pointer. Throughout this process of artistic research, I have ...
  • A study into using differential evolution to optimise an audio signal processing problem 

   Keskinen, Olli (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Laskennallinen optimointi on merkittävä paradigma monimutkaisten teknisten ongelmien ratkaisuun. Tämä maisterin opinnäytetyö tutkii optimoinnin soveltamista audiosignaalinkäsittelyyn. Työssä tutkitaan differentiaalievolu ...
  • Abraham Ojanperän vaikutus suomalaiseen kirkkomusiikkiin 

   Ahola, Teresa (2020)
   opinnäyte
   Käsittelen työssäni Abraham Ojanperän elämänhistoriaa ja hänen vaikutustaan suomalaiseen kirkkomusiikkiin. Tiesin etukäteen Ojanperän olleen kanttori ja laulunopettaja. Kiinnostuin aiheesta, kun kotikunnallani järjestettiin ...
  • Academy Winds -puhallinorkesterin konserttitaltioinnin äänituotanto ja taiteellinen tuottaminen 

   Härkönen, Sampo-Jaakko (Sibelius-Akatemia, 2014)
   opinnäyte
   Tämä kirjallinen osuus käsittelee Sibelius-Akatemian Academy Winds -puhallinorkesterin konserttitaltioinnin äänituotantoa ja taiteellista tuottamista osana musiikkiteknologian maisteriopintojeni suurprojektia. Opinnäytetyössä ...
  • Affektit ilmaisukeinoina vastausmusiikin toteuttamisessa 

   Åberg, Heidi (2020)
   opinnäyte
   Tässä työssä tarkastelun kohteena on joitakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusjärjestykseen sisältyvän vastausmusiikin ilmenemismuotoja suhteessa affekteihin ilmaisukeinoina. Työn ei ole tarkoitus tuottaa ...
  • Aihe esityksen valmistamisessa 

   Jäärni, Petri (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni on taiteellis-pedagoginen. Se koostuu Rauman Kaupunginteatteriin tekemästäni ohjauksesta ja siihen liittyvästä kirjallisesta työstä. Kirjallinen työni Aihe esityksen valmistamisessa käsittelee työryhmän ...
  • Aika, ääni ja ajatus : estetiikasta nuotinpäihin ja takaisin 

   Pohjannoro, Hannu (Sibelius-Akatemia, 2009)
   opinnäyte (tohtori)
   Hannu Pohjannoro. Time, Sound and Idea. From Aesthetics to Noteheads and back. Thesis for Doctoral degree in composition. Sibelius Academy, the Department of Composition and Music Theory. Helsinki 2009. In this text, I ...
  • Aikamme taidemusiikkia konsertissa : kyselyhaastattelu kuulijan kokemuksista 

   Haavisto, Jussi-Matti (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2015)
   opinnäyte
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisön kokemuksia aikamme taidemusiikkikonsertissa. Tutkimuksessa keskityttiin neljän ei-muusikon kokemuksiin. Aineistoa kerättiin kuulijoiden yhden konserttikäynnin ja kyselyhaastattelun ...
  • Aikuinen musiikinharrastaja: kirjallisuuskatsaus musiikinharrastajan motivaatiosta 

   Yliniva, Sanna-Mari (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkimukseni käsittelee motivaatiota. Lähestyn aihetta tutkimalla, mistä aikuisten musiikinharrastajien motivaatio syntyy ja miten ohjaaja voisi lisätä motivaatiota. Selvitän myös, mitä on musiikin harrastaminen ja missä ...
  • Aikuinen viulunsoiton opiskelijana : opettajan rooli aikuisiän viulunsoiton opetuksessa oppijakeskeisyyden näkökulmasta. 

   Lazareva, Tamara (2019)
   opinnäyte (kandidaatti)
   Tutkielmani käsittelee aikuisiän musiikkikasvatusta viulunsoiton alkeisopetuksen kontekstissa. Pyrkimykseni oli tarkastella, millainen aikuinen on oppijana sekä min-kälainen rooli opettajalla on aikuisten opettamisessa. ...
  • Aineen olemuksesta materian muuntumiin 

   Heino, Timo (2016)
   opinnäyte (tohtori)
   In my art I study the meanings of materiality and the materiality of meanings. I focus on processes in which the symbolism of substances and the associated beliefs, notions and concepts are connected with the materiality ...
  • Aivomusiikkilaboratorio interaktiivisena kokemuksena : esityksellisen ihmiskokeen taustoja ja tutkimustuloksia 

   Alastalo, Marko (2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä kirjallinen työ perustuu opinnäytetyöni taiteelliseen osioon, aivomusiikkilaboratorioon, jonka esitykselliset ihmiskokeet järjestettiin Teatterikorkeakoulussa syksyllä 2009. Käsittelen tässä tekstissä Aivomusiikkilaboratorion ...
  • Ajan taju 

   Kourkia, Leila (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytetyöni on raportti Ajan taju -esityksestä, joka oli taiteellinen opinnäytetyöni koreografin maisteriohjelmassa. Teos ensiesitettiin Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa 11.2.2016. Esitys oli ruumiillis ...
  • Ajankäyttö taiteellisissa prosesseissa : omaa ajankäyttöä etsimässä 

   Outakoski, Joonas (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Olen aina ollut melko huoleton ajankäyttäjä. Olen luottanut intuitioon ja kokemuksen tuomaan varmuuteen siitä, että sovitut työt tulevat aina tehdyksi. Olen käyttänyt aikaa taiteellisten töiden loputtomaan hiomiseen ja ...
  • Ajatuksia aktivismista ja poliittisuudesta esiintyjän näkökulmasta 

   Suomalainen, Jussi (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tanssijantaiteen maisterintutkinnon kirjallisessa opinnäytteessä lähestyn aktivismin ja poliittisuuden teemoja esiintyjän näkökulmasta. Nämä teemat ovat osoittautuneet henkilökohtaisesti tärkeiksi ja tarpeellisiksi ...
  • Ajatuksia Beethovenin sonaatin op. 30 nro 2 muodosta ja tulkinnasta 

   Tuuri, Lea ([L. Tuuri], 2014)
   opinnäyte
   Kirjallisen työn päämäärä on oman tulkinnan luominen Beethovenin sonaatista viululle ja pianolle nro 7, op. 30 nro 2 muotoanalyysin ja esittämisohjeiden avulla. Kirjallisen työn keskeisen osan muodostaa Max Rostalin, ...
  • Aktiivista toimintaa ja näkymättömiä rajoja : sukupuolet musiikkiluokan käyttäjinä 

   Koskela, Minja (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2011)
   opinnäyte (maisteri)
   Tutkielmani tarkoitus on selvittää tulevaisuuden musiikkikasvattajien käsityksiä sukupuolista musiikillisina toimijoina musiikinluokan kontekstissa. Lähestymistapani on feministinen ja työni noudattelee feministisen ...