Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Kirjalliset opinnäytteet

Viitteet 1-20 / 27

  • A critical analysis of the autonomy of art in Finnish cultural policy 1978-2011 

   Norppa, Laura (Sibelius-Akatemia, 2013)
   opinnäyte (maisteri)
   The use of art for the purpose of attaining extra-artistic aims has increased during the last decades. Moreover, discourses of economic origin have entered the artistic realm bringing forth increasing instrumentalist ...
  • Art comes first : how collectivity, values, history, and democratic principles affect the artistic and organisational work in finnish ensemble theatre companies 

   Maikola, Mirkka (2021)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis investigates the daily operations and artistic production processes of four Helsinki-based ensemble theatres companies: KOM-teatteri, Ryhmäteatteri, Teater Viirus, and Q-teatteri. The study focuses on the ...
  • Den skapande inspirationen : nyckeln till (konstnärs)livet 

   Nyman, Amanda (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   I mitt examensarbete har jag undersökt kreativiteten och viljan att skapa. Eftersom jag studerar skådespelarkonst har jag för det mesta använt mig av exempel från teaterns värld. Jag anser ändå att kreativiteten finns ...
  • En postdramatisk föreställning dissekerad : den konstnärliga processen bakom verket Fuckgirl 

   Henn, Antonia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Uppsatsen är en studie i arbetsprocessen bakom föreställningen Fuckgirl som framfördes på Teater Viirus gästscen i november 2020. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tekniker och metoder jag använder mig av i mitt ...
  • Epävarmuutta, vastuuta, välttelyä : teatterikorkeakoululaisten määritelmiä vallasta erilaisissa teatterin työskentelytavoissa 

   Salmi, Riina (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia valtaa teatterissa diskurssianalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkielmassa perehdytään Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden haastatteluihin ja pohditaan, miten vallasta puhutaan ...
  • Fokus, fiilis ja flow : ajatuksia läsnäolosta, keskittymisestä, kontrolloinnista, itsetarkkailusta, luovuttamisesta ja luovasta tilasta 

   Saari, Jonas (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Minua kiinnostaa tutkia ja pohtia kirjallisessa opinnäytteessäni näyttelijäntyötäni ennen kaikkea omien havaintojeni ja oppimiskokemusteni valossa. Tukeudun kuitenkin myös ajatuksiani mielestäni olennaisesti tukevaan ...
  • Hyvä työ : kohti ihmistä, kohti rakkautta 

   Niskanen, Karoliina (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni pohdin teatteritaiteen parantavia ja eheyttäviä mahdollisuuksia. Minä uskon, että teatteriesitys voi toimia ikään kuin energiahoitona ihmiselle. Taiteen kautta koettu puhdistumisen hetki, katharsis, voi ...
  • In the Search of Audience : Ideas and Practises of Audience Development in the Regional Dance Centers in Finland 

   Suonsyrjä, Sanna (Sibelius-Akatemia, 2007)
   opinnäyte (maisteri)
   In this thesis I will examine audience development both in theory and practise from the viewpoint of an arts manager. In my research I concentrate on a very specific section, i.e. audience development in Finnish contemporary ...
  • Jeesmies hengittää : jotain muuta 

   Mattila, Lauri (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Suurimpia omaa taidettani määrittäviä kysymyksiä tuntuvat olevan kysymys luottamisesta ja yhdessä olon kysymykset. Miten rakentaa luottamusta? Miten mahdollistaa yhdessä oloa? Minulle teatteri on mahdollisuus ja tekosyy ...
  • Kaikissa ruumiissani kannan kuolemaa 

   Tuulasjärvi, Henri (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä maisterin kirjallinen opinnäytetyöni Kaikissa ruumiissani kannan kuolemaa sisältää viisi lukua: 1. Johdanto, 2. Mysteeri, 3. Sanat, 4. Ikoni sekä 5. Testamentti. Ensimmäinen luku Johdanto käsittää johdannon, saatteen ...
  • Keskeneräisiä ajatuksia – Pohdintoja taiteesta ja näyttelemisestä 

   Hirvonen, Joel (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytteeni koostuu kuudesta osasta. Ensimmäinen osio on nimeltään prologi ja se sisältää elokuvakäsikirjoitusmuotoon kirjoitetun kohtauksen, joka pohjustaa kysymyksiäni liittyen näyttelijäntaiteeseen ja ...
  • Minä sen sytytin : lopunnäyte 

   Uusivirta, Olavi (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Ensimmäinen luku pohtii ankaruuden ja mukavuudenhalun ristiriitaa teatterin harjoitusympäristössä. Millä ehdoilla olisimme valmiit antamaan kaikkemme harjoituksesta ja esityksestä toiseen? Tarvitaanko siihen Toisen haastavaa ...
  • Minä, taiteilija : pohdintoja askelista, joita minun on täytynyt ottaa kasvaakseni taiteilijaksi 

   Ojala, Eero (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Käyn tässä työssä läpi taiteilijaksi kasvamisen polkuani. Minun lähtökysymykseni tähän työhön oli "mikä tekee taiteilijan". Opinnäytteeni aihetta valitessani, pidin kysymystä kaikkein merkittävimpänä kysymyksenä, jonka ...
  • Mitä on näyttelijäntaide? 

   Heinonen, Iida-Maria (2013)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni käsittelee sekä kirjallisessa että taiteellisessa osiossa samaa kysymystä: mitä on näyttelijäntaide? Pohdin mm. onko näytteleminen taiteen tekemistä, olenko itse taiteilija, mistä tulevassa ammatissani on ...
  • Näyttämön etiikasta 

   Pellinen, Janne (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän kirjallisen opinnäytteen tarkoituksena on kartoittaa taidekäsitystäni ja suhdettani etiikkaan teatterintekijänä. Se on yritys hahmottaa millä tavalla eetokseni näkyy näyttämöllisessä ajattelussani sekä suunnata ...
  • Olentojen välille viritetty verkko 

   Airaksinen, Susanna (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämän kirjallisessa opinnäytteessä käyn läpi ohjaajaksi kasvamisen prosessia kolmen taiteellisen työni kautta. Analysoin matkaa kohti oivallusta, että itsenäinen ja vahva taiteellinen ajattelu sekä hyvä työn johtaminen ...
  • Pelkään ja haaveilen : hetkeä ennen työelämää 

   Markkula, Outi (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä kirjallisessa opinnäytteessä aiheenani on työ. Pitkien opintojen jälkeen olen vihdoin valmistumassa ammattiin: tanssitaiteilijaksi. Valmistumisen kynnyksellä yritän hahmottaa, mitä ammatissa toimiminen käytännössä ...
  • Provokaatio 

   Turunen, Saara (2009)
   opinnäyte (maisteri)
   Tarkastelen provokaatiota lähinnä taiteessa. Lähestyn aihetta joidenkin valitsemieni esimerkkien kautta. Niitä ovat mm. Marcel Duchamp, Wienin aktionistit, Ulla Karttunen, Paul Mc Carthy, Bertolt Brecht, Britney Spears, ...
  • Shaped by the sea : artistic identity and the process of collaboration in a transcultural context 

   Thomson, Nathan Riki ([N. Thomson], 2014)
   opinnäyte (maisteri)
   How do musicians from diverse cultural and musical backgrounds find effective ways of working together that successfully result in transcultural collaboration and the creation of new work? What are the most effective ways ...
  • Sinun kirjallinen opinnäytetyösi : havaintoja masennuksen representaatiosta 

   Lehtinen, Antti (2017)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellinen opinnäytetyöni, Sinun näytelmäsi, on näytelmäteksti masennuksesta. Teos kuvaa maailmaa yhden päähenkilön, vakavaan depressioon sairastuneen ihmisen, näkökulmasta. Sinun näytelmäsi tuo näyttämölle yhden arkipäivän ...