Viimeksi syötetyt Kirjalliset opinnäytteet (rajoitettu pääsy)

Viitteet 1-20 / 40

  • Vaikeinta on tyyneys 

   Liljander, Sanna (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 06.09.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa Uhmamuotokuva (osa 1) käsittelee äitiyttä ja koostuu kymmenestä koulukuvamaisesta valokuva-arkista (mustesuihkutulosteet, ...
  • Artist in society 

   Demozay, Annie (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2017)
   opinnäyte (maisteri)
   For my Master’s thesis I made two works. One work, the artistic work (Remarks) is an attempt to make a written and spoken image - a non-visual image, or rather an image that is not absorbed through the eyes. The other work ...
  • On racism and postcolonialism : visual arts and the decolonial, antiracist practice – documentarian, autobiographical approach 

   Dibba, Seija (2023)
   opinnäyte (maisteri)
   My MFA thesis work consists of a video installation and a wooden surfboard, that is installed right above it diagonally, in Kuvan Kevät 2022 exhibition, on the second floor of Mylly, in the open space right next to the ...
  • Owner-managers’ approach to strategic management : a case study from a small creative and cultural industry company in Finland 

   Asanti, Klaus Tuomas Gabriel (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 01.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis studies how owner-managers in a small Finnish creative and cultural industry company approach strategic management. The aim is to provide the owner-managers an analytical overview of the methods, processes, and ...
  • Miten minä voisin kertoa tämän? 

   Snyder, Denisa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 16.06.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisen opinnäytteeni pääotsikko on “Miten voisin kertoa tämän.” Pohdin opinnäytteessäni sitä, miten näyttelijä kertoo tarinaa, ja miten näyttelijöistä kerrotaan tarinoita. Minkälaisia tarinoita minun mielessäni ...
  • Äänijäänteet ja varjokuvat: tallenteiden tekemisestä ja kokemisesta 

   Kainulainen, Antti (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytetyössä pyrin kuvaamaan omaa työskentelyäni ja ajatteluani suhteessa tallenteiden tekemiseen ja käyttämiseen osana taiteellisten töiden prosesseja. Hahmotan eri työtapoja yhteen liittyvänä ...
  • Ystäväni jännittäminen - Yhteisiä muistoja ja kokemuksia 

   Knuuttila, Petri (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 15.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tämä opinnäytetyö on kuvaus matkastani jännittämisen kanssa elämäni eri vaiheissa tähän päivään asti. Kiinnostus jännittämistä kohtaan on syntynyt vuosien saatossa, kun olen kokenut sen ensin hyvin ahdistavana tunteena ja ...
  • Leikisti oikeesti 

   Kaihola, Eeva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 20.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallisessa opinnäytetyössäni käsittelen leikkiä osana näyttelijäntaidetta. Kysymyksiäni ovat: Mitä leikki on? Onko näytteleminen leikkiä? Millaista leikkiä leikin, kun näyttelen? Miten leikki syntyy? Mitä on leikin ...
  • Kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä näyttelijäntyössä 

   Hutchings, Jaakko (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 21.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Käsittelen opinnäytetyössäni kehon ja mielen yhteyttä näyttelijäntyössä. Tutkin traumaperäisen stressihäiriön vaikutusta tähän yhteyteen ja näyttelijän ilmaisuun. Etsin vastauksia kehon kuuntelun parantamiseen sekä omien ...
  • Tulvalehto - poeettisia soistumia 

   Sallinen, Elina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 09.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa Tulvalehto – poeettisia soistumia käsittelen kielen ja paikan suhdetta monitaiteisessa työskentelyssäni. Kirjallinen osio jakautuu kahteen päälukuun, Kartta ja Muistikirja. Kartta ja ...
  • Kirjoitetut ja kirjoittavat subjektit. Kelmutetuista kokemuksista repeämiä kohti? 

   Malm, Karla (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteessäni kuvaan tekeillä olevaan romaanikäsikirjoitukseeni ja sen työstämiseen liittyneitä vaiheita ja pohdintoja. Opinnäytteen reflektiivinen osio on toteutettu autoteoreettisena esseenä, jota seuraa taiteellinen ...
  • Kerronnasta, ruumiillisuuksista ja kirjoitusprosessista 

   Magomedov, Mariam (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 08.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjoittamisen maisteriopintoihin liittyvä taiteellinen projektini on romaanikäsikirjoitus. Olen työstänyt sitä yhdessä mentoreideni Riikka Ala-Harjan ja Antti Salmisen kanssa. Käsikirjoitukseni rakenteeseen sekä kerronnan ...
  • Punaista valoa: Näyttelijän kokemuksia epäonnistumisen pelosta improvisaatiossa 

   Tikka, Onerva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä opinnäytteessä käsittelen kokemuksiani epäonnistumisen pelosta näyttelijänä improvisaation kontekstissa. Aloitan suuntaamalla katseeni epäonnistumisen pelkoon. Pohdin, miten epäonnistumisen pelko on tullut minulle ...
  • Inklings / or Dancers by the Waterfront 

   Buchmann, Amiel (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 05.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen osa, eli teos: Inklings / or Dancers By The Waterfront oli esillä Kuvan Kevät 2022 - ryhmänäyttelyssä Kuvataideakatemian ...
  • Kuvataiteen maisterin opinnäytetyö 

   Pennanen, Erno (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 02.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataideakatemian lopputyöni koostuu kirjallisesta sekä taiteellisesta osasta. Taiteellinen osuuteni oli esillä Kuva/Tila:ssa 7.5.-5.6.2022 järjestetyssä Kuvan Kevät -näyttelyssä. Kirjallisessa osuudessa kerron taiteellisen ...
  • Strange opaque 

   Anttonen, Riikka (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 04 / 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kuvataiteen maisterin opinnäytetyöni Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa koostuu kahdesta taiteellisesta osasta sekä kirjoituksesta Strange Opaque. Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa taustoitan työskentelyprosessiani ...
  • Keppi 

   Käyhkö, Maija (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 05.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytetyöni koostuu kahdesta itsenäisestä tekstistä. Ensimmäinen käsittelee esineen, kehon ja toiminnan välisiä vuorovaikutussuhteita ottamalla tutkimuksen kohteeksi riisutun, mutta monikäyttöisen esineen: ...
  • Kyse on tyhjyydestä, – Taiteellinen prosessi luopumisena ja toiseuden kohtaamisena 

   Mäenpää, Kristiina (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 05.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan koostuu esseemuotoisesta kirjallisesta osiosta sekä kahdesta taiteelliseen osioon sisältyvästä installaatioteoksesta. Taiteellisen opinnäytetyöni ensimmäinen osa Murtuma ...
  • Kuvataiteen maisterin opinnäyte 

   Kallio, Jade (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 05.04.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Taiteellisessa työssäni käsittelen henkilökohtaisia teemoja, joista toistuvia ovat mm. vieraantumisen ja toiseuden kokemus, ulkopuolisuuden tunne ja todellisuuspakoisuus. Viime vuosina olen kuvannut myös hahmottomuuden ...
  • Gravity Blanket: on autistic artistic practice 

   Sandell, Inari (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, 2023)
   opinnäyte (maisteri)
   My thesis consists of two artistic and one written component. The artistic component is a body of work called Gravity Blanket, which was partly exhibited at Kuvan Kevät graduating masters’ degree show at Exhibition Laboratory ...