OppiaineetKirjalliset opinnäytteetkoreografia

Viitteet 1-20 / 21

  • Affect=intensity->expression : choreography as a kind of feeling 

   Juutinen, Eeva (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   My artistic thesis work olO will work as a base for my written thesis. olO works also as an artistic frame for this writing which defines its topics. This thesis will open my current perspectives to choreography from the ...
  • Affective images 

   Grotenfelt, Sara (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In this written part of my master thesis I approach the making of choreography through what I call affective images. I use the artistic part of my thesis, Huldra, as an example of how I have worked with affective images ...
  • Ajan taju 

   Kourkia, Leila (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Kirjallinen opinnäytetyöni on raportti Ajan taju -esityksestä, joka oli taiteellinen opinnäytetyöni koreografin maisteriohjelmassa. Teos ensiesitettiin Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa 11.2.2016. Esitys oli ruumiillis ...
  • Appearing choreography : performing perception 

   Hytönen, Tero (2019)
   opinnäyte (maisteri)
   In this written part of my thesis work I will trace how perception includes both political and existential aspects for me. I am interested in the wide spectrum of perception, and how this multiplicity is framed by different ...
  • Choreographed by situation : self-organizing choreography and the dancer’s agencement 

   Orpana, Mikko
   Acta Scenica : 61 (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (tohtori)
   There are many ways to approach self-organizing or improvised choreography. In this artistic research the choreography is approached as a self-organizing system and investigated for the requirements that this kind of ...
  • Choreographing in nomadic traces 

   von Bagh, Jenni-Elina (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   This written part of my final theses work focuses on my own choreographic work through a nomadic framing. I go through methodologies and principles in choreographing, that bring us closer to a question of non-identification, ...
  • Choreography and feeling : in alternative relativity 

   Gurevitsch, Sara (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   This paper explores findings of connectivity and feeling relating to my latest artistic process Dry storm in Theateracademy of Helsinki. It sheds light on experiencing relative sensing of time and space through body’s ...
  • Esseistinä esityksenteossa 

   Lehtinen, Laura (2014)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallinen osio Esseistinä esityksen teossa käsittelee kirjoitusprosessien ja esitysprosessien eroja ja yhtäläisyyksiä ja erityisesti niiden esseemäisyyttä. Luku ”Esseestä asenteena” pyrkii näyttämään, mitä ...
  • Frameworks : subjects to change 

   Näkki, Iiro (2018)
   opinnäyte (maisteri)
   This written thesis is an analysis of my artistic thesis work provide from 2017. The thesis outlines a multiplicity of frameworks included in the making of provide and situates those frameworks into wider discourses. In ...
  • _hey t—here – observations with-in a social choreography initiative Urban Anatomies Teleport 

   Kärki, Pietari (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   This written thesis follows processes where social questions yield artistic practices, that I call tools. In addition to this document being a thesis, this is a journal, and an open access archive, and a toolkit. I have ...
  • Intercultural Performance: Bharatanatyam in the practice of a Western choreographer 

   Touliatou, Lydia (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   This thesis examines the practice of a Greek choreographer trained in Bharatanatyam and in western dance techniques such as, ballet, Cunningham, Graham and release, through the lens of intercultural performance making. It ...
  • Keinulauta : pohdintoja taiteilijuudesta, taiteen rahoituksesta sekä niiden välisestä suhteesta 

   Hoisko, Maija (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa pohdin taiteilijuutta, taiteen rahoitusta sekä näiden kahden välistä suhdetta. Kirjallisten lähteiden lisäksi pohdintani rakentuu omakohtaisten kokemusten tarkastelulle. Sekä taiteilijuutta ...
  • Kentauri kuilussa : ruumiin ja teknologian muodostama hybridi suhteessa omaan koreografiseen ajatteluun 

   Taijonlahti, Iina (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2021)
   opinnäyte (maisteri)
   Kolmen viimeisen vuoden aikana olen tehnyt teoksia, joissa esiintyjinä tai muina taiteellisina toimijoina on ihmisten lisäksi ollut erilaisia robotteja, algoritmeja ja sensoreita. Aloin tehdä teoksia teknologian kanssa, ...
  • Kohti taiteilijuutta? : ihmettelyä ei-tietämisen maastoissa 

   Liikola, Katri Johanna (2015)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisen osan alussa käsittelen identiteettiin liittyvien kysymysten ja heikon itsetunnon problematiikkaa. Mitkä seikat tekevät minusta juuri tällaisen? Voinko koskaan kokea olevani kokonainen? Miten huono ...
  • Kysymisen prosessissa : pohdintoja koreografin työstä representaation teoriaa apuna käyttäen 

   Keskikallio, Heli (2016)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni kirjallisen osion keskeinenä kysymyksenä on: ”Mitä on koreografin työ?” Rajaan tarkastelukulmaksi omat havaintoni ja kokemukseni. Minkälaiseksi työ on minulle muodostunut sekä miksi se on mahdollisesti ...
  • >matter joining subject< Choreographing with 

   Loimaala, Karoliina (2020)
   opinnäyte (maisteri)
   This written section of my thesis work is based on the artistic part Purpling that premiered at the Theatre Academy 24.9.2019 in Theatre Hall. The written section departs from analysing the artistic part. It attempts to ...
  • Saisinko tanssia sinulle lahjaksi pienen tanssin? : Muistiinpanoja näkymättömän koreografian valmistamisesta kirjastoon 

   Karttunen, Jyrki (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 02.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytetyöni taiteellinen osuus, jonka nimesin Aulatapahtumaksi, oli koreografinen konsepti kolmeen erityyppiseen kirjastotilaan. Koreografinen liike (ja liikkumattomuus) generoi kirjastotilaan aistimellista informaatiota. ...
  • Slippage between : a common void 

   Oliva, Maya (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2022)
   opinnäyte (maisteri)
   In this written part of my MA thesis, I analyse the artistic process of the performance “I wish I was on planet earth”, premiered on 11.06.2021 at The Theatre Academy in studio 4. I’ve traced a map of sources in relation ...
  • Somagics - Autenttinen liike osana koreografin työtä 

   Jantunen, Laura (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 03.05.2023)
   opinnäyte (maisteri)
   Opinnäytteeni kirjallisessa osiossa tarkastelen Autenttista liikettä osana koreografista työtä. Esittelen aihetta opintojeni aikaisten teosten Intimate scenes soolon, Two I(i)rises and Maja harjoitusesityksen ja taiteellisen ...
  • Tilan koreografiaa, koregrafioitu tila 

   Partanen, Jarkko (2012)
   opinnäyte (maisteri)
   Tässä tutkielmassa käyn läpi kahta edellistä koreografista työtäni: ZOOaside ja Kommandobiisi aka Space Invaders. Teosten käsittelyssä keskityn erityisesti tarkastelemaan kolmea prosessien aikana kehittynyttä lähestymistapaa ...